Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Låg volatilitet ger hög avkastning i längden

Publicerad 1 okt 2013

Europafonden som visar värdet av låg volatilitet

Fonden Pan European Structured Equity visar att en högre risk inte nödvändigtvis lönar sig i längden. Genom att investera i attraktiva aktier med låg volatilitet presterar förvaltarteamet i såväl uppgångar som nedgångar.

– Vi får ofta höra att fonden skiljer sig från andra kvantitativa fonder genom att den inte enbart minimerar risker. Modellen används också för att maximera avkastningen genom de mest attraktiva aktierna, säger Michael Fraikin, förvaltare inom Invescos team för kvantitativa strategier.  


Det rådande marknadsläget talar för en skakig återhämtning för Europa och det gör utsikterna spännande för fonder med låg volatilitet. Invescos Europafond Pan European Structured Equity har presterat historiskt och har goda förutsättningar för att kunna hantera en volatil resa framöver.
– Istället för att försöka tajma korta uppgångar i marknaden söker vi efter aktier med låg volatilitet som presterar över tiden, säger Michael Fraikin. 

Han konstaterar att historiken visar att investerare sällan blir belönade för att ta på sig en högre risk. Avkastningskurvan för volatila aktier visar på korta perioder med skarpa uppgångar.
– Dessa ovanliga perioder är svåra att tajma och förvaltare som lyckas med det vet sällan varför. Utvecklingen beror också till stor del på mänskliga beteenden, vilket leder till en lotterieffekt. Genom att söka efter attraktiva aktier med låg volatilitet, försöker vi istället identifiera guldkorn bland investeringar som normalt presterar.

Kan hantera svängningar inom marknaden    
För att hantera rörelser inom marknaden försöker förvaltarna positionera sig för att minimera värdefall under perioder som är sämre för mindre volatila aktier. Det gör dem bland annat genom att snabbt försöka inse när marknaden är på väg att vända.
– Processen är ständigt pågående och modellen ändrar gradvis perspektiv. Teamet tittar bland annat på hållbarhet inom pristrender samt 
drivkrafter för resultaten. Det är faktorer som även fundamentala förvaltare studerar, men genom en kvantitativ strategi slipper vi bli påverkade av kortsiktiga marknadsbeteenden, säger Michael Fraikin.

Modellen som inte enbart minimerar risker utan även söker värden inom aktier, sticker ut från många andra kvantitativa strategier. Den tydliga inriktningen på kvalitet i kombination med låg risk gör också att fonden blir ett bra komplement i investeringsportföljen. Genom att exempelvis kombinera Pan European Structured Equity med placeringar som drar nytta av en högre volatilitet får investeraren en förbättrad riskspridning. 

En stark teamkänsla skapar förvaltaroberoende
Inom strategin skapas även riskspridning och diversifiering genom det starka förvaltarteamet. Teamet är baserat i Frankfurt, New York, Boston, Melbourne och Tokyo och består av fyrtio personer med olika expertområden.
– Inom teamet är aldrig målet att bli bättre än sina kollegor. Det är att bli bättre än marknaden. Bland förvaltarna finns alltifrån doktorer i fysik, till matematiker och beteendevetare. Det finns till och med en före detta professionell schackspelare. Mångfalden ger ett lågt individberoende och  olika infallsvinklar skapar starka lösningar, konstaterar Michael. 

Ljusa framtidsutsikter
Michael Abata berättar att strategin i första hand är uppbyggd för att kunna prestera överavkastning vid normala eller nedåtgående marknadsförhållanden. Samtidigt ska den kunna hantera kraftiga uppgångar. Han konstaterar att historiken visar att fondens överavkastning varit mer än dubbelt så hög, vid nedgångar, som motsvarande underprestation vid uppgångar. 
– Avkastningen under de senaste månaderna, om närmare nitton procent, visar också att fonden har potential att slå sitt jämförelseindex även vid en uppåtgående marknad. Värdeökningen ska också ställas i relation till att den skapats till en femton procent lägre risk, berättar Michael Fraikin.

Han konstaterar avslutningsvis att han ser goda utsikter för framtiden:
– Efter ett år av extremt låg volatilitet talar nu mycket för en krokig återhämtning och större svängningar inom Europa. Kvantifiering är för mig ett sätt att konsekvent leverera avkastning utan att bli påverkad av kortsiktiga marknadshändelser eller investerares beteenden. Sammantaget gör det att fonden står välpositionerad framtiden.   

  • Invesco Pan European Structured Equity Fund

  • Låg förvaltaravgift om 1,30 procent.
  • Ingen prestationsbaserad avgift.

  • Läs mer om fonden på<a target="_blank" href="http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000JYE&programid=0000000000" tabindex="-1"> Morningstar.
  • Läs mer om förvaltarteamet på <a target="_blank" href="http://www.invesco.com/portal/site/global" tabindex="-1">Invesco.

  • Fonden gå att handla på de flesta internetbanker och handelsplatser exempelvis <a target="_blank" href="https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/fondfakta.html?classid=CL00009875&ppm=0&nobuy=1&nm=Invesco+Pan+Eurp+Structured+Eq+A+Acc " tabindex="-1">Nordnet,<a target="_blank" href="https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/70356/invesco-pan-eurp-structured-eq-a-acc" tabindex="-1"> Avanza och <a target="_blank" href="http://www.mfex.se" tabindex="-1">MFEX.


  •  

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.