Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Glykol utvinns ur olja. Recyctec renar, återvinner och säljer glykolen vidare.

Publicerad 1 feb 2017

Cleantech-bolaget byter lista till First North

Recyctec genomför företrädesemission Miljöteknikbolaget Recyctec planerar för ett listbyte till First North.
– Allt fler internationella investerare har fått upp ögonen för oss. Med listbytet stärker vi vår position, säger VD Göran Ahlquist.

Cleantech-bolaget Recyctec är sedan flera år noterat på Aktietorget. Styrelsen har beslutat om att ansöka om listbyte till Nasdaq First North. Första dag för handel beräknas ske under andra kvartalet i år, förutsatt att ansökan blir godkänd. 

– Vi står nu på en stabil grund. En notering på First North innebär att vi kan attrahera nya och större ägare i takt med att vi expanderar. Dessutom underlättas framtida internationella affärer berättar Göran Ahlquist, vd på Recyctec Holding AB. 

Recyctec tar hand om kontaminerad glykol från till exempel industrin och renar den i sin egen anläggning utanför Jönköping. Den renade glykolen säljs sedan vidare både genom det egna varumärket Earthcare och som glykolkoncentrat direkt till kemigrossister. 

Företrädesemission på 24 miljoner
I februari genomför Recyctec en nyemission på knappt 24 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas till 100 procent av garanti- och teckningsåtaganden. Kapitalet ska bland annat användas till den marknadssatsning som bolaget står inför i Sverige och Europa. 

– Vi kommer att utöka vår säljstyrka, satsa på vår egen produkt Earthcare samt även börja bearbeta distributionskanaler för olika kundgrupper, berättar Göran Ahlquist. Dessutom ska ett brygglån, som togs i höstas, på 10 miljoner lösas. 

Styrelsens finansiella målsättningar
Recyctec Holding AB:s styrelse har antagit finansiella målsättningar. Under 2017 förväntas omsättningen uppgå till 18 miljoner kronor med ett positivt rörelseresultat. Den långsiktiga målsättningen är att man under 2020 ska nå en nettoomsättning överstigande  100 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 30 procent. 


  • Företrädesemission i Recyctec Holding AB (publ) 

  • • För varje befintlig A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt B.
  • • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
  • • Teckningskursen är fastställd till 3 kronor per aktie
  • • Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 7 februari 2017
  • • Sista dag för handel i Recyctec-aktien med rätt att delta i nyemissionen är den 3 februari 2017
  • • Teckningsperiod pågår 9 februari till 23 februari 2017
  • • Handel med teckningsrätter pågår 9 februari till 21 februari 2017

  • För ytterligare information, se memorandum som återfinns på www.recyctec.se från senast den 9 februari 2017.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.