Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 8 feb 2019

"Det finns mycket pengar att tjäna på smart styrning av fastigheter"

Bolaget för smarta hus växlar upp Marknaden för smarta hus växer snabbt. Raybased, som har en färdig teknik för trådlös styrning av kommersiella fastigheter, växlar nu upp takten i försäljningsarbetet. Flera av Sveriges största fastighetsägare har köpt systemet.

– Vårt system är väldigt enkelt att använda samtidigt som det finns mycket pengar att tjäna med smart styrning av fastigheter, säger Raybaseds vd Jonas Almquist.

För att öka de finansiella musklerna, vilket är nödvändigt för att öka intensiteten i marknadsbearbetningen, tar Raybased nu in nytt kapital i en nyemission. Enligt Jonas Almquist, som blev bolagets vd så sent som i höstas, har det varit just brister i marknadsföringen som gjort att bolaget inte rosat marknaden på senare tid.

– Men när jag började jobba med Raybased såg jag snart att företaget var en oslipad diamant, säger han, och fortsätter:

– För här finns egentligen allt – en färdig teknik och en skalbar affärsmodell. Dessutom kan vi alla se behovet av en sådan här lösning. Marknaden finns redan, och den är näst intill oändlig.

Stora värden i effektivare energiförbrukning

Med Raybaseds teknik kan all fastighetsutrustning, som till exempel belysning, ventilation och värme styras trådlöst. Det blir därmed enklare, snabbare och billigare att justera exempelvis värmen och ventilationen. Följden blir ett bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning.

Så fungerar Raybaseds system.

– Fastighetssektorn är normalt ganska traditionell. Men de senaste ett till två åren har digitaliseringen även kommit hit, säger Almquist, som tillägger att han egentligen inte är förvånad.

– Förändringen kommer för att det är så pass lönsamt, säger han, och menar att lägre kostnader till följd av ett effektivare utnyttjande av energi samt mer nöjda hyresgäster leder till ökad lönsamhet för fastighetsägaren.

– Enligt mätningar för Europa minskar energiförbrukningen med 40 och 50 procent för hotell respektive kontor med smart styrning av fastigheten, säger Almquist, som berättar att i Sverige är energiminskningen också betydande om än något mindre – minus 20–40 procent.

Lägre energiförbrukning betyder lägre kostnader, och om driftsnettot, det vill säga skillnaden mellan hyresintäkter och fastighetens driftskostnader, ökar med en krona så ökad fastighetsvärdet med omkring 20 – 25 kronor.

EU-direktiv driver på marknaden

Samtidigt som tekniken skapar värde för fastighetsägare och hyresgäster så minskar även utsläppen av koldioxid när energin används mer effektivt. EU:s nya byggnadsdirektiv Energy Performance of Building Directive kommer att vara nationell lag i alla EU-länder från april 2020.

– Alla fastigheter måste dekarboniseras. Det innebär att de kraftigt måste minska utsläppen, förklarar Almquist, som berättar att inom EU så svarar samtliga befintliga fastigheter för 40 procent av all energiförbrukning och för 38 procent av unionens totala utsläpp av koldioxid.

– Det finns 210 miljoner fastigheter i Europa, vilket säger en del om marknadspotentialen, menar Almquist.

Fokus på kommersiella fastigheter

I dagsläget fokuserar Raybased på kommersiella fastigheter. Bolaget har sålt sitt system till flera av Sveriges större fastighetsägare, däribland Vasakronan, Castellum, Lantmännen Fastigheter och ICA Fastigheter.

Raybased har även marknadsfört systemet i USA och Kanada, och erhållit en order från National Homes i Toronto.

– Med försäljningarna i Nordamerika får vi bra referenser. Men annars kommer vi i år att i första hand fokusera på Sverige. Nästa år kommer fokus att vara på övriga EU-länder, säger Almquist.

Förutom marknadsföring ska en del av den kommande emissionslikviden även användas till att utveckla mjukvaran ytterligare. Två viktiga steg har redan tagits för att öka skalbarheten och lönsamhet i affärsmodellen. Med den nya plattformen Raybased Online kan användaren samla in all data rörande fastigheten, och därifrån även styra fastigheten.

– Dessutom har vi utvecklat ett konfigurationsverktyg, som innebär att det blir enkelt för externa aktörer, till exempel en elektriker eller en annan projektör, att installera och integrera vårt system i en fastighet, säger Almquist, som menar att detta också kommer att underlätta försäljningen.

Tre frågor gav tre raka svar

För Jonas Almquist är det en självklarhet att själv delta i nyemissionen.

– När jag tillträdde som vd ställde jag tre frågor till mig själv. Är Raybased lösning konkurrenskraftig? Finns det behov av bolagets lösningar? Finns det möjligheter att göra Raybased affärsmodell skalbar, det vill säga att snabbt öka antalet kunder så att marginalen blir hög och ett kassaflöde generas?

Min slutsats var: Ja, ja och ja.

Fakta-Raybaseds system

Raybaseds system för fastighetsstyrning är uppbyggt av mjukvara med ett krypterat gränssnitt med en hårdvaru­plattform som grund. Hårdvarans centrala funktion utgörs av radio för trådlös kommunikation av data samt sensorer för registrering av temperatur, fukt, ljus m.m. liksom mikroprocessorer för hantering av mjukvaran.

Hårdvaran utgörs av små enheter med lång hållbarhet och tillförlitlighet, vilka monteras enkelt tillsammans med elektriska komponenter i elektriska skåp samt dolda inuti eluttag och strömbrytare etc. Den passar till majoriteten av de europeiska normerna för nya och befintliga fas­tigheter och kan enkelt integreras med andra leverantörers sensorer vid övervakning, mätning, styrning och optimering av samtliga elektriska installationer och funktioner i fastigheter. Systemets tjänster är molnbaserade.

Läs mer här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.