Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 okt 2015

Cybersäkerhetsföretaget Cognosec genomför ägarspridning inför notering

En expansiv marknad Det internationella cybersäkerhetsföretaget Cognosec genomför en ägarspridning inför den planerade noteringen på First North. Ägarspridningen innebär att 10 miljoner nya aktier emitteras och att 20 miljoner befintliga aktier säljs. Kursen är satt till 50 eurocent (0,5 €).

Cognosec planerar att notera Bolagets aktier på First North i slutet av oktober. Inför den planerade noteringen genomför Cognosec en ägarspridning. Den innebär dels att 20 miljoner befintliga aktier kommer att säljas, dels en nyemission om 10 miljoner aktier.


Som Investerarbrevet tidigare har skrivit om är intresset för Cognosec stort, bland annat har det ansedda holländska private equity-bolaget Ramphastos Investment beslutat att investera minst en miljon euro i bolaget. 


– Förhandsintresset för att investera i Cognosec har minst sagt varit stort, vilket är glädjande, berättar Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec och bolagets IR-ansvarige.


Teckningstiden sträcker sig från 29 september och fram till den 23 oktober efter en beslutad förlängning. Minsta teckningspost är 1 000 aktier. Bolagets värdering efter genomförd nyemission, pre money, är 122,4 miljoner euro.


Cybersäkerhet en expansiv marknad

Att cyberbrottslighet är ett stort och växande problem råder det ingen tvekan om, enligt Magnus Stuart. Europol har tillsatt en arbetsgrupp, J–CAT, för att stärka kampen mot cyberbrottslighet. Den globala marknaden för cybersäkerhet var värd drygt 76 miljarder dollar år 2014.


– Marknaden för cyber security växer snabbt. År 2023 förväntas den vara värd omkring 165 miljarder dollar, säger Magnus Stuart och lägger till:


– Speciellt myndigheter och större företag prioriterar cyber security. Cognosec har precis tecknat ett avtal på 3,8 miljoner dollar med en ledande finansiell institution i Sydafrika, säger Magnus Stuart och berättar att det är det största avtalet som tecknas inom cyber security i Afrika. 


Kärnan i Cognosecs affärsmodell är att erbjuda företag och organisationer kompletta lösningar kring Cyber Security. Av Bolagets omsättning kommer 86 procent från licensrelaterad försäljning och 14 procent från kvalificerad professionell rådgivning. Cognosecs kunder finns inom näringslivet och i den offentliga sektorn.  • Fakta: Cognosecs ägarspridning

  • · Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella placerare i Sverige, Holland, Österrike, Tyskland och Spanien.
  • · Teckningstid: Fram till 23 oktober.
  • · Emissionsvolym: Totalt omfattar erbjudandet 30 miljoner aktier, d.v.s 15 miljoner euro. 10 miljoner aktier är nyemitterade och 20 miljoner är försäljning av redan existerande aktier.
  • · Teckningskurs: 50 eurocent (0,5 €).
  • · Teckningspost: Minsta post är 1 000 aktier.
  • · Värdering post money: 127,4 miljoner euro.
  • · För prospekt och anmälningssedel, klicka här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.