Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Till Intropris mer kända kunder hör "världens starkaste man" Magnus Samuelsson , som här besöker en av bolagets butiker.

Publicerad 1 nov 2017

Bolaget som ska bli bland de största i Europa

Jakt och fiske till börsen Marknaden för jakt- och fiske-produkter ökar kontinuerligt i Sverige, och uppgången förväntas fortsätta. Ett företag som har positionerat sig för att både vara med i den generella uppgången samt öka sina marknadsandelar är Intropris. Nu genomför butikskedjan en nyemission inför en kommande marknadsnotering.

– Vår stora konkurrensfördel är att vi är att vi kan kombinera on-line försäljningen med den fysiska butiksförsäljningen. I dag är butiksförsäljningen störst, men det är den digitala handeln som förväntas växa snabbast också inom vår bransch. 

Det säger Anton Marklund, strategichef på Intropris, en handelskedja för friluftsprodukter, främst inom jakt och fiske.    

För att stärka sin position ytterligare inför den kommande förändringen av handelsmönstret genomför Intropris med start i slutet av november en nyemission på 23,5 miljoner kronor. En notering på NGM Nordic MTF är planerad till mitten av januari nästa år. 

Bolaget har redan under det gångna året växt genom ett flertal förvärv, och en stor del av emissionslikviden ska användas till ytterligare strategiska investeringar och till att stärka rörelsekapitalet.   

– Vi har en hög målsättning med verksamheten, och vi har redan tagit flera viktiga steg som gör att vi inom några år ska kunna ska vara en av Europas största försäljare av jakt-, fiske- och friluftsprodukter, säger Marklund, som vill poängtera att Intropris inte låst sig till att verka endast på den svenska marknaden.

– Redan under nästa år kommer vi att i högre utsträckning än i dag rikta in oss på den europeiska marknaden, säger Marklund, som här pekar på e-handelns möjligheter.

Förvärv bakom den växande rörelsen
Efter de senaste förvärven består Intropris av sex fysiska butiker, som drivs som helägda dotterbolag, samt tre e-handelsplattformar. Bolaget har en varumärkesportfölj bestående av flera egna varumärken. De fysiska butikerna är betydelsefulla för Intropris, men Marklund vill framförallt betona e-handelns framtida potential.

– Vi ser att en generationsväxling är på gång inom främst jakten. Många nya jägare är på väg in och de är vana att handla on-line, förklarar Marklund, som också vill poängtera marknadens storlek.

Ingen nischmarknad
– Många tror felaktigt att det handlar om en nischmarknad, säger han, och pekar på att paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv, där bland annat Sportfiskarna och Jägareförbundet ingår, har 1,7 miljoner medlemmar. 

– Det motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning, säger Marklund, som också menar att det handlar om en köpstark