Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kobus Paulsen, grundare av, och styrelseledamot i, Cognosec

Publicerad 30 apr 2015

Cybersäkerhetsföretaget Cognosec planerar notering på First North

Cognosec är ett globalt cybersäkerhetsföretag som erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för att motverka cyberbrott. Det vill säga internetrelaterad brottslighet. Bolaget verkar på en kraftigt växande marknad och har uppvisat god tillväxt. Inom kort planerar bolaget en notering på Nasdaq First North.

Att cyberbrottslighet (cybercrime) är ett stort och växande problem råder det ingen tvekan om. Till exempel har Europol tillsatt en arbetsgrupp, J–CAT, för att stärka kampen mot cyberbrottslighet. Den globala marknaden för cybersäkerhet var värd drygt 76 miljarder dollar år 2014 och växer dessutom snabbt. 


– Företag och organisationer blir allt mer medvetna om problemet. Cybersäkerhet har blivit en av de viktigaste frågorna som ledningar och styrelser i större organisationer tar upp. Analyser visar att marknaden expanderar snabbt. År 2023 förväntas marknaden vara värd cirka 165 miljarder dollar, säger Kobus Paulsen, grundare av, och styrelseledamot i, Cognosec. 


Även om många företag och organisationer drabbas av cyberbrott är det idag framför allt större bolag och organisationer som har frågan på sin agenda. När investmentbanken JP Morgan utsattes för cyberbrottslighet blev resultatet att förövarna kom över uppgifter om 76 miljoner hushåll och 7 miljoner företag. JP Morgans vd, Jamie Dimon, tillkännagav nyligen att bolaget kommer att fördubbla bolagets årsbudget för cybersäkerhet, en budget som idag uppgår till 250 miljoner dollar. 


– Det vi ser i media om cyberbrott är bara toppen av ett isberg. Merparten av alla organisationer döljer att de har utsatts för cyberbrott. Det är mycket känsligt att berätta att man har utsatts för cyberbrott eftersom man kan hamna i dålig dager, säger Kobus Paulsen. 


Kärnan i Cognosecs affärsmodell är att på global basis erbjuda företag och organisationer lösningar kring cybersäkerhet. Av bolagets omsättning kommer 86 procent från licensrelaterad försäljning och 14 procent från kvalificerad professionell rådgivning. Cognosecs kunder finns inom näringslivet och i den offentliga sektorn. 


– Våra kunder finns globalt och våra största marknader är Afrika, Mellanöstern och Europa. Merparten av våra kundsamarbeten inleds ofta med att vi får uppdraget av styrelsen eller företagsledningen, säger Kobus Paulsen och ger ett exempel: 


Ett stort försäkringsbolag kontaktade Cognosec. Uppdraget var att Cognosec skulle sårbarhetsverifiera ett säkerhetssystem som en av försäkringsbolagets kunder nyligen hade investerat 20 miljoner dollar i. 


– Under den första dagen lyckades vi få tillgång till all data i systemet. Redan på dag tre kunde vi genomföra transaktioner med VD:s kreditkort, säger Kobus Paulsen och fortsätter: 


– I nästa steg anlitades vi för att ta fram och implementera ett nytt säkerhetssystem. Därefter fick vi uppdraget att kontinuerligt övervaka bolagets cybersäkerhet. 


Hög tillväxt och långa kundrelationer

Såväl tillväxt som lönsamhet beräknas ha goda framtidsutsikter. Bokade intäkter för år 2015 innebär en omsättningsökning på mer än 25 procent från föregående år. Under år 2016 beräknas omsättningen öka med ytterligare 30 procent. Tillväxten kommer att ske såväl organiskt som genom förvärv.


– Som marknaden för internetbrottslighet ser ut räknar vi med att kunna hålla en organisk tillväxt på drygt 30 procent per år den närmsta tiden. När vi bistår en kund uppstår ofta merförsäljning eftersom en affär leder vidare till fler. Dessutom håller vi ögonen på ett flertal intressanta företag som kan bli aktuella att förvärva, säger Kobus Paulsen.


Bruttovinstmarginalen beräknas under kommande år kunna bibehållas på nivån 70 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar förväntas att öka till 20 procent, en ökning med 5 procentenheter.


Betalningar över internet är ett område som ökar mycket snabbt. Cognosec skiljer sig från många av sina konkurrenter. Bolaget är ett av en liten exklusiv skara i Europa, och ett av fåtal företag i världen, som har en så kallad PCI-certifiering inom kortbetalning. För att få PCI-certifiering krävs att man uppfyller ett antal villkor. Dessa bestäms av en organisation inom kortbetalningsbranschen, PCI SSC. PCI-certifiering innebär att Cognosec kan utföra säkerhetsanalyser hos produkt- och tjänsteleverantörer som agerar i olika internetmiljöer. Dessutom har bolaget tillstånd att utvärdera organisationers efterlevnad av PCIs standard för datasäkerhet.


Framtida expansion

Marknaden för IT-säkerhet växer snabbt globalt och nya cyberbrott sker dagligen. Ett flertal internationellt uppmärksammade cyberbrott har under den senaste tiden bidragit till att ämnet hamnat i fokus. För att möta den stigande efterfrågan har Cognosec som målsättning att öka sin personstyrka från 125 medarbetare till 200 vid utgången av 2015. 


Det finns många fördelar med att noteras på First North, enligt Kobus Paulsen. Ökad transparens, lättare att rekrytera nyckelmedarbetare, förenklade processer vid framtida förvärv och att noteringen i sig innebär en kvalitetsstämpel är några av dem. Redan nu blickar bolaget mot en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. 


Läs mer på www.cognosec.com eller klicka här.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.