Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Ulric Grönvall, ansvarig förvaltare för Danske Invest Sverigefond. Foto: Petter Körnemark / Laika Consulting

Publicerad 28 sep 2012

De besöker Kina för att förvalta Sverige

Danske Invest Sverige är en av de mest framgångsrika Sverigefonderna hittills i år. Förklaringen ligger i förvaltaren Ulric Grönvalls strategi. Den står på flera ben.

Nästa år är det tio år sedan Ulric tog över förvaltningen av fonden. Då rådde ett helt annat klimat, både på börsen och i den övriga ekonomin.

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

 Då präglades hela den här marknaden av fundamental analys och ordet stock picking hördes ofta. Vi ville hitta andra infallsvinklar, säger han.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Den nya strategin blev en kombination av flera olika modeller för att plocka fram rätt aktier till en fond som till 100 procent placerar i svenska aktier. Det handlar om tekniska metoder, alltså kvantanalys, där man bortser från fundamenta för att förutsäga en akties kortsiktiga rörelser. Det handlar också om vilka makrofaktorer som kan komma att påverka börsen som helhet och enskilda aktier.

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Ulric påpekar att även om man talar om Sverigefonder, så är den svenska börsen global till sin karaktär. De bolag som är noterade i Stockholm får i snitt bara mellan 15 och 20 procent av sina intäkter från Sverige. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

  Det är därför man inte kan nöja sig med bara analysera vad som händer inom företagen. Vi vill förstå hela marknaden, säger han.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

I dag präglas marknaden betydligt mer av makrofaktorer än vad som var fallet 2003. Sedan finanskraschen 2008 finns en oro för skuld – framför allt i Europa. Därför kan signaler om hur politikerna avser att lösa den europeiska skuldkrisen få stort genomslag på börsen. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

   Sedan 2009 har vi på Danske Invest en positiv inställning till de nordiska bankerna. De har skaffat sig något av en drömsits. Anledningen är att de svenska bankerna idag är bättre kapitaliserade än sina europeiska konkurrenter, vilket ger lägre upplåningskostnader. Priserna på de flesta banktjänster, som för övrigt är på väg upp på grund av hårdare kapitaltäckningsregler, sätts på en väl genomlyst och konkurrensutsatt marknad. Liksom i många andra branscher avgörs därmed lönsamheten av hur respektive företag hanterar sin kostnadssituation och för bankerna är den största kostnadsposten upplåning av pengar, säger Ulric.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Ulric Grönvall ägnar sig en hel del åt omvärldsbevakning, men inte bara framför datorn. Han reser mycket runt i världen för att bilda sig en egen uppfattning, både på företags- och på makronivå. Det ger honom många idéer som han använder i sin förvaltning.


Nyligen var han exempelvis i Kina för att besöka lokala biltillverkare. I dag finns 100 miljoner bilar i Kina, och prognosen är att takten ska plana ut på 250 miljoner bilar. Det ger lite perspektiv till dem som tror att den kinesiska boomen snart är ett minne blott. <o:p></o:p>


  Den kinesiska ekonomin har vuxit med 100 procent på sju år. Det är möjligt att tillväxten går ner mot en normal nivå. Men det kommer att ta lång tid. Åtta procents tillväxt i världens största ekonomi är också bra.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Självklart finns det både vinnare och förlorare på utvecklingen. Ulric tror att råvaruindustrin fortsätter att gå starkt, särskilt gruvnäringen. Gruvbolagen har den fördelen att de kan stänga gruvor när produktionen blir för dyr – på det viset skyddas råvarupriset. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vilka är då förlorarna framöver?<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

  Alla sektorer som lever under prispress. Elektronikbranschen, operatörer, skogsindustrin, säger Ulric.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Konjunkturläget just nu är inte solklart. Medierna skriver mycket om ”krisen”, men Ulric Grönvall ser inte någon global kris. Många har en alldeles för svart syn på ekonomin, vilket i sig kan ge en negativ påverkan. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

  Det vi ser nu är snarast en klassisk konjunkturnedgång, och den kommer att följas av en lika klassisk uppgång. Det är stor skillnad mot den finansiella krisen 2008. Då fanns inga pengar att låna, vilket gav svåra konsekvenser för många företag. Nu är visserligen lånekostnaderna högre för de flesta, men det finns pengar att tillgå. Och stora företag kan fortfarande låna billigt genom att ge ut obligationer.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Oväntade saker som kullkastar prognoserna kan alltid hända. Men historien visar att katastrofer som jordbävningar eller terrordåd inte påverkar börserna särskilt länge. <o:p></o:p>


   Det värsta framtidsscenariot vore om det finansiella systemet kraschade. Då skulle de bli jobbigt. Visst finns det oroshärdar, jag tänker på Spanien, Italien och Frankrike. Men å andra sidan, om man använder sunda förnuftet, inser man att ingen är intresserad av att dessa stora ekonomier går omkull. Jag tror att det kommer att lösa sig, säger Ulric Grönvall.

<p style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>


Filmad kommentar ifrån Ulric Grönvall om läget idag

<iframe tabindex="-1" src="http://laika.streamingbolaget.se/video/115336" allowfullscreen="" frameborder="0" height="250" scrolling="no"></iframe>


  • Fakta om Danska Invest Sverige
  • <span style="line-height: 17.33333396911621px;">
  • Basvaluta: SEK
  • Startdatum: 1998-02-04
  • Förvaltat kapital: 2,8 miljarder SEK
  • Förvaltningsavgift: 1,33 %
  • Fondbolag: Danske Capital AB
  • <span style="line-height: 17.33333396911621px;">
  • Fonden går att handla på de flesta fondplattformar och i PPM. Mer information om fonden finns <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.danskeinvest.se/plsql/fane_blad.leaf_engine_sharepoint?p_external_fund=N&p_language=74&p_menu=FUND_PACKAGE&p_adm=0&p_vafdeling=1121&p_valuta=&p_fane_id=FUND_PROFILE&p_param10=FUND_PROFILE&p_menu_id=1&p_mother_id=0&p_sprog=">här.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.