Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Nyligen tecknade vi ramavtal med Evidensia och AniCura Group – de två ledande djursjukvårdsaktörerna på marknaden.", berättar Anders Ingvarsson, vd på LifeAssays.

Publicerad 5 apr 2016

Efter nya försäljningsrekord: LifeAssays genomför en företrädesemission

Starkt kvartal inför nyemission Det rör sig snabbt framåt för LifeAssays. Bolaget upplevde nyligen sitt starkaste kvartal någonsin och lyckades sluta avtal med marknadens två giganter. Nu annonserar styrelsen om en nyemission för att ta vara på marknadens momentum.

– Vi har under många år visat att våra produkter fungerar. Vi har hög kvalitet, egna försäljningskanaler och en spännande lansering på gång. Marknaden för veterinärdiagnostik växer snabbt och vi visar nu våra bästa försäljningssiffror någonsin. Sammantaget ser vi goda utsikter till en mycket intressant utväxling framöver, säger Anders Ingvarsson, vd för LifeAssays.

Bolaget som är verksamt inom diagnostik för veterinärmedicin kommer under perioden mellan den 30 mars och den 13 april att genomföra en unitemission. Emissionen görs mot bakgrund av den kraftiga försäljningstillväxt som bolaget erfarit under de senaste månaderna. Ledningen vill ta vara på marknadens positiva signaler som gör att de ser stora möjligheter att expandera på målmarknaderna.

 

– Vi står idag väl rustade att växa starkt i både USA, Asien och Europa. Kapitalet från emissionen framförallt användas till att expandera våra professionella distributionskanaler, addera fler tredjepartsprodukter och till att påskynda utvecklingsarbetet av våra nya engångstest, beskriver Anders Ingvarsson.

 

Avtal tecknade med storspelarna

LifeAssays tillverkar instrument för att snabbt göra snabbsänkor och diagnostisera djur på plats – utan att behöva skicka iväg proverna och invänta svar från långdragna laboratorier. Instrumenten används i vården för katter, hundar och tävlingshästar. Bolaget använder en egenutvecklad och patenterad teknologi, och expanderar snabbt i världen med hjälp av egen försäljning och professionella distributionskanaler. 

Utöver egna instrument säljer LifeAssays även tredjepartsprodukter för att stärka resultatet. Bolagets teknologi är även aktuell i Australien där LifeAssays högkänsliga tester används för att försöka fastställa den optimala tidpunkten att sätta in behandlingar för hundar som drabbats av cancer – ett område som har en mycket intressant framtidspotential

 

– Nyligen tecknade vi ramavtal med Evidensia och AniCura Group – de två ledande djursjukvårdsaktörerna på marknaden. Dessa är kända för att vara ytterst selektiva kring sina val av partners, vilket blev ett fint erkännande av vår teknologi, säger Anders Ingvarsson. 

Han konstaterar att bolagets teknologi även är av intresse för humanmarknaden men att det finns en rad fördelar med valet att rikta in sig på just veterinärmedicin. Marknaden är inte lika konkurrensutsatt, har ett lättare regelverk och lägre inträdesbarriärer. Den skapar goda förutsättningar att skapa expansion och lönsamhet i företaget.

 

Nytt engångstest redo att lanseras 2017
Marknaden för LifeAssays produkter är omfattande. I USA – som är den största marknaden – spenderas 52 miljarder dollar på husdjur varje år. Och i Kina som är den snabbast växande målmarknaden har antalet kliniker på bara några år gått från 2 000 till 6 000 kliniker. Bolaget är också på god väg att introduceras för marknaden i Japan där myndigheter nu tittar på instrumentet som har potential att bli intressant för drygt 10 000 kliniker.

 

– I USA finns 70 miljoner hundar och 80 miljoner katter. I Europa finns 50 miljoner hundar och 55 miljoner katter. Och i Asien växer marknaden snabbt. Vi har goda möjligheter att expandera inom dessa marknader, och med hjälp av vårt nya engångstest får vi kraft att nå nya marknadssegment, säger Anders Ingvarsson.


Den nya engångsstickan är ett resultat från förvärvet av finska Magnasense Technologies Oy, som gjordes under 2015. Stickan kombinerar på ett smidigt sätt instrument och reagens och gör att testen kan användas i alla möjliga sammanhang.

 

– Vår nya produkt ersätter inte vårt befintliga instrument men kan användas inom andra områden av marknaden, exempelvis kan distriktsveterinären ta med sig stickan vid besök av stora grisfarmar. Vi ser också en stor applikation på humansidan, säger Anders Ingvarsson.

Emission öppen för teckning 

Bolaget ämnar driva utvecklingen av engångsstickorna med hjälp av externt kapital, men kommer även i ett initialt skede att hämta resurser ur emissionen för att etablera den på marknaden. Kapitalet från emissionen kommer emellertid främst att användas för att ge kraft åt bolagets befintliga produkter att expandera på de växande marknaderna.

 

Bolaget står inför ett spännande skede med en bred patentportfölj och ett bra driv i försäljningen. Vi vill nu ta vara på marknadens momentum och expandera på målmarknaderna. Vi bedömer att enbart den enorma potential som vi ser hos våra befintliga produkter räcker för att bolaget ska gå en ljus framtid till mötes.


 • Emissionen i korthet

 • Mer information om emissionen, prospekt och teckningsanmälan hittar du på LifeAssays emissionssida www.lifeassays.com/nyemission/

  Företrädesrätt: För varje aktie av serie B i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt som ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017. En (1) teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om Units.
 •  
 • Tecknigskurs per Unit: 0,04 SEK varav 0,02 SEK avser betalning för varje tecknad aktie
  Avstämningsdag: 24 mars 2016
 • Teckningstid: 30 mars till och med den 13 april 2016
  Sista dag för handel med aktier exkl. Uniträtter: 23 mars 2016
 • Handel med Uniträtter: 30 mars -11 april 2016
 • Handel i betald tecknad Unit (BTU): 30 mars 2016 fram till dess att Unitemissionen registreras hos Bolagsverket.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.