Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Filip Birkhammar, Head of Sales, på Fondab.

Publicerad 5 jun 2020

Fondnytt: Allt fler fondbolag startar egen försäljning

Egen distribution, nya möjligheter. Många fondsparare har sitt sparande på plattformar hos nätmäklare som Avanza och Nordnet. Det är enkelt, användarvänligt och spararna har allt på ett ställe. Men nu börjar pendeln delvis svänga. Allt fler fondbolag väljer att distribuera sina fonder direkt till kunderna som komplement till nätmäklarnas plattformar. Många sparare börjar också upptäcka att det finns fördelar med att vara direktkund hos fondbolagen.

– Vi ser en tydlig trend där fondbolagen i större utsträckning än tidigare inser vikten av att vara nära och förstå sina kunder, konstaterar Filip Birkhammar, Head of Sales, på Fondab och fortsätter:

– Med egna direktkunder får fondbolagen en närmare kundrelation som de kan vårda och utveckla. Dessutom kan detta bidra till möjligheten att stärka sitt egna varumärke som annars lätt kan urholkas givet mängden konkurrerande fonder som finns på plattformarna. En annan aspekt är plattformarnas egna varumärkesbyggande aktiviteter som lätt kan ta fokus från vem som faktiskt står bakom en specifik fond.

Fördjupar och stärker kundrelationerna

Den nära kundrelationen kommer även fondspararna till del. Som direktkund kommer man närmare förvaltningen och kan exempelvis få en mer djupgående och löpande information om fondbolagets fonder, de underliggande innehaven samt delta i olika träffar eller seminarier med ansvariga förvaltare.

– Framöver kommer det att bli ännu viktigare för fondbolagen att hitta sin inriktning och få ut sitt budskap. Annars finns risken att de blir anonyma spelare, berättar Birkhammar.

Flexibel prissättning 

I korthet kan Fondab beskrivas som ett depåinstitut – en plats där man som kund kommer åt sina fondandelar, till exempel inom ramen för ett Investeringssparkonto (ISK). Fondab erbjuder dels hela infrastrukturen för fondhandel, dels all slutkundshantering som till exempel compliance och hantering av skattefrågor. Just enkelheten i kombination med kostnadseffektivitet är ytterligare två anledningar till att fondbolag väljer att köpa in systemet istället för att bygga ett eget.

– Med uppstickare i branschen som börjat utmana de stora plattformarna och agerat som en gnista i en eventuell prispress blir det allt mer intressant för fondbolag att istället behålla hela förvaltningsavgiften. Med full marginal finns utrymme att sätta upp det som krävs för att hantera en direktkundsstock – något som med fördel kan överlåtas till oss.

Med en färdig lösning behöver inte fondbolagen anställa personal för att till exempel utveckla och underhålla ett system, vilket även inkluderar uppdateringar om exempelvis regelverk som KYC.

Egen distribution – nya möjligheter 

Med en egen distribution skulle fondbolag kunna jobba med nya prismodeller och upplägg. Säg att en Sverigefond har en förvaltningsavgift på 1,4 procent. Säljs den genom en extern plattform så delas ofta förvaltningsavgiften mellan fondbolaget och plattformen, vilket innebär att fondbolaget i så fall får 0,7 procent.

– Med egna direktkunder kan fondbolagen till exempel skapa nya andelsklasser och ta ut en lägre avgift än 1,4 procent av spararna, men fortfarande tjäna mer än när de går via en extern plattform. Dessutom kan man ta fram mer exklusiva produkter som man enbart riktar till direktkunder, säger Birkhammar.

Breddar erbjudandet till kund

En pågående utveckling är att fler och fler fondbolag erbjuder en egen spartjänst för slutkunder med möjlighet att spara i ISK.

– Det är ett bra sätt att knyta långsiktiga kundrelationer och självfallet är vårt system anpassat för ISK. Med tanke på att konkurrensen om kunderna ökar så är vi fullt och fast övertygade om att fondbolagen kommer att öka arbetet med att hitta nya och fler vägar till kunderna, berättar Birkhammar.

Fondabs erbjudande

Fondab vänder sig till fondbolag, värdepappersbolag och andra aktörer. Bolaget erbjuder en komplett IT-infrastruktur för fondhandel, automatiserade betalningslösningar, depå- och slutkundshantering. Med lösningen behöver Fondabs partners inte investera i egen teknik och minskar därmed sin egen administration och kan istället fokusera på kundrelationen och fondförvaltningen.

Läs mer om Fondab här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.