Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Sannolikheten större att man kan hitta riktiga guldkorn bland småbolagen än bland de större", säger Gabrielle Hagman på Danske Invest.

Publicerad 3 jul 2017

Europeiska småbolag årets vinnare

Institutioner placerar europeiskt Europeiska småbolag har gått riktigt starkt i år. En undersökning från Danske Invest visar att det också är den placeringskategori som just nu är hetast bland svenska institutionella investerare.

Det finns, enligt analytiker, flera förklaringar till det större intresset för placeringar i mindre bolag. En är att stora bolag följs av en rad analytiker och därför är både välanalyserade och genomlysta. 

– Därför är det svårare för förvaltare och analytiker att hitta något som ingen annan ser bland storbolagen, säger Gabrielle Hagman Head of Asset Management Distribution på Danske Invest. 


Låg genomlysning öppnar för möjligheter 
Däremot är mindre bolag långt ifrån lika genomlysta, vilket öppnar upp för intressanta möjligheter för aktiva förvaltare. 

– Med andra ord är sannolikheten större att man kan hitta riktiga guldkorn bland småbolagen än bland de större, fortsätter Hagman. 

Löpande kontakter med företagsledningen
I de mindre bolagen finns också möjligheten att träffa företagsledningen på ett helt annat sätt än bland storföretagen. Just den kontakten kan vara A och O inför ett investeringsbeslut, enligt Hagman som berättar att personliga möten kan vara en stor tillgång för att förstå och analysera bolag.

Institutionella investerare föredrar europeiska småbolag 
Danskes Invests genomför regelbundet undersökningar bland svenska institutionella investerare. I den senaste undersökningen framkom att intresset för europeiska småbolag har stigit avsevärt. Kategorin är nu hetast bland institutionella investerare. Men placeringar i mindre bolag är också förknippade med en högre risk. En anledning är att ett lägre marknadsvärde samtidigt innebär lägre likviditet i bolagets aktie. En annan är att mindre bolag ofta befinner sig i en uppbyggnadsfas. 

– Risken är högre men samtidigt uppvisar small cap-bolag generellt sett en attraktiv bredd. Det betyder att en bred portfölj av dessa aktier faktiskt kan erbjuda god riskjusterad avkastning, berättar Hagman. 

Årets hittills bästa europeiska småbolagsfond
Sett över en längre tid har mindre bolag också haft en betydligt högre avkastning jämfört med stora bolag. Småbolagsindexet MSCI Europe Small Cap har de senaste tio åren stigit med över 70 procent, medan uppgången för motsvarande index för storbolag, MSCI Europe Large Cap, ligger på knappt 40 procent.

Med en uppgång på drygt 25 procent hittills i år (till mitten av juni) är Danske Invest Europe Small Cap årets bästa europeiska småbolagsfond, enligt en samanställning från Morningstar. 

Vad är skillnaden mellan er och andra europeiska småbolagsfonder? 

– Jag tror att vår förståelse och insikt på bolagsnivå är avgörande för det goda resultatet. Vi lägger stor vikt vid att träffa bolagen och ha en nära och tät dialog med ledningen, säger Hagman.

– För oss är kvalitet avgörande.  Priset på en aktie ska alltid ställas i relation till kvaliteten, som för oss främst handlar om bolagets marknadsposition, balansräkning samt ledning, tillägger Hagman, som fortsätter:

– Generellt sett gillar vi bolag som har en dominerande marknadsposition, inte är för högt belånande och har en ledning som på djupet förstår och brinner för sitt bolag. 

Riskinformation 
Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan på danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.