Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank.

Publicerad 3 jun 2013

Erik Penser – När det enkla är det bästa

De senaste årens låga ränteläge och osäkra konjunkturutsikter har ökat behoven av investeringslösningar som skapar avkastning oavsett hur börsen utvecklas. Den stora fördelen med strukturerade produkter är att det går att skräddarsy placeringar som ger avkastning även i utmanande marknadslägen. Ett exempel är förra årets populära produkt med kreditexponering mot Stena AB. Då marknaden var orolig för krisen i Europa fick investerare samtidigt möjlighet att få en exponering till krediter i form av Räntebevis Stena, som i dag har gett 10-16 procent i avkastning beroende på serie.

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>1024x768</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->

I dagsläget investeras det i amerikanska fastigheter och ny teknikutveckling via strukturerade placeringar, tillgångar som annars är svåra att investera i för vanliga investerare. Samtidigt som strukturerade produkter ökar i placerares portföljer så har produkterna på senare tid blivit allt mer komplicerade.


David Envall, ansvarig för strukturerade produkter på Erik Penser Bankaktiebolag, varför har produkterna på marknaden blivit mer komplicerade på sistone?

– Det finns inget självändamål i att skapa komplicerade produkter. Snarare tvärtom. Istället för att komplicera produkter genom att blanda ihop olika tillgångsslag eller att använda komplicerade wrappers, så tror vi på Erik Penser Bankaktiebolag att både rådgivare och investerare kommer att ha en bättre förståelse för den risk och avkastning som produkterna genererar om man jobbar med en bred portfölj av enklare produkter.

Enkla produkter gör det mycket lättare för både investerare och rådgivare att välja mellan olika investeringsalternativ. Man vill helt enkelt förstå produkten och hur avkastningen skapas. Enkelhet är därmed en del av den kundnytta som vi vill leverera. Med enkla produkter kan man koncentrera sig mer på underliggande case eller allokering mot tillgångsslaget utan att behöva fundera så mycket på tekniken.


Att produkterna är enkla och transparenta är också viktigt för produktens värde under löptiden. Om investeraren av någon anledning vill sälja produkten innan löptiden är till ända, är det betydligt enklare att förstå placeringens värde om produkten inte är beroende av för många marknadsparametrar. Man får helt enkelt bättre koll på riskexponeringen och värdepotentialen. Alla våra produkter är dessutom börshandlade.


Men det är väl marknadsförutsättningarna som styr både produktutbudet och graden av komplexitet?

– Ja, till viss del. Visst har det blivit svårare att konstruera traditionella kapitalskyddade produkter med aktier som underliggande tillgång. Men det går. Vi har många exempel på det i våra senaste emissioner. Under förra året var det dock svårare, men då var vi bland de första med att lansera så kallade räntebevis och efterfrågan på kreditlänkade produkter ökade därefter enormt. På detta vis visar produktslaget strukturerade produkter en stor flexibilitet jämfört med till exempel fonder.

Kapitalskydd är givetvis en annan stor poäng med det här produktslaget; att man kan begränsa sin risk och ändå få exponering till annars svårtåtkomliga investeringsområden. Det gör också att strukturerade produkter fungerar utmärkt som allokeringsinstrument i ett långsiktigt sparande. Genom att arbeta med kapitalskyddade produkter som bas i långsiktiga portföljer riskerar man heller inte att drabbas av tråkiga överraskningar under löptiden.


Även andra typer av strukturer så som Autocalls och Indexcertifikat kan vara ett bra alternativ beroende på placerarens förväntningar på avkastning och risk. Komplexiteten i till exempel Autocalls är generellt sett större än i kapitalskyddade produkter men varierar mycket även inom Autocalls. Autocalls är en intressant placering för att erhålla avkastning i en marknad som rör sig sidledes eller svagt negativt. Genom dessa har vi skapat mycket kundvärde under de senaste årens kräftgång på världens börser. Även denna inriktning är ett bra exempel på hur strukturerade placeringar kan vara ett bra komplement till traditionell allokering.


I rådande marknadsläge, vilka områden är mest intressanta att investera i?

Generellt sett lämpar sig strukturerade produkter med kapitalskydd mycket väl för investeringar i lite mer riskfyllda tillgångar med hög avkastningspotential som till exempel ny teknik. Ett exempel på det är investeringarna i infrastrukturen kring nya energikällor som skiffergas och flytande naturgas. Vi har tagit fram produkter som gör att man kan få en exponering till börsnoterade amerikanska bolag med inriktning på infrastruktur och teknik kring kring utvinningen av skiffergas.


Vid sidan av enkelheten, skiljer sig era produkter på något annat sätt från konkurrenternas?

