Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 28 feb 2019

Expansiv marknad för företagshälsa lockar investerare

Pengar att tjäna på minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaron kan minska med 40 procent med rätt insatser i ett tidigt skede. Att endast 1 procent av arbetsgivarna har ett system som kan hantera just detta har öppnat upp för en expansiv marknad. Ett av de bolag som ligger längst fram inom digital företagshälsa genomför nu en crowdfunding-runda på FundedByMe.

– Rätt hanterat kan sjukfrånvaron med relativt enkla medel minskas med upp till 40 procent. Det är något allt fler företag inser, och därför ökar efterfrågan på våra tjänster.

Det berättar Maria Schützer Funk, vd och en av grundarna av Qurant – bolaget som har Sveriges första digitala företagshälsovård.

Lönsamt att arbeta med hälsobefrämjande åtgärder

Att jobba med hälsobefrämjande åtgärder är en lönsam investering. Studier visar att investeringar i förebyggande frisk- och hälsovård kan ge mellan två och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, minskad sjukfrånvaro och minskat rehabiliteringsbehov.

Trots detta visar undersökningar, bland annat från IVL Svenska Miljöinstitutet, att den traditionella företagshälsovården sällan används för att förebygga ohälsa. Istället används den i efterhand vid till exempel rehabilitering.

– Dessa åtgärder är i och för sig bra. Men de har mindre betydelse för att minska sjukfrånvaron och bidrar sällan till att förbättra hälsan och arbetsmiljön, berättar Maria Schützer Funk, och berättar att marknaden för företagshälsovård omsätter 4 miljarder kronor per år.

Enkelt, mätbart och proaktivt

Tjänsten Qurant drivs av bolaget Svensk Vårdförmedling och Försäljning som sedan 2008 verkat inom företagshälsobranschen. Enkelhet och mätbarhet är grundbultar i tjänsten. Med den digitala hälsoportalen Qurant gör medarbetarna en digital sjuk- eller friskanmälan via app eller webb. Eftersom informationen är digital samlas alla hälsoärenden på ett ställe.

– Den riktigt stora vinsten för våra kunder är att de kan agera proaktivt. Man får relevant hälsostatistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Personalansvariga kan enkelt skapa sig en bild över hälsoläget och ge stöd med rätt insatser i ett tidigt skede, berättar Maria Schützer Funk.

Fokus på små och medelstora företag

Qurant fokuserar på små och medelstora företag med upp till 1 000 anställda. Speciellt för mindre bolag uppfattas Qurant som en extra resurs till personalansvariga som avlastar och förenklar arbetet.

Med den digitala hälsoportalen Qurant gör medarbetarna en digital sjuk- eller friskanmälan via app eller webb.

Siktet inställt på tillväxt

Qurant får intäkter från två håll. Dels kommer intäkterna genom löpande månadsabonnemang där företagen betalar efter antal anställda. Priset per medarbetare är 49 kronor per månad. Dessutom får Qurant provision från de företag vars tjänster används i nästa steg, till exempel terapeuter och läkare.

Då Qurant har märkt av ett markant ökat intresse för digital företagshälsa det senaste året är målet för 2019 att tredubbla antalet anslutna företag till sin tjänst.

– Vi har riktigt bra medvind och med det kapitaltillskott vi får kommer vi att öka försäljningstakten markant, konstaterar Maria Schützer Funk.

Besök Qurants kampanjsida på FundedByMe.

Fakta: Qurant

Qurant proaktiva företagshälsa hjälper företag att minska sjukfrånvaron och skapa ett friskare företag. Både medarbetare och företag får en effektiv digital sjuk- och friskhantering via Qurants mobilapp och hälsoportal, hälsostatistik, stöd av Qurants sjuksköterskor samt snabb tillgång till rätt vård.

Läs mer på bolagets hemsida.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.