Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Att tuggummit verkligen är gott blir ännu viktigare nu när nikotintuggummin allt oftare används vid tillfällen när det av olika anledningar inte är möjligt att röka", säger Mats Rönngard, vd för Enorama.

Publicerad 20 apr 2016

Enorama utmanar på växande miljardmarknad

Svensk nischaktör Läkemedelsbolaget Enorama Pharma har tagit fram ett nytt effektivt nikotintuggummi, som förväntas leda till att världens över en miljard rökare röker mindre eller slutar helt. Inför lanseringen på en marknad som växer kontinuerligt genomför bolaget en nyemission och ansöker om notering på First North. Förutsättningar för en lyckad produktlansering anses goda då ett avtal redan har tecknats med en läkemedelsdistributör som säljer till apotekskedjor i Europa.

Enorama Pharma är läkemedelsbolaget som har hittat en intressant nisch. Bolaget har tagit fram ett medicinskt tuggummi, och i den första utvecklingsfasen är fokus på nikotintuggummimarknaden. 

I dag domineras marknaden av nikotintuggummin av ett fåtal aktörer. Marknaden är såpass koncentrerad att det är relevant att tala om en oligopolmarknad när det gäller tillverkningen. Enorama har valt en något annorlunda marknadsstrategi, som anses passa på just marknaden för medicinska tuggummin. Strategin är Private Label, och innebär att bolagets återförsäljare, till exempel apotekskedjor eller dagligvaruhandelskedjor, säljer varan under eget varumärke.  

– Genom Private Label blir det betydligt billigare för oss att komma ut på marknaden, jämfört med om vi skulle bygga ett eget varumärke. Och jag vet av min erfarenhet att inte minst dagligvaruhandeln letar efter nya produkter att sälja, säger Mats Rönngard, vd för Enorama Pharma, som därför är övertygad om att deras tuggummi kommer att mottas väl på marknaden.

– Vi har redan tecknat avtal med en läkemedelsdistributör, som kommer att sälja vårt tuggummi till apotekskedjor, säger Mats Rönngard, som har mångårig erfarenhet från marknadsföring inom detaljhandeln. 

Marknaden för medicinska nikotintuggummin, genomgår just nu en förändring, och det är en förändring som också talar för Enoramas strategi. Distributionen, inte minst i Europa och Nordamerika, blir mer diversifierad med flera olika typer av återförsäljare.
  
Ny produktionsmetod ger smakrikare tuggummi
Men Enorama ska också konkurrera med själva produkten. Bolaget har en annan produktionsmetod, kallad compressed gum, än de i dag etablerade tillverkarna av nikotintuggummin. Det ger en kostnadseffektiv produktion, och, enligt Mats Rönngard, ett mer smakrikt tuggummi med bättre totalupplevelse.

– Vi gör ett tuggummi som rökare verkligen vill använda, säger Rönngard, som poängterar att det, tvärtemot vad förmodligen många tror, är väldigt svårt att tillverka tuggummin.
 
– Att tuggummit verkligen är gott blir ännu viktigare nu när nikotintuggummin allt oftare används vid tillfällen när det av olika anledningar inte är möjligt att röka. Det blir alltså ett tillfälligt substitut för cigaretter. Inte som tidigare då nikotintuggummin mest sågs som ett hjälpmedel för de som försökte att helt sluta röka, fortsätter Rönngard. 

Att marknaden i sig är expansiv, och att det därför finns utrymme för ytterligare en aktör, torde det inte råda någon tvekan om. Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter uppgår till 1,6 miljarder dollar, motsvarande cirka 13 miljarder kronor. Marknaden för nikotintuggummin specifikt utgör omkring hälften av den summan. Den globala marknaden växer dessutom med cirka 2 procent om året, bland annat till följd av många länders allt strängare restriktioner kring rökning. Samtidigt finns det fortfarande mer än en miljard rökare världen över. 

Tuggummi med utökad medicinsk verkan
En viktig del i bolagets långsiktiga tillväxtstrategi är att utveckla det medicinska tuggummit till att innehålla andra substanser än nikotin. Det handlar då om drug delivery, det vill säga hur läkemedelssubstanser tas upp i kroppen,

– I framtiden ska vi ta fram tuggummin som lindrar exempelvis hosta eller huvudvärk, säger Rönngard, som menar deras produktionsmetod underlättar den utvecklingen.

– På sikt ser vi mycket stor potential i just den marknaden, påpekar han.   

Enorama räknar med at alla tester för tuggummit ska vara klara under innevarande år. Ett godkännande från Läkemedelsverket, vilket fortfarande är ett måste för nikotintuggummin, förväntas under 2018. Därefter, det vill säga om cirka 2 år, sker marknadslanseringen. Försäljningsavtal är slutit med ett europeiskt läkemedelsbolag med stark närvaro på en ledande apotekskedja för leverans i mitten av 2018.

Även om den primära marknaden under det första året utgöras av Europa, framförallt med hjälp av det ingångna partnerskapsavtalet, så är ambitionen att tuggummit i framtiden ska säljas i både Nordamerika och på den snabbväxande marknaden i Asien.

Emissionslikviden på 23,1 miljoner kronor kommer främst att användas till produktutveckling, med administrationskostnader som den nästa största posten. 

– Att all produktion och allt utvecklingsarbete är outsourcat gör oss flexibla och kostnadseffektiva. Vi kan välja den leverantör som är bäst lämpad för ett visst moment och vi binder inte kapital i anläggningar och personal, poängterar Rönngard.

 
  • Emissionen i korthet

  • Teckningsperiod: 13 – 29 april 2016
  • Maximal emissionsvolym: 23,1 MSEK
  • Pris per aktie: 13 SEK  
  • Minsta teckningspost: 500 aktier, motsvarande 6 500 kr.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 16 maj 2016 
  • Bolagsvärdering (pre-money): 47,8 MSEK 

  • Läs mer om emissionen här.

  • Företrädare för Enorama Pharma presenterar bolaget och dess affärsidé i samband med Biostock Road Show. Läs mer här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.