Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Bolag med hög utdelning kan enligt Peter Nielsen, Danske Invest, sänka risken i din aktieportfölj.

Publicerad 30 sep 2014

Europeiska utdelningsbolag en väg till stabilare avkastning

Att investera i bolag med hög utdelning kan vara ett sätt att sänka risken i sin aktieportfölj utan att tumma på avkastningen. Det anser Peter Nielsen som är ansvarig för Danske Invests fond Europe High Dividend, vars avkastning har legat över index i genomsnitt sedan starten 2005 trots en relativt försiktig investeringsstrategi.

Peter Nielsen började arbeta på Danske Capital, som bland annat ansvarar för förvaltning åt koncernens fondbolag Danske Invest, i början av 2000-talet. Hans bakgrund som specialist inom framförallt finansaktier blev en tillgång då man i början av 2003 började titta närmare på den europeiska marknaden för högavkastande aktier, det vill säga bolag som ger högre utdelning än genomsnittet. Genom att kombinera avkastning från kursuppgångar med utdelningar var tanken att erbjuda en god avkastning med en för aktier låg risknivå.


– Vi började erbjuda denna lösning till kunder på den danska marknaden under 2003, men såg relativt snabbt att vi kunde leverera resultat på internationell toppnivå och att det fanns en stor efterfrågan. Idag omfattar Europe High Dividend-strategin, som bland annat inkluderar fonden Danske Invest Europe High Dividend, motsvarande 30 miljarder svenska kronor och är Danske Capitals största europeiska strategi med kunder från flera europeiska länder och Mellanöstern.


En flexibel förvaltningsstrategi

Grundtanken med att fokusera på högavkastande aktier är att minska beroendet av kursuppgångar genom att investera i aktier med hög utdelning. Det är även vad Peter Nielsen och hans team gör, men de är samtidigt mer bolagsfokuserade än många konkurrenter.


– Vi arbetar med en mycket nedifrån-upp-baserad strategi som ger oss stor frihet i investeringsprocessen. Vi är inte bundna till bolagen med allra högst utdelning, utan investerar även i kvalitetsbolag med en stark affärsmodell och goda möjligheter att utvecklas kombinerat med en stabil utdelning. Även den makroekonomiska utvecklingen finns med i bilden, men vi ser den främst som en del av våra företagsanalyser vid varje givet tillfälle snarare än som en utgångspunkt i sig.


En av de makroekonomiska trender som Peter Nielsen ser som viktigast framöver är en förväntad räntehöjning av den amerikanska centralbanken under nästa år. Det gör att teamet redan har börjat undersöka sektorer och företag som inte är så känsliga för eller till och med kan dra nytta av kommande räntehöjningar.


Brittiska marknaden långt framme

Bland de sektorer som Peter Nielsen tycker är mest intressanta för närvarande, bland annat av makroekonomiska skäl, återfinns den brittiska försäkringsmarknaden. 


– Den här marknaden har inte någon extrem tillväxtpotential i sig, men enskilda bolagen som exempelvis Direct Line har visat att det finns stora möjligheter att optimera verksamheten och stärka kassaflödena. Dessutom drabbas inte försäkringsmarknaden negativt av ett klimat med stigande styrräntor.


Just brittiska bolag utgör i dagsläget omkring en tredjedel av fondens portfölj, och det är ingen tillfällighet. Enligt Peter Nielsen ligger brittiska bolag långt framme när det gäller höga utdelningar då landets investeringsmarknad har präglats av stora pensionsfonder som förespråkar höga utdelningar då detta stämmer bra in på deras egna kassaflöden. 


– I Övrigt tycker vi även att Schweiz är intressant och till viss del Norden, även om många bolag är relativt högt värderade. Däremot är vi inte särskilt positiva till södra Europa, även om räntenivåerna har sjunkit i regionen. Mycket handlar dock om de enskilda bolagen, vi har helt enkelt inte hittat några attraktiva bolag i exempelvis Spanien som vi vill gå in i.


Positiva framtidsutsikter

När jag ber honom att blicka framåt målar Peter Nielsen upp en utveckling med goda möjligheter för Europe High Dividend att fortsätta att leverera en relativt stabil avkastning som utmanar fondens jämförelseindex. 


– I dagsläget ser jag relativt positivt på framtiden och förväntar mig en fortsatt långsam uppåtgående trend för marknaden. Utdelningsnivån ligger på omkring 4,5 procent i genomsnitt vilket är riktigt bra samtidigt som det finns en viss risk för en nedgång. Som jag nämnde tidigare förväntar vi oss en något stigande ränta nästa år vilket gör att vi rör oss mot ett mer cykliskt håll i portföljen och utvärderar finansföretag och försäkringsbolag som kan dra nytta av högre räntenivåer. Vår flexibla strategi gör att jag ser goda möjligheter att skapa avkastning både via marknadens utveckling och genom att generera alfa. 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.