Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Antti Raappana Danske Invest tror på en återhämtning för tillväxtmarknaderna.

Publicerad 2 sep 2014

Förändringar och möjligheter inom tillväxtmarknaderna

Låg global tillväxt kombinerat med Kinas omställning från investerings- till konsumtionsdriven ekonomi har pressat tillväxtmarknaderna de senaste åren. Men stora framsteg inom nya tjänstesektorer och en global återhämtning gör att Antti Raappana, som ansvarar för Danske Invests investeringslösningar på tillväxtmarknader, ser ljust på framtiden.

De senaste åren har de utvecklade aktiemarknaderna agerat draglok samtidigt som många investerare har uttryckt en stor pessimism kring tillväxtmarknaderna. Men det senaste halvåret tycker sig Antti Raappana ha märkt av en förbättring jämfört med tidigare.

<o:p></o:p>


– Pessimismen som präglade investerarna i februari/mars, när aktiekurserna på tillväxtmarknaderna bottnade, har definitivt minskat. Idag har de överlag en positiv men samtidigt realistisk syn på utsikterna framöver vilket skapar stabilitet. Dessutom har vi märkt av ett starkare inflöde av kapital de senaste månaderna.<o:p></o:p>


Ökad stabilitet men svårbedömt läge
Antti Raappana menar att investerarnas nyvunna förtroende för tillväxtmarknaderna är sunt då det finns en betydligt bättre stabilitet än för drygt ett år sedan då nedtrappningen av USAs stödåtgärder skapade stor turbulens.<o:p></o:p>


– Kina har visat vägen genom att börja röra sig från en kredit- och investeringsinriktad tillväxt till att förlita sig mer på konsumtion och produktivitet. Detta har skett utan någon hårdlandning eller omfattande kredithändelser vilket är positivt. Dessutom har ett antal viktiga val med fördelaktig utgång genomförts i bland annat Indien, Indonesien, Turkiet och Sydafrika, och det finns goda förhoppningar om framtida ekonomiska reformer. Om man lyckas med detta kommer det att inverka klart positivt på den ekonomiska utvecklingen.<o:p></o:p>


Samtidigt betonar Antti Raappana att dagens läge tillhör det mest svårbedömda som han har upplevt under de senaste tio åren. Det beror just på förändringen från en mer korrelerad utveckling till följd av globalisering, råvaruboom och omfattande investeringar i Kina till en ny tidsepok som kommer att slå olika i olika regioner och länder.<o:p></o:p>


– Att förutspå den framtida utvecklingen är utmanande men samtidigt finns det mycket stora möjligheter i det nya ekonomiska klimat som växer fram. De regioner och sektorer som kan få det tuffast är de som fortfarande är tunga inom råvaror medan regioner med nytänkande tjänstesektorer såsom IT, hälsovård och andra områden troligtvis kommer att få ett fortsatt uppsving. I takt med att lönerna stiger i Kina finns även möjligheter i Syd- och Centralasien att börja konkurrera med lägre löner vilket kan gynna länder som Vietnam, Indonesien och Bangladesh samt även länder i östra Afrika där lönerna också är fortsatt låga.<o:p></o:p>


Snabb IT-utveckling gynnar Afrika
IT-utvecklingen i Afrika är något som Antti Raappana gärna lyfter fram som ett exempel på de nya möjligheter som börjar dyka upp på tillväxtmarknaderna. Genom att använda mobiler som elektroniska betalningsmedel har man lyckats hoppa över steg i den traditionella utvecklingen, som fast internet och stationära datorer, och befinner sig nu i framkant när det gäller utbredningen inom detta område.<o:p></o:p>


 – Det här är ett konkret exempel på hur nya tjänster utvecklas på tillväxtmarknaderna och hur de inhemska marknaderna med växande medelklasser skapar nya möjligheter. <o:p></o:p>


Rimlig värdering med god uppsida
Förutom ur ett makroekonomiskt perspektiv menar Antti Raappana att tillväxtmarknaderna ser relativt attraktiva ut även värderingsmässigt.

– Ur ett vinstperspektiv ser värderingarna rimliga ut idag samtidigt som lönsamhetscykeln är på väg upp igen från ett bottenläge. Det innebär att det finns utrymme för ökade vinster när bolagens operativa hävstång leder till ökade marginaler. De utvecklade marknaderna å andra sidan ser relativt högt värderade ut kombinerat med rekordhög lönsamhet som kommer att bli svår att förbättra framöver. Värderingsmässigt ser alltså tillväxtmarknaderna mer attraktiva ut.<o:p></o:p>


Var anser då Antti Raappana att de bästa möjligheterna finns framöver för investerare på tillväxtmarknaderna?

– Generellt sett fördrar vi Asien i dagsläget, och inte minst Indien. Även sydöstra Asien med länder som Filippinerna och Vietnam ser intressant ut. Länder som Vietnam kan för övrigt vara svåra att få exponering mot med indexnära fonder då de ofta klassas som gränsmarknader (frontier markets), men vi har ett brett mandat som gör att vi kan agera aktivt där vi ser de bästa möjligheterna utan att vara låsta av hur ett visst index är sammansatt.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.