Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Ålandsbankens fond Brig 6 har genererat avkastning i både skakig och stabil marknad.

Publicerad 30 apr 2013

Brig 6 – fonden som erbjuder möjligheter oavsett marknad

Gunnar Dahlfors, ansvarig för Ålandsbankens kapitalförvaltning, berättar om nyttan med en fond som anpassar risknivån efter marknaden.

– Brig 6 är en global blandfond som erbjuder många ingredienser, där ibland diversifiering, taktiskt allokering och kostnadseffektiviserig. Eftersom förvaltningen fokuserar på att hålla portföljrisken konstant, är också faran för stora värdefall i portföljen begränsad.

Det konstaterar Gunnar Dahlfors, doktor inom finansiell ekonomi och med lång erfarenhet inom riskhantering. Sedan några år tillbaka ansvar han för Ålandsbankens kapitalförvaltning där målsättningen är att kunna erbjuda lösningar till alla problemställningar inom förvaltning.
– Vår förvaltning drivs av en makroekonomisk tillgångsallokering med riskkontroll. En hörnsten är att kunna utnyttja diversifiering, så långt det är möjligt, inom olika tillgångsslag. Det gör också Ålandsbankens förvaltningsmodell unik, konstaterar Gunnar Dahlfors.

Ett attraktivt alternativ till ränteplaceringar
Han berättar att lågriskfonden Brig 6 är ett bra exempel på en fond där man tillämpar förvaltningsprincipen. Fonden skapades bland annat för att kunna utgöra ett alternativ till placeringar i räntebärande tillgångar, som med dagens avkastningsnivåer bäddar för besvikelser.
– Vi är stolta över fonden, vars förvaltning kan utnyttja många avkastningskällor och tillgångsslag. Portföljrisken kan justeras när det blir oroligt på marknaden och eftersom fonden varken korrelerar med börsen eller räntemarknaderna, kan den erbjuda risken som valmöjlighet, utan att tvinga placeraren att välja ett enskilt tillgångsslag, säger Gunnar.

Han tillägger att fonden passar investerare som vill ha en låg risk i sina placeringar, men som vill slippa bära lång svensk ränterisk. Risken i portföljen är konstant och tack vare den flexibla allokeringen, som är anpassad till förändringarna i marknaden, finns det goda förutsättningar till en hög riskjusterad avkastning. Fonden kan även ses som ett komplement till ränteplaceringar och fungerar bra både i en uppåtgående och nedåtgående marknad.
– Brig 6 ska inte ses som ett taktiskt alternativ till något tillgångsslag, utan fungerar som en diversifierare mot flera tillgångar. Väntar vi oss stigande räntor kommer fonden inte vara bunden till att ha en stor andel ränterisk i portföljen, tvärtom! Portföljen kan i det läget bestå av tillgångar som gynnas av en ränteuppgång.

En bra byggsten till portföljen

Gunnar berättar att förvaltningsgruppen är densamma som startade Ålandsbankens omtalade riskfonder 2005. I grunden bygger också förvaltningen på samma principer, det vill säga riskbudgetering och diversifiering. De nya regelverken inom fondförvaltningen, UCITS-4, ligger nära fondens förvaltningsmodell, vilket gör att förvaltningen verkligen kan utnyttja de friare placerings- och diversifieringsmöjligheterna.

Brig 6 placerar i många olika tillgångsslag, antingen direkt eller indirekt via fonder. Förvaltarteamet kan investera i aktier på alla världens öppna marknader och obligationer från alla typer av emittenter, ur både ett nationellt perspektiv och ett kreditperspektiv, samt valutor inom alla likvida marknader. Dessutom kan förvaltarna investera i aktiemarknadsrelaterade instrument genom derivat samt i råvaror via fondinnehav.
–Vi ser på fonden som en så kallad ”stand alone-produkt” för den konservative placeraren och som en byggsten ur ett portföljperspektiv. Brig 6 har egenskaper som fungerar med både aktier och obligationer, vilket gör fonden till ett utmärkt verktyg att bygga portföljen med.

Tillgänglig via Nordnet, Avanza och PPM

Brig 6 finns representerad på de flesta fondplattformarna i Sverige och går att köpa genom bland annat Nordnet, Avanza och PPM. Fonden finns även tillgänglig för direktinvesteringar via Ålandsbanken.

 • Korta fakta – Ålandsbanken Brig 6

 • Förvaltningsavgift: 0,95 %
 • Kursvaluta: SEK
 • Öppen för försäkring: Ja
 • Öppen i PPM: Ja
 • PPM-nummer: 889790
 • Risknivå: 4/6
 • Fondens startdatum: 2012-03-01
 • Handlas: Dagligen
 • Här hittar du mer information om f<a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.alandsbanken.se/sv/banktjanster/spara_och_placera/fonder/">onden

 • <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.alandsbanken.se">www.alandsbanken.se
<a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.alandsbanken.se">

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.