Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Hög volatilitet, som aktualiserats av krisen i Grekland, gör att det finns ett behov av produkter med flexibilitet.

Publicerad 1 jul 2015

Europafonden som kan tjäna på både upp- och nedgång

Många aktiesparare ser Europa som en intressant aktiemarknad men önskar en lägre risknivå än en traditionell aktiefond på grund av den rådande marknadsoron. Det har skapat ett stort intresse för Legg Masons fond Martin Currie European Absolute Alpha som investerar långsiktigt i europeiska aktier samtidigt som den även kan ”gå kort” i svaga bolag, målet är att skapa en jämnare avkastning.

Både större och mindre investerare har ökat sitt fokus på Europa sedan USA avslutade sina stödköp av obligationer medan ECB är mitt uppe i ett omfattande stödköpsprogram för att få igång den europeiska ekonomin. Den höga volatiliteten, som aktualiserats av krisen i Grekland, gör dock att det finns ett behov av produkter med flexibilitet. Legg Masons fond Martin Currie European Absolute Alpha tillhör denna kategori och till skillnad från vanliga aktiefonder kan den investera i både de bolag som förvaltarna tror mest på - och de som de tror minst på.<o:p></o:p>


– Fonden använder sig av en så kallad Long/short-strategi med en portfölj om cirka 40-70 bolag vilket skapar en rad fördelar på en marknad med hög volatilitet. Om förvaltarna tror på en generell uppgång kan de öka fondens långa innehav och satsa på de mest attraktiva bolagen, samtidigt som förvaltarna har möjlighet att skapa avkastning under nedgångsfaser genom att gå kort i (blanka) de aktier som ser svagast ut för tillfället. Den här möjligheten att hela tiden balansera portföljen utifrån marknadsklimatet kan jämna ut svängningarna på ett mycket attraktivt sätt, säger Björn Persson, Client Relationship Manager på Legg Mason.<o:p></o:p>


Välbeprövat koncept med stark historik
Att konceptet bakom European Absolute Alpha fungerar råder det ingen tvekan om. Fonden har levererat en mycket god historisk avkastning sedan strategin startades år 2001, och de båda förvaltarna Michael Browne och Steve Frost har belönats med ett flertal utmärkelser. Bland annat vann de pris vid HFM European Performance Awards 2014 för bästa Long/short-Europafond (med över 500 MUSD i förvaltat kapital). Dessutom med en relativt låg volatilitet. De båda förvaltarna har jobbat tillsammans med europeiska aktier i 25 år varav 17 år med long/short-strategier.<o:p></o:p>


– Att kunna leverera god avkastning med avsevärt lägre volatilitet än MSCI Europe under så här lång tid talar sitt tydliga språk, och visar på att förvaltarna har en sund strategi som klarar sig väl i både upp- och nedgång. Förvaltarna har inte minst stora möjligheter att undvika större nedgångar, vilket ofta är det som verkligen pressar avkastningen hos vanliga aktiefonder. <o:p></o:p>


Förberedd för olika utfall i Europa
Inför 2015 såg fondens förvaltare ECB:s massiva köp av obligationer och de låga oljepriserna som viktiga faktorer under året. Båda dessa faktorer skapar såväl möjligheter som orosmoment på marknaden. <o:p></o:p>


– När det gäller ECB är det osäkert hur framgångsrika dessa obligationsköp kommer att vara, då det viktiga för regionen är att länder som Frankrike och Italien verkligen genomför strukturella reformer. Även utfallet av motsvarande åtgärder i Japan gör att vi inte är helt övertygade om att obligationsköpen får de effekter som önskas. När det gäller det låga oljepriset stödjer det bland annat konsumtionen och energiintensiva företag, men samtidigt pressas oljebolagen, säger Björn Persson. <o:p></o:p>


När det gäller den framtida utvecklingen arbetar förvaltarna med flera olika scenarier och hur de tänker sig att positionera fonden om dessa blir verklighet.<o:p></o:p>


– Huvudscenariot vid årsskiftet, som bedömdes ha en sannolikhet om cirka 45 procent, är en relativt sidledes utveckling för börserna där fonden har möjlighet att köpa efter korrektioner och sälja när värderingarna är högre. I dessa fall föredrar fonden stabila ickecykliska bolag samt exportörer till andra regioner för våra långa innehav, medan förvaltarna blankar bolag som verkar inom Europa med små vinstmarginaler.<o:p></o:p>


Om stimulanserna från ECB och det låga oljepriset däremot ger en positiv effekt på den europeiska ekonomin, vilket bedömdes ha en sannolikhet om cirka 30 procent, kommer fonden istället att fokusera på att köpa och behålla långa innehav och använda belåning för att kunna dra nytta av uppgången på bästa sätt. I denna typ av situation föredrar förvaltarna cykliska bolag med exponering mot Europa vilka skulle tjäna stort på en förbättrad europeisk ekonomi.<o:p></o:p>


– Vi såg även en 20 procents sannolikhet för en fallande aktiemarknad, och 5 procents risk för en period med branta kursfall. Under perioder som präglas av kursnedgångar kan fonden använda sig av möjligheten att gå kort i högbelånade bolag som kan tappa stort i värde, och om nedgångarna på marknaden tilltar ytterligare kan förvaltarna överväga att blanka aktier i central- och Östeuropa, Frankrike samt i de svaga så kallade PIIGS-länderna, säger Björn Persson.<o:p></o:p>


I dagsläget följer förvaltarna givetvis utvecklingen i Grekland mycket noga, och när det gäller bedömning av enskilda bolag ligger fokus på marknadsindikatorer och företagsspecifika faktorer som kreditspreadar, företagens kostnader, marknadsvärdering och skuldsättningsgrad. Företagen måste klara av tuffare marknadsförhållanden i framtiden där exempelvis kostnaden på kapital kommer att öka, och då är det viktigt att ha en sund balansräkning. <o:p></o:p>


– I juni genomfördes inte några större förändringar i fondens portfölj på grund av den senaste tidens turbulens i Grekland, men denna typ av perioder med förhöjd volatilitet kan skapa attraktiva möjligheter både när det gäller att gå lång och kort i enskilda aktier. Den gör att vår flexibla strategi är mycket väl anpassad för att kunna utnyttja den rådande situationen, säger Björn Persson.<o:p></o:p>


Komplement till traditionella aktiefonder
Martin Currie European Absolute Alpha målsättning att leverera en stabilare avkastning än marknaden över tid gör den till ett attraktivt alternativ för de sparare som värdesätter en lägre volatilitet framför möjligheten till högsta möjliga avkastning. Björn Persson framhåller även fondens fördelar som ett komplement till traditionella aktiefonder med inriktning mot Europa.<o:p></o:p>


– Genom att investera en del av sin Europaexponering i den här typen av strategi erhålls möjlighet till en bättre stabilitet i avkastningen samtidigt som diversifieringen ökar. Och det är något som kan vara intressant för många investerare med tanke på att vägen framåt ser fortsatt osäker ut för Europa. Fonden har nyligen tagits med i SEBs fondtorg med utvalda fonder för privatsparande och pension, och vi ser det som ett stort erkännande att få samarbeta med en av de största sparplattformarna i Sverige. SEBs beslut är ytterligare ett erkännande som indikerar att vår förvaltningsstrategi verkligen passar dagens osäkra ekonomiska klimat, avslutar Björn Persson.<o:p></o:p>

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.