Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Hög företagsspecifik risk kan ge ordentligt belöning, menar Peter Rothausen, förvaltare av hedgefonden Danske Invest Europe Long-Short Dynamic.

Publicerad 1 sep 2015

Europeisk long/short-fond siktar på absolut avkastning oavsett börsklimat

Tillhör du de som letar efter en investering med god förväntad avkastning och absolutavkastning som mål utan att behöva utsätta dig för börsens svängningar? Då kan fonden Danske Invest Europe Long-Short Dynamic, som levererat 11 procents avkastning hittills i år, vara ett intressant alternativ.

Danske Invest Europe Long-Short Dynamic är en aktiefond som använder sig av hedgestrategier. Fonden skapades med målsättningen att leverera absolutavkastning om cirka 4-8% per år oavsett hur börsen går. Peter Rothausen, som förvaltar fonden tillsammans med Simon Christensen, berättar att han har lyckats väl sedan han tillträdde som förvaltare i april 2014.


– Sedan jag började har fonden stigit med 14%, och hittills i år är uppgången ca 11%. Samtidigt så är fondens börskorrelation nästan lika med noll. Eller för att ta ett konkret exempel: sedan i april då det tyska DAX-indexet nådde sin högstanivå har det tappat omkring 17-18% (i slutet av augusti), medan vår fond har har gått upp med 4,5%. Sett till standardavvikelse har vår fond en tredjedel så hög risk som börsen, och ligger på ungefär samma nivå som kreditobligationer, säger Peter Rothausen.


För att uppnå sina låga börskorrelation har fonden möjlighet att gå både kort och lång i enskilda bolag, och på detta sätt kan förvaltarna ta fram investeringscase där de fokuserar på sektor- eller bolagsspecifika faktorer samtidigt som den generella börsrisken hedgas bort. Ofta handlar det om att ta en lång position och samtidigt en motsvarande kort position i ett eller flera andra bolag (därav namnet ”Long-Short”). Sammanlagt sprider fonden sitt kapital mellan omkring 25-35 samtidiga strategier med en genomsnittlig investeringstid om cirka 1-2 år.


Fundamental analys viktig utgångspunkt

För att förstå mer konkret hur ett av fondens case kan se ut tar Peter Rothausen en investering i shipping- och energibolaget Møller-Mærsk under förra året som exempel.


– Det här bolagets aktiekurs straffades hårt av marknaden när oljepriset föll från 100 dollar till 60 dollar i december. Men eftersom bolaget håller på med både olja och gas samt shippingverksamhet kunde vi se att deras sjunkande bränslekostnader kompenserade för oljeprisfallet så att bolaget totalt sett var neutralt i förhållande till oljepriset. Vad vi gjorde då var att isolera deras shippingverksamhet genom att gå lång i bolaget och samtidigt gå kort i energibolagen Statoil och Seadrill. Under det första kvartalet 2015 kunde marknaden se att bolagets shippingverksamhet inte tappade intäkter, och kursen steg vilket gjorde att vi kunde ta hem en vinst om 25% utan att ta någon marknadsrisk (marknadsneutral strategi). Detta enda case låg bakom omkring 1% av fondens avkastning under året, berättar Peter Rothausen.


Peter Rothausen har liksom sin förvaltarkollega Simon Christensen en bakgrund som framgångsrik analytiker, både på Carnegie och därefter vid Danske Bank. Han har även arbetat med förvaltning inom danska aktier med mycket gott resultat. Just bakgrunden som analytiker ser Peter Rothausen som en fördel gentemot andra förvaltare, då han och Simon Christensen är mycket noga med att bygga sina investeringsidéer med stöd av fundamentala faktorer som bolagens kassaflöde och intjäningstillväxt. Samtidigt menar han att de båda förvaltarnas respektive styrkor kompletterar varandra.


– Simon är duktig på försäkring och bank medan jag själv fokuserar mer på bland annat transport, industri och detaljhandeln. Det viktiga är dock att det går att argumentera för en idé oavsett var den kommer ifrån. Vi har även god kontakt med Danske Capitals övriga team vilket gör att vi får in mycket goda idéer och kan utnyttja deras analytiska resurser för att ta fram väl underbygga case, säger Peter Rothausen.


God riskhantering skapar stabilitet

Peter Rothausen betonar även vikten av en gedigen riskhantering som en nyckel till framgångarna för Europe Long-Short Dynamic. 


– Vi har tagit fram en metod som vi kallar Stop-Assess-React. Det innebär att om en position har skapat en förlust om 0,3-0,4% av fondens värde så utvärderar vi den på nytt för att se om vi har haft fel i vår bedömning eller om vår hedgestruktur behöver justeras. Denna stringenta metodik gör att vi fångar upp alla tveksamheter på ett tidigt stadium. Sedan jag började har vi förändrat hedgestrukturen i vissa fall, men det är sällsynt att vi gör rena fel och vi har inte haft någon position som skapat en förlust om mer än 1%. Våra mest framgångsrika strategier har skapat mer än 3% i avkastning. 


Genom att minimera förlusterna skapas en stabilitet i avkastningen, och den ständiga utvärderingen av fondens positionering gör att förvaltarna kan fördela kapitalet mellan positionerna på ett optimalt sätt.


– Vi ser hela tiden över viktningen mellan olika positioner och har alltid störst exponering mot de idéer som vi tror allra mest på. Vår filosofi är att det är viktigt att våga ta en hög företagsspecifik risk när vi verkligen tror på något, då går det att bli ordentligt belönad när man har rätt. 


För att ta ett exempel på vikten av att ständigt utvärdera sina positioner återkommer Peter Rothausen till investeringen i Møller-Mærsks shippingverksamhet. När de hade sålt av sin position i somras bedömde de nämligen att aktien nu var övervärderad och tog en kort position, vilket skapade ytterligare avkastning när aktiekursen senare tappade i värde igen. En mindre stringent förvaltare hade troligtvis missat denna möjlighet.


– Hittills har denna förvaltningsmetodik med en stabil grund i fundamental analys visat sig vara framgångsrik för mig både historiskt och i denna fond, och jag hoppas att den trenden håller i sig även i framtiden, avslutar Peter Rothausen.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.