Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 4 jun 2020

Ny studie ska optimera gruvbolagets lönsamhet

Ökad potential. Gruvbolaget Nordic Iron Ore genomför nu en optimeringsstudie för att se hur det ekonomiska värdet av gruvprojektet vid Blötberget kan maximeras. Studien, som görs av det australienska konsultbolaget Whittle Consulting, beräknas vara klar i september i år.

Här berättar Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson mer om optimeringsstudien, och varför den är såpass viktig för bolaget. 

Nordic Iron Ore genomförde nyligen en genomförbarhetsstudie, som visade att det finns förutsättningar för lönsam brytning vid Blötberget. (Läs mer här om genomförbarhetsstudien). Varför finns det behov för ytterligare en studie? 

– Genomförbarhetsstudien syftade till att utröna om projektet hade förutsättningar att bli lönsamt, inte att göra en detaljplanering av hur gruvan skall byggas. Det är den detaljplaneringen som nu pågår. Vi gör det arbetet i samarbete med potentiella leverantörer som ger förslag på lösningar och mer exakta kostnadsuppskattningar. 

När vi nu planerar gruvan mer i detalj vill vi försäkra oss om att den framtida driften blir så lönsam som möjligt, och det är här Whittle Consulting kommer in. Optimeringsstudien är alltså en del av detaljprojekteringen.

Vad innebär optimeringsstudien mer konkret? 

– Det övergripande syftet är att maximera projektets nettonuvärde. Med utgångspunkt från genomförbarhetsstudien gör Whittle Consulting en simuleringsmodell över hela gruvan. Utifrån modellen sker simuleringar av olika antaganden, exempelvis när brytning sker i olika områden av gruvan och vilken så kallad cut off-halt som tillämpas. 

I genomförbarhetsstudien antas exempelvis att det är lönsamt att bryta all malm med minst 25 procent järninnehåll. Kostnaden att ta ut malm kan dock variera mellan olika delar av gruvan, varför det kan vara optimalt att variera gränser för vad som skall brytas och hur det skall brytas i olika delar av gruvan och även över tiden. 

Man simulerar även hela flödet från brytningsområde till färdigvarulager i hamn i syfte att identifiera flaskhalsar. Detta är viktigt för att kunna optimera utformning av anläggningar och brytplaner för bästa ekonomiska utfall. 

Det här är ett omfattande beräkningsarbete med en ofantlig mängd iterationer av alternativa antaganden. Whittle använder en egenutvecklad matematisk programvara och beräkningarna kräver samtidig inkoppling av över hundra processorer. 

  Lennart Eliasson, vd Nordic Iron Ore.

Resultatet är en optimerad plan för det huvudsakliga marknadsscenariot, men också alternativa strategier för några olika möjliga framtida marknadsscenarion.

Ni har möjlighet att betala Whittle Consulting med aktier – varför?

– Frånsett den uppenbara fördelen att spara på pengar så ser vi en fördel i att Whittle Consulting har ett incitament för att göra ett så bra jobb som möjligt. Att konsultbolaget är intresserat av att få betalt i aktier till en kurs som klart överstiger aktuell börskurs borde också vara en positiv signal till marknaden.

Optimeringsstudien beräknas vara klar i september. Vad blir nästa steg?

– Sedan ska detaljprojekteringen avslutas så att vi har ett färdigt underlag för att sätta igång anläggningsarbetena. Detta kräver också att vi ordnar med finansiering i ett par steg.

Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är gruvutvecklingsbolaget som avser att återuppta järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget. Den genomförbarhetsstudie, som presenterades under förra året, visade på goda förutsättningar för lönsam gruvdrift i Blötberget. Samtidigt visas genom en separat förstudie en stor potential för brytning av Södra Väsman fältet.

Läs mer här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.