Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 jun 2013

Emission i Guldfonden pågår fram till 7 juni

Missa inte chansen att investera i fonden som utvecklat en unik modell för att hantera guldmarknadens svängningar.

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">– Guldfallet var väntat efter rekordnivåerna och om priserna fortsätter att falla till en viss nivå är det investeringsläge. Det säger råvarugurun Jim Rogers i en intervju med Bloomberg News.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Toppnoteringar i början av året gjorde att många såg det som osannolikt att guldpriserna skulle röra sig nedåt. Men under april 2013 föll de med tio procent, det konstaterar Matti Lilljegren, vd för Guldfonden AB, som under våren genomför en emission i bolaget för att ta tillvara på möjligheterna som uppstått med de korrigerade metallpriserna.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Fasta marginaler säkerställer lönsamhet<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Bolagets affärsidé går ut på att förvärva silver, finguld och skrotguld i större volymer från bolag i metallbranschen, exempelvis grossister och tradingbolag. Metallerna  förädlas och säljs sedan vidare till institut, banker och tillverkare. Efter kostnader för affinering, frakt, försäkring och analys går nettomarginalen till fondens ägare. Lönsamhet skapas bland annat genom bestämda marginaler, inarbetade handelskontakter och effektiv logistik.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">– Vi köper guld till ett lägre pris än dagspriset på ”London Metall Exchange” och säljer samtidigt motsvarande mängd av förädlade ädelmetaller och finguld  till fullt dagspris. Leveranser och försäljning sker veckovis och resultatet går till Guldfondens andelsinnehavare, förklarar Matti Lilljegren.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> Matti utvecklar och berättar att Guldfonden kan erbjuda lägre metallpriser och snabbare utbetalning än de flesta av marknadens aktörer. Bolaget arbetar enligt en modell där man säkerställer försäljnings- och inköpspriser, genom en mycket snabb omsättning. Genom att Guldfonden köper och säljer i det närmaste simultant, reduceras den största risken i branschen nämligen fluktueringen av prisnivån.

– Affärsmodellen är uppbyggd med hänsyn till variationerna inom priserna. Om vi hade legat inne med stora lager hade prissänkningen under våren inneburit förluster för bolaget, men tack vare våra rutiner kan vi hantera fluktuationer inom marknadspriserna, vilket är vanligt inom tillgångslaget, konstaterar Matti Lilljegren.


<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">En marknad med stor potential<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Genomsnittspriset på guld har stigit över tiden och tillgången passar långsiktiga investerare som är okänsliga för kortsiktiga prisfluktuationer. Matti konstaterar att det  även är värt att notera att guldet finns i begränsad tillgång och att centralbankerna, efter 18 år som nettosäljare, nu i praktiken är nettoköpare, vilket medfört både en märkbar nedgång i tillgången och en motsvarande uppgång i efterfrågan<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> – Misstron mot penningpolitik och valutor, har gett guldet en ökad hävstång. Guldet är en universal valuta, som fungerar bra som värdemätare i oroliga tider och det är ingen slump att länders valutareserver traditionellt har utgjorts av guld. Tillgången har också ett historiskt facit som talar för sig. Guldvärdet har kontinuerligt stigit över tiden och har överlevt hyperinflationer, deflationer och devalveringar, konstaterar Matti.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Emission öppen för teckning fram till 7 juni 2013<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">För att ta tillvara på marknadens möjligheter och förbereda bolaget inför den kommande ägarspridningen och noteringen genomför Guldfonden en emission i bolaget under maj månad. Likviden kommer främst att användas till veckovisa inköp av metaller, som förädlas och säljs enligt modellen, samt till att finjustera omsättningshastigheterna.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">– Målsättningen är att  hålla köp- och sälj volymerna stabila under året. Genom hög omsättning och små marginaler kommer vi ha goda förutsättningar att skapa stabil värdetillväxt och konkurrenskraftig utdelning till fondens ägare.<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">Investerarmemorandum samt anmälan om teckning av aktier ska göras på avsedd anmälningssedel som finns att ladda ned från <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.eminova.se">eminova.se samt via <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.guldfonden.se">guldfonden.se.<p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">

 • Erbjudandet i korthet

 • Teckningstid: 2 maj – 7 juni 2013
  Emissionsutrymme: högst 2 858 000 aktier, högst 20 006 000,00 kronor
  Aktiekurs: 7,00 kronor per aktie
  Aktieposter: 1 000 aktier

 • Övrig information: Efter avslutad nyemission kommer Bolaget att ansöka om att dess aktie skall upptas till handel vid OMX Nasdaq First North, eller annan lämplig marknadsplats. Detta kan förväntas ske under juni 2013. Vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum har dock ingen ansökan inlämnats.
  <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">
  Anmälan
  : Anmälan insändes till Eminova Fondkommission AB på adressen nedan.

  

 • <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">

  

  <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">Eminova Fondkommission AB

  

  <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">Box 5833

  

  <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">102 48 Stockholm, Sverige

  

  <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">E-mail: info@eminova.se

  

  <p style="text-align:justify;line-height:11.0pt;mso-line-height-rule: exactly">Fax: 08-684 211 29

  
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.