Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 feb 2017

Fondsparande: Rusning efter indexfonder

Säljer korta räntefonder Totalt 53 miljarder kronor.
Så mycket stoppade svenskarna in fonder förra året. Merparten gick till aktiefonder, medan hedgefonder och korta räntefonder drabbades av nettoutflöden.

Det visar statistik från Fondbolagens förening över fjolårets fondsparande. Statistiken visar även att intresset för indexfonder var mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder på 37,8 miljarder kronor gick drygt 70 procent till indexfonder. Från 2010 till 2016 har indexfondernas andel av den totala fondförmögenheten ökat från 6 procent till nästan 15 procent. 

De flesta aktiemarknaderna steg i värde ifjol. I genomsnitt ökade aktiefonder, mätt i kronor, med nästan 13 procent. Sverigefonder steg i genomsnitt med drygt 9 procent och globalfonder med 11 procent. 

Förlorarna blev vinnare 
Även om det inte är ovanligt är det intressant att de kategorier inom aktiefonder som tillhörde förlorarna 2015 blev vinnare 2016, till exempel Brasilien- och Latinamerikafonder. Bäst avkastning hade Rysslandsfonder som i snitt steg med nästan 70 procent. 

Även renodlade råvarufonder utvecklades mycket bra under 2016. Att den svenska kronan försvagades mot många valutor påverkade fondernas avkastning i kronor positivt. 

Utflöden från hedge- och räntefonder 
Däremot gjordes nettouttag från Europafonder samt från kategorin Sverige & Global. Den senare består främst av de gamla allemansfonderna. Även korta räntefonder och hedgefonder fick se nettoutflöden på drygt 22 respektive 6 miljarder kronor. 


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.