Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 dec 2012

Företagsobligationer mer komplicerade än man tror

Intresset för företagsobligationer blossade upp snabbt. Många sparare uppfattade dem som säkrare än aktier. Men så enkelt är det inte, säger Walter Nunez på Söderberg & Partners. Företagsobligationsfonder kräver en skicklig förvaltare.

När börsen upplevs som tråkig är det naturligt att se sig om efter andra placeringsmöjligheter. Normalt är det då räntemarknaden som drar blickarna till sig – men på senare tid har en svag börs kombinerats med rekordlåga räntor. Det är bakgrunden till att företagsobligationer kommit i ropet. För att möta efterfrågan från sparare har många fondförvaltare bildat företagsobligationsfonder. 

En anledning till att företagsobligationer – och därmed fonder som placerar i detta instrument – blivit så populära är att de har framstått som betydligt mindre riskabla än aktier. Men det är till viss del en myt, enligt Walter Nunez, som är chef för fond- och försäkringsanalys på Söderberg & Partners. 

 Precis som med många andra instrument finns det massor av olika slags företagsobligationer och många parametrar att ta hänsyn till i sin bedömning. Obligationerna skiljer sig enormt när det gäller risk – bland annat, säger han. 

En av de stora nackdelarna för den som vill placera i företagsobligationer är att den svenska marknaden generellt är outvecklad och kunskapen fortfarande låg – även bland professionella fondförvaltare. Dessutom har det hittills inte funnits någon marknadsplats. Nu ligger dock Nasdaq OMX i startgroparna för att lansera First North Bond Market.  

 Det faktum att den svenska marknaden har legat lite efter gör att en obligation utgiven i kronor kan vara aningen dyrare än samma obligation utgiven i euro. Du måste alltså välja en förvaltare som har koll på den internationella marknaden, säger Walter Nunez. 

Vilka är då de viktigaste skillnaderna mellan företagsobligationer och aktier? I båda fallen investerar man i ett företag. 

Som ägare av en företagsobligation får du din ränta så länge du behåller obligationen. Men du kan aldrig få mer. Som aktieägare har du möjlighet att få del av det underliggande företagets tillväxt.

Räntan på obligationen kan jämföras med aktiens utdelning. Men som aktieägare har du dessutom möjlighet att kursen går upp – och löper risk för att kursen går ner. 

I båda fallen tar placeraren risk att företaget går i konkurs. Men skulle det inträffa står den som har köpt en företagsobligation något längre fram i kön av fordringsägare än aktieägaren – som står sist. 

Hur stor räntan på obligationen blir beror på en rad faktorer. Tror du exempelvis att räntan håller sig fortsatt låg – välj längre löptider. Tror du att räntan snart stiger är korta löptider bättre. 

– Det här visar vilka krav som ställs på förvaltaren. Bara för att en förvaltare är duktig på aktier, betyder det inte att han eller hon också är bra på företagsobligationer. Det är skilda discipliner, säger Walter Nunez.

Sammantaget är det inte säkert att en företagsobligation är så mycket säkrare än en aktie – allt beror på vilken obligation och vilken aktie man väljer. 

– Den viktiga frågan är: Vilket instrument ger mig bäst betalt för den risk jag tar? Just nu är svaret troligen aktier, säger Walter Nunez. 

Hans poäng är att placeraren måste börja med att göra klart för sig vad företagsobligationsfonden fyller för funktion i hans portfölj. 

 Är man bara ute efter avkastningen är aktiefonden bättre. Men om syftet är att diversifiera sin portfölj, då är företagsobligationsfonden ett bra komplement, säger han. 

Det gäller också att välja en förvaltare som kan sin sak, som har erfarenhet och internationella utblickar. Annars är risken stor att investeringen inte alls blir som man har tänkt sig.  

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.