– Ja, absolut. Vi tror stenhårt på att kunskap ger avkastning. Det kan låta både som en klyscha och en självklarhet. Men för oss som arrangör av strukturerade produkter fungerar devisen alldeles utmärkt. Kunskap om det underliggande investeringsområdet må vara en självklarhet om man vill bli framgångsrik, men för oss är det viktigt att lägga mycket kraft på analysen. Vi har därmed stor glädje och nytta av den expertis som finns inom Erik Penser Bankaktiebolag. Sedan en tid tillbaka är vår analysavdelning helt och hållet case-inriktad, vilket gör att vi får starkt stöd i analysen av intressanta branscher och företag. Till grund för våra produkter ligger naturligtvis även våra egna makroekonomiska bedömningar och den tillgångsallokering som vi gör inom vår kapitalförvaltning.

 • Erik Penser Top Picks
 • <a target="_blank" href="http://http://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/Sprinter_USA_FAST_1370.pdf" tabindex="-1">
 • <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/Sprinter_USA_FAST_1370.pdf" tabindex="-1">Sprinter USA Fastigheter
  USA en god förmåga till återhämtning. I Sprinter USA
  Fastigheter 1370 baseras avkastningen 70 på en fastighetsindexfond.

  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AO_USA_OLJA_GAS_1366.pdf" tabindex="-1">Infrastruktur Olja & Gas
  Aktieobligation Infrastruktur Olja & Gas 1366
  baseras på fyra av de 66 största bolagen som äger och driver infrastruktur för energitransport i USA.
  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AIO_Top_of_asia_1363.pdf" tabindex="-1">
  Top of Asia

  Singapore, Taiwan och Hong kong anses vara några av världens
  mest konkurrenskraftiga länder och ingår alla i Aktieindexobligation
  Top of Asia 1363 Tillväxt.
  <a target="_blank" href="http://www.http://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/FO_EMBO_1367.pdf" tabindex="-1">
  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/FO_EMBO_1367.pdf" tabindex="-1">Fondobligation Emerging Market Bonds
  Fondobligation Emerging Market Bonds 1367 baserar sin avkastning på en fond där bland annat Brasilien är ett stort innehav.

  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AO_GLOB_1365.pdf" tabindex="-1">Global
  I Aktieobligation Global 1365 baseras avkastningen på tio företag 65 med starka och globalt välkända varumärken.
  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AO_SVE_1364.pdf" tabindex="-1">
  Sverige
  Aktieobligation Sverige 1364 Tillväxt baseras på Skanska och sju andra framgångsrika svenska bolag.

 • <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/Smart_Bonus_1376.pdf" tabindex="-1">Smart Bonus Sverige
 • Smart Bonus Sverige 1376 baseras på de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen – OMX Stockholm 30 Index.

  <a target="_blank" href="http://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AC_BREC_PM_1375.pdf" tabindex="-1">Autocall BREC Plus Minus
  Avkastningen i Autocall BREC 1375 Plus Minus beror på utvecklingen för fyra marknader - Brasilien, Ryssland, Östeuropa och Kina.

  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AC_USA_LOW_TRIGGER_1373.pdf" tabindex="-1">Autocall BREC Low Trigger
  Avkastningen i Autocall BREC 1374 Low Trigger baseras på utvecklingen för fyra marknader – Brasilien, Ryssland, Kina och Östeuropa.
  <a target="_blank" href="http://http://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AC_NORD_COMBO_1371.pdf" tabindex="-1">
  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AC_GLOB_1372.pdf" tabindex="-1">Autocall Global Combo Defensiv
  Autocall Global 1372 Combo Defensiv baseras på fyra aktieindex – en positiv eller oförändrad som en viss negativ utveckling för
  marknaderna. På så vis kan även börsens nedförsbackar bli roliga.
  Produkten ger avkastning vid såväl en positiv eller oförändrad som en viss negativ utveckling för
  marknaderna. På så vis kan även börsens nedförsbackar bli roliga.

  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AC_NORD_COMBO_1371.pdf" tabindex="-1">Autocall Norden Combo
  Autocall Norden 1371 Combo baserar sin avkastning på fyra nordiska aktier – Astra, SSAB, Statoil och Fortum. Produkten ger
  avkastning vid såväl positiv eller oförändrad utveckling, som vid
  viss negativ utveckling. Likt skidsporten nordisk kombination kan
  således en negativ start ändå ge vinst i slutändan.

  <a target="_blank" href="http://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/KC_EU_HY_1369.pdf" tabindex="-1">Kreditcertifikat Europa High Yield
  Kreditcertifikat Europa High Yield 1369 är en strukturerad produkt med exponering mot Lafarge och 49 andra europeiska bolag. 
  <a target="_blank" href="http://http://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/Rantebevis_Stena_1368.pdf" tabindex="-1">
  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/Rantebevis_Stena_1368.pdf" tabindex="-1">Räntebevis Stena
  Räntebevis Stena 1368 ger en exponering mot Stena Aktiebolag och ger en kvartalsvis kupong på STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

  <a target="_blank" href="https://www.penser.se/Global/Strup/2013-05/AC_USA_LOW_TRIGGER_1373.pdf" tabindex="-1">Autocall USA Low Trigger
  Autocall USA 1373 Low Triggerberor på utvecklingen för fyra
  amerikanska företag – Amazon, Garmin, Goodyear
  och Hewlett-Packard – fyra ljuspunkter i mörkret
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>SV</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.