Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

David Hansson, vice vd för Preservia, tipsar om en investeringsmöjlighet som ger en årlig riskjusterad avkastning om 10 procent.

Publicerad 10 jan 2017

Gynnsamt makroläge bäddar för framgångsrik fastighetsinvestering

Direktinvestera i svenska bostadsfastigheter Fastighetsbolaget Preservia tar nu steget till marknaden för att erbjuda privatpersoner och andra investerare möjlighet att göra en direktinvestering i svenska bostadsfastigheter belägna där bostadsbristen är som störst.

– Vi erbjuder nu investerare  en investeringsmöjlighet som ger en årlig riskjusterad avkastning om 10 procent, framhåller David Hansson, vice vd för Preservia, och tipsar intresserade om att teckna här

Driftsnetto ger stabilitet, värdeutveckling ger potential
Preservia – som grundades 2015 – investerar i och förvaltar bostadsfastigheter, primärt i hyresrättsfastigheter vars intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto, det vill säga hyresintäkter minus driftskostnader, samt i förekommande fall positiv värdeutveckling. 

– När vi går in ett projekt är det som en långsiktig ägare men vi kan samtidigt alltid tänka oss att avyttra projekten om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga, förklarar David Hansson. 

Sverige är ett av de europeiska länder som har snabbast befolkningstillväxt 
Den starka urbaniseringstrenden, i kombination med att Sverige har en av de snabbaste befolkningstillväxterna i Europa, gör att planen är krattad för fortsatt goda utsikter för bostadsbyggare i orter med stark tillväxt. 

– Det är ju också dessa sakförhållanden som utgör bakgrunden till den svenska regeringens tydliga politik för att stimulera bostadsbyggandet, resonerar David Hansson, och tillägger att det är en kombination av bostadsbrist och den låga räntan som är den allra viktigaste förklaringsfaktorn till det gynnsamma läget.   

Diversifiering från aktiemarknadens volatilitet
Fram till och med mars erbjuder bolaget möjligheten att teckna preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter (publ). Minsta belopp är 5000 kronor. Teckna här.

– Du som väljer att investera får en årlig utdelning på 10 procent. Den utbetalas kvartalsvis. Det här är en direktinvestering som ger diversifiering från aktiemarknadens volatilitet, betonar David Hansson med tillägg att ”man ska inte lägga alla ägg i samma korg” samt att "det är möjligt att ha instrumentet i ISK och KF då vi avser notera instrumentet på NGM Nordic MTF under våren".   

Många små smarta hyresrätter borgar för hög direktavkastning
Förenklat uttryckt är Preservias affärsidé att utveckla, uppföra och förvalta små smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. För närvarande bedrivs verksamheten genom tre projektbolag som har fastigheter under uppförande dels i Gävle samt dels i Huddinge och Bålsta i den expansiva Storstockholms-regionen. 

– Om vi tittar på Gävle så har vi ett 15-årigt avtal med Hyresgästföreningen om hyresnivån på plats. Det handlar om totalt 360 små yteffektiva lägenheter med åtföljande höga hyresnivåer. Redan under andra kvartalet kommer vi att få kassaflöde i takt med att lägenheterna hyrs ut, berättar David Hansson.

År 2006 infördes så kallade presumtionshyror, som ett system för nybyggda lägenheter. Utgångspunkten är att hyran för en nybyggd hyreslägenhet ska täcka hyresvärdens kostnader för att producera den.

Attraktivt marknadsläge för investeringar i hyresbostadsfastigheter i Sverige
Enligt David Hansson finns det ett flertal faktorer som talar för att det just nu är ett mycket attraktivt marknadsläge för investeringar i hyresbostadsfastigheter i Sverige, särskilt på de platser där bostadsbristen är som störst: 

– Presumtionshyror – som jag nämnde i samband med vår fastighet i Gävle – är ett första steg mot en marknadsanpassning av hyresläget. Särskilt på de orter som har ett stort efterfrågeöverskott kommer det att medföra en hyreshöjning och därmed ännu bättre intäkter för fastighetsägare. 

Fortsatt bostadsunderskott väntas
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 krävs det en nyproduktion av 70 000 bostäder per år i Sverige, men i dagsläget byggs endast sammanlagt 42 000 bostäder per år.

– Vi kommer att hålla tre investerarträffar i Stockholm – 24 januari, 26 januari och 31 januari – och välkomnar alla som är intresserade av att höra mer om vårt erbjudande, säger David Hansson.

Investerarträffarna hålls klockan 18-19. Anmälan sker via david.hansson@preservia.se.


Ta del av kortfattad information om emissionen nedan, respektive mer detaljerad information via länk samt Preservias webbplats.   

 • Emissionen i korthet 
 • Teckningsperiod: från 8 december 2016 till 31 mars 2017 
 • Emittent: Preservia Hyresfastigheter AB (publ) 
 • Erbjudandets storlek: 100 000 000 kronor 
 • Minsta teckningspost: 5 000 kronor 
 • Löpande utdelning: 10 procent per år 
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning: 30 mars, 30 juni, 30 sep, 30 dec 
 • Emissionsinstitut: Eminova Fondkommission 
 • Revisor: Grant Thornton 
 • Legal Rådgivare: Nyman & Rudenstam Advokatbyrå 
 • Ägarregister: Euroclear Sweden (tidigare VPC) 
 • Villkor för inlösen: Inlösen innan 2022-01-01 för 105 kr; Inlösen efter 2022-01-01 för 110 kronor 
 • ISIN: SE0009242019 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.