Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Helena Lindahl berättar om en annorlunda företagsobligationsfond.

Publicerad 1 okt 2013

Företagsobligationsfond med låg risk framgångsrikt koncept

SPP Fonders företagsobligationsfond har nordiskt fokus, ingen valutarisk och låg ränterisk . Fonden lanserades för snart ett år sedan och är mycket uppskattad bland både institutioner och privatpersoner. Inflödet av kapital är stort och fonden har levererat positiv avkastning trots stigande räntor.

Idag finns det ett stort antal olika typer av företagsobligationsfonder, och bakom dem döljer sig många olika typer av risker. SPP Fonder valde därför att utveckla en företagsobligationsfond som är mycket tydlig med vilken risk som finns i investeringen. SPP Företagsobligationsfond investerar enbart i företagsobligationer som har hög kreditkvalitet och rörlig ränta i svenska kronor. Mottagandet har varit väldigt positivt, och när fondens årsdag den 15 oktober närmar sig har kapitalet under förvaltning ökat till nästan tre miljarder kronor. Från årets start fram till 27 september har fonden genererat en avkastning till investerarna på 2,89 procent.
– Vår fond gör det möjligt att investera i företagsobligationer utan att riskera att avkastningen äts upp om de underliggande räntenivåerna stiger eller för att en viss valuta har ökat eller minskat i värde jämfört med den svenska kronan. Vi siktar på att skapa en jämn avkastning som verkligen kommer från fondens kreditexponering och inget annat, säger Helena Lindahl som förvaltar fonden tillsammans med Andreas Hälldahl.

En stabil investering 
För att sprida kreditrisken investerar SPP Företagsobligationsfond i företagsobligationer som ges ut av 50-60 olika bolag med varierande affärsverksamhet. De båda förvaltarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med investeringar på kreditmarknaden och kan dessutom dra nytta av Storebrand-koncernens unika position med i många fall exklusiv tillgång till obligationer utgivna av de mest attraktiva nordiska företagen.
– Vår målsättning är att erbjuda en fond med låg risk som samtidigt ger en attraktiv avkastning. Dessutom följer SPP Företagsobligationsfond Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar, vilket gör fonden lämplig både för institutioner och privatpersoner med höga krav inom detta område, säger Helena Lindahl.

Behov av ökad tydlighet  
SPP Fonders strategi är att erbjuda tydliga fonder som är enkla att förstå. SPP Företagsobligationsfond är ett bra exempel på en tydlig fond i ett spretigt och snabbt växande utbud på marknaden. Helena Lindahl anser dessutom att verktygen för att jämföra fonder inte riktigt har hunnit med. 
– Idag varierar egenskaper som kreditkvalitet, duration och regional exponering stort mellan olika företagsobligationsfonder. Samtidigt finns det ofta bara en enda fondkategori på jämförelsesajter som Morningstar. Det är som att blanda ihop alltifrån aggressiva Sverigefonder till globalfonder under kategorin ”aktiefonder”! Här finns ett stort jobb att göra, hela branschen behöver anstränga sig för att bli tydligare gentemot kunderna.

Bra tidpunkt att se över innehavet 
Att många fonder som investerar i företagsobligationer kan vara svåra att förstå sig på gör att Helena Lindahl tror att det finns sparare som kan få sig en kalldusch om räntenivåerna stiger och deras ”säkra räntefonder” tappar i värde. Därför kan det vara ett bra läge att gå igenom sina innehav medan räntorna fortfarande är låga.
– Många kunder har kanske inte riktigt tagit till sig de risker som det kan innebär att spara i företagsobligationer. Därför är jag glad över att vi kan erbjuda SPP Företagsobligationsfond som ger sparare tillgång till denna intressanta marknad utan att de riskerar obehagliga överraskningar, avslutar hon.

<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/194/images/sppfonder_foretagsobligation.png">

 • FAKTA SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

 • SPP Företagsobligationsfond
 • Startade: 15 oktober 2012
 • Månadssparande: Ja
 • Avgift: 0,40 procent
 • Valbar i PPM
 • Risknivå: Låg
 • Valuta: SEK

 • SPP Företagsobligationsfond förvaltas av Helena Lindahl och Andreas Hälldahl, Storebrand Kapitalförvaltning. Fonden är kvalitetssäkrad genom att alla investeringar i företagsobligationer kommer att ha en officiell rating från något av ratinginstituten Moody’s eller Standard & Poor’s.

 • Mer information finns på:<a target="_blank" href="http://www.sppfonder.se" tabindex="-1"> www.sppfonder.se

 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet.


<!--EndFragment-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.