Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Det amerikanska banksystemet är relativt konservativt. Till exempel använder företag ofta checkar som betalning. Vår uppfattning är att det kommer att ske stora förändringar och Cognosec ska vara med i den förändringsresan, berättar Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec.

Publicerad 1 jul 2015

Brittiska cybersäkerhetsbolaget Cognosec väljer First North för notering

Cybersäkerhetsföretaget Cognosec ska noteras på First North. Här berättar Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec, om bolagets framtidsplaner, varför det brittiska bolaget väljer Sverige och First North och om hur bolaget ska växa på den amerikanska marknaden.

Cognosec planerar att notera sig på First North. Noteringen kommer att ske under sommaren. Att det brittiska bolaget väljer att notera sig i Sverige är ett strategiskt beslut.

 

– Sverige är ett bra land att notera sig i. Noteringsprocessen är snabb, effektiv och kostnaderna är rimliga. Det svenska systemet innebär att utländska ägare får tillgång till sina aktier smidigt. I Storbritannien är systemet mer komplicerat, bland annat eftersom det saknas ett gemensamt elektroniskt värdepapperssystem, berättar Magnus Stuart.

 

Magnus Stuart har skotskt påbrå och har arbetat länge i den finansiella industrin, bland annat i Öresund och Custos. Under många år har han arbetat på ledande befattningar i projekt utomlands, till exempel i Storbritannien och Kina.

 

– Sverige ligger i den absoluta framkanten när det gäller cybersäkerhet. En viktig förklaring till det är att de svenska bankerna redan på 90-talet utvecklade väl fungerande internetbank. Konkurrensen bankerna emellan har bidragit till att stärka denna gynnsamma utveckling, säger han.

 

Sveriges starka position har medfört att det finns tillgång till både ledande teknologi, kvalificerad arbetskraft och medvetna och kunniga kunder.

 

– Vi är ett kunskapsföretag som investerar mycket i våra medarbetare. De analyser som vi har genomfört visar att det i Sverige och i övriga skandinaviska länder finns mycket kompetens. Det innebär en strategisk fördel för oss eftersom det underlättar rekryteringen av nyckelmedarbetare. En notering i Sverige innebär ett ökat fokus på Cognosec som bolag, berättar Magnus Stuart.

 

Kärnan i Cognosecs affärsmodell är att på global basis erbjuda företag och organisationer kompletta lösningar kring cybersäkerhet. Av bolagets omsättning kommer 86 procent från licensrelaterad försäljning och 14 procent från kvalificerad professionell rådgivning. Cognosecs kunder finns inom näringslivet och i den offentliga sektorn.

 

Bolagets största marknader är de engelskspråkiga delarna av södra Afrika, Mellanöstern och Europa.

 

– Vår geografiska närvaro är en följd av vår strategi. Om man ska vara konkurrenskraftig i vår bransch måste man ha tillgång till kraftfull teknologi. Vi har ensamrätt på viktiga licenser i exempelvis Afrika och Mellanöstern, berättar Magnus Stuart och fortsätter:

 

– Dessutom växer dessa marknader mycket snabbt och de använder de senaste tekniska lösningarna. Det leder i sin tur till en ökad efterfrågan på lösningar kring cybersäkerhet.

 

Cognosec har även siktet inställt västerut. Fokus ligger på finansiella institutioner i USA.

 

– Det amerikanska banksystemet är relativt konservativt. Till exempel använder företag ofta checkar som betalning. Vår uppfattning är att det kommer att ske stora förändringar och Cognosec ska vara med i den förändringsresan, avslutar Magnus Stuart. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.