Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Matthias Gietzelt, analytiker på Söderberg & Partners, anser att även företagsobligationer med hög rating och korta löptider är en bra investering.

Publicerad 2 mar 2015

Bra läge för alternativa placeringar

Värderingen av aktier är högre än det historiska snittet, men fortfarande erbjuder aktier möjligheter. I alla fall fram till att vi börjar närma oss en konjunkturell avmattningsfas. Var däremot försiktig med investeringar på räntemarknaden, men öka gärna i alternativa investeringar.

Det är några slutsatser från Söderberg & Partners senaste Strategirapport, en rapport som även analyserar konjunkturen och om konjunkturcykeln fortfarande är ett relevant verktyg för att analysera framtiden. Världsekonomin förväntas växa i år. 


– Våra ledande indikatorer över den globala tillväxten visar en stärkt tillväxt under de kommande månaderna. Globalt väntas en ökning på 3,5 procent i år och 3,6 procent nästa år, säger Matthias Gietzelt, analytiker på Söderberg & Partners. 


USAs ekonomi har utvecklats väl med ökad sysselsättningstillväxt och fallande arbetslöshet. Matthias Gietzelt anser att Fed höjer räntan till hösten. 


– USAs ekonomi är stark men är fortfarande inte riktigt igång. Till exempel har inte lönerna börjat stiga ännu. Det medför att Fed troligen avvaktar till hösten med att höja räntan, säger han. 


Den europeiska ekonomin har stått och stampat, men ECBs stora stimulanspaket, i kombination med en lågt värderad euro, talar för en bättre utveckling. Den japanska ekonomin har det motigt. Tillväxtländernas utveckling spretar med en dålig utveckling för oljetunga länder som Ryssland och Brasilien, medan det ser ljusare ut för asiatiska länder. Den kinesiska ekonomin förväntas dock tappa viss fart, vilket framför allt beror på fastighetsmarknaden. 


Högre värderad aktiemarknad

Den amerikanska aktiemarknaden har stigit under flera år, vilket medfört högre värderingar. 


– Värderingarna har skruvats upp och är nu relativt höga. Vi har en neutral syn på USA men investerare bör vara medvetna om att risken för en rekyl under det kommande halvåret har ökat, säger Matthias Gietzelt. 


Matthias Gietzelt ser värderingsstöd för den europeiska aktiemarknaden och anser börserna har förutsättningar att utvecklas väl, även om han har minskat övervikten något. Även Japan får en neutral rekommendation. 


– Den japanska marknaden är tudelad. Makroekonomin utvecklas dåligt medan bolagen går relativt bra. Det instabila läget medför att vi är försiktiga och har en neutral vikt mot japanska aktier, säger han. 


Bland tillväxtmarknader ser det ljusast ut för börserna i de asiatiska länderna. 


– Vissa asiatiska länder, till exempel Indien, och bolag kommer att gynnas extra mycket av det låga oljepriset, säger han. 


Alternativa placeringar ett bra val

Enligt Matthias Gietzelt går aktier normalt starkast under en konjunkturell återhämtningsfas, medan råvaror utvecklas bäst under expansion. Avmattningen är den svåraste perioden för placerare, medan obligationer är att föredra i en lågkonjunktur, då även räntekurvan normalt faller. USA ekonomi har utvecklats positivt under sju år samtidigt som en normal konjunkturuppgång i snitt pågår i fem år. Under 90-talet varade uppgången för en hel cykel i nästan tio år. 


– Allt tyder på att USA börjar närma sig avmattningsfasen. Kanske återstår något år av expansion. Men i takt med att avmattningen närmar sig bör placerare minska sin aktieexponering, säger Matthias Gietzelt. 


De fallande räntorna har medfört att avkastningen på obligationer har varit bra. Men Söderberg & Partners anser att den utvecklingen inte är hållbar på sikt. Istället anser Matthias Gietzelt att alternativa placeringar erbjuder möjligheter. 


– Förutsättningarna för alternativa placeringar har förbättrats dels som en följd av den ökade volatiliteten, vilket bör gynna hedgefonder. Dels erbjuder nedgången i råvarupriser möjligheter, säger Matthias Gietzelt. 


Dessutom anser han att företagsobligationer med hög rating och korta löptider är en bra investering. Däremot gäller det att vara selektiv inom high yield-segmentet. 


Rapporten kan läsas i sin helhet genom att klicka här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.