Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 jul 2014

Börsuppgången i USA kan fortsätta i flera år

De amerikanska företagen är i utmärkt form och flertalet viktiga faktorer pekar på en successiv förbättring för den amerikanska ekonomin. Det gör att kapitalförvaltaren Legg Mason förväntar sig en fortsatt uppgångsfas för amerikanska aktier som kan pågå i flera år framöver.

– Det finns fortfarande mycket kapital som står utanför börsen och inga egentliga tecken på att uppgångsfasen skulle vara mer än omkring halvvägs, säger Peter Andersson som är marknadsansvarig i Norden på Legg Mason.


Efter en lång period med stigande aktiekurser och nya toppnivåer finns det bedömare som börjar ifrågasätta möjligheterna för den amerikanska börsen att fortsätta gå starkt. Kapitalförvaltaren Legg Mason menar dock att det snarare är brist på skäl till varför uppgången inte borde fortsätta.


– Det finns ett antal faktorer som brukar används som varningssignaler för när en börsuppgång har nått sin topp, bland annat aktiviteten inom sammanslagningar och uppköp. Denna har visserligen ökat de senaste åren men är fortfarande långt ifrån historiska toppnivåer. Inte heller fondflödena talar för att börsen i USA är överhettad. I dagsläget är faktiskt flödena negativa för aktiefonderna vilket indikerar en viss skepsis till aktier snarare än överhettning, säger Tristan Camp, investeringsspecialist på Legg Mason.


Stark utveckling på bostadsmarknaden
Förutom att det saknas varningstecken för överhettning på den amerikanska börsen menar Tristan Camp att det finns flera viktiga områden inom den amerikanska ekonomin som kan ge stöd till utvecklingen framöver. Ett sådant område är bostadsmarknaden.


– Bostadsbyggandet har kommit igång ordentligt och indikerar att uppemot 1 miljon nya bostäder kommer att påbörjas under året. Det är en stor skillnad jämfört med 2007-2011 då bostadsbyggandet var mycket lågt, vilket samtidigt skapade en stark strukturell efterfrågan på nya bostäder som är långtifrån mättad. Räntenivåerna är dessutom fortfarande mycket låga, vilket gör att människor har råd att köpa det som byggs. Och bostadspriserna har börjat stiga igen från låga nivåer vilket är positivt för köpkraften, säger Tristan Camp.


Energirevolution som stärker tillverkningsindustrin
Förutom bostadsmarknaden betonar Legg Mason även styrkan i den amerikanska tillverkningsindustrin som har fått uppleva ett rejält uppsving i takt med att nya metoder för att utvinna olja och gas har skapat tillgång till billig energi.


– Den här utvecklingen ger USA en konkurrensfördel gentemot såväl EU som låglöneländerna i Asien. Utvecklingen är närmast exponentiell och har skapat många nya arbetstillfällen även för kvalificerad arbetskraft med hög lön. Samtidigt har denna energirevolution bidragit till att göra USAs ekonomi mer diversifierad. I dagsläget står konsumtion för 73 procent medan tillverkningsindustrin endast står för 12 procent, men vi förväntar oss att denna siffra kommer att öka till 17-18 procent vilket vore mycket hälsosamt för den amerikanska ekonomin, säger Peter Andersson.


Den starka utvecklingen inom energiområdet har även potential att stärka de statliga intäkterna i USA, vilket ger regeringen manöverutrymme om det skulle behövas mer stimulansåtgärder framöver.


– Ett exempel på detta är omfattningen av landets studentlån som har vuxit kraftigt och som skulle kunna inverka negativt på bostadsmarknaden om fler människor får svårt att få lån när räntenivåerna stiger. I ett sådant läge skulle man kunna tänka sig att staten, som är den främsta långivaren, efterskänker en del av dessa lån som ett sätt att stödja landets ekonomiska utveckling, menar Peter Andersson.


Starka företag viktigast för aktiemarknaden
Även om Legg Mason lyfter fram positiva tecken i den amerikanska ekonomin är Peter Andersson och Tristan Camp noga med att poängtera att det primära för börsutvecklingen är vinstutvecklingen för de noterade bolagen. Och enligt Peter Andersson ser dessa bolag mycket starka ut med stabila balansräkningar och goda finansiella resultat.

– De amerikanska börsbolagen är i utmärkt form och verkar i ett positivt ekonomiskt klimat som främjar deras utveckling. Skillnaden jämfört med hur det ser i Europa är stor, och detta är en viktig förklaring till att den amerikanska börsen värderas högre. Och med tanke på de positiva faktorer som vi ser, kombinerat med avsaknaden av allvarliga varningstecken, är det sannolikt att kursutvecklingen fortsätter att vara stark i USA under en relativt lång tid framöver.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.