Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 dec 2012

Fondexperter ger råd om företagsobligations-fonder

Varje år medverkar fondexperter som kontrollerar omkring 400 miljarder kronor i rapporten Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som Laika Consulting tar fram på uppdrag av Storebrand/SPP. I årets rapport ger fondexperterna bland annat tips till privatsparare som vill investera i företagsobligationer.

De senaste åren har både intresset och utbudet inom företagsobligationsfonder formligen exploderat. Fondexperterna menar att tillgångsslagets goda egenskaper, inte minst i diversifieringssyfte, tillsammans med en god utveckling trots det skakiga ekonomiska klimatet är två av orsakerna till framgångarna. Samtidigt kan ett stort utbud inom ett nytt fondområde göra det svårt att välja rätt fond och förvaltare. Fondexperterna tillfrågades därför om vad de anser att privatsparare framförallt bör tänka på vid investering i företagsobligationsfonder.

Det här bör du tänka på.
Det fondexperterna framförallt lyfter fram är att det är viktigt att förstå vad det är man investerar i. Det är lätt att ryckas med i en trend och kanske tro att företagsobligationer inte kan gå ner i värde, men faktum är att tillgångsslaget är betydligt mer riskfyllt än en traditionell räntefond. Givetvis spelar det in vilken sorts företagsobligationer fonden investerar i. Fonder som investerar i obligationer med investment grade i kreditbetyg kan allmänt sägas tillhöra de minst riskfyllda fonderna jämfört med de som investerar i högavkastande obligationer (High yield).

Precis som inom andra typer av fonder anser fondexperterna att förvaltaren är av central betydelse. Eftersom många fondbolag är nya inom företagsobligationer tipsar fondexperterna om att undersöka förvaltarens bakgrund och erfarenhet om inte fonden har någon längre historik. Även spridningen mellan olika obligationer, valutarisken samt ränte-/durationsrisk anses vara viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av fond.

Fondexperterna själva ökar bevakningen.
Trenden med företagsobligationer i förvaltningen har även anammats av fondexperterna själva. Hela 90 procent av fondexperterna har utvärderat företagsobligationsfonder det senaste året, och 86 procent har även investerat i denna typ av fonder det senaste året. Den populäraste inriktningen är investment grade-obligationer som erbjuder en kombination av attraktiv förväntad avkastning kombinerat med en relativt begränsad risknivå.

<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/123/images/SFEI-inv.png?0.1409819710534066">

Höjda räntor kan påverka negativt.
Även om fondexperterna som ingår i SFEI generellt sett ställer sig positiva till att ha med företagsobligationer i en diversifierad portfölj höjer många ett varningens finger för utvecklingen de kommande åren då marknaden börjar återhämta sig. När styrräntenivåerna höjs i takt med att världsekonomin förbättras finns risk för betydande nedgångar. Det kan därför vara vettigt att hålla ögonen på den globala ekonomiska utvecklingen, eller att se en investering i en företagsobligationsfond som en riktigt långsiktig investering.


Viktigt att tänka på för privatsparare vid val av företagsobligationsfonder:
(1) Realistisk syn på förväntad avkastning
(2) Förvaltarens erfarenhet
(3) Fondens historik
(4) Spridningen mellan olika obligationer
(5) Fondens valutarisk
(6) Fondens ränte-/durationsrisk

  • Om Svenskt Fondexpertindex
  • Varje år svarar fondexperter från omkring 25 aktörer som arbetar med utvärdering och investering i fonder på frågor om det marknadsläget och aktuella trender i rapporten Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som tas fram av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet med rapporten, som publicerats sedan 2009, är att lyfta fram dessa ofta dolda makthavare inom den svenska fondbranschen som kontrollerar uppskattningsvis omkring 400 miljarder kronor eller omkring 20 procent av det svenska fondkapitalet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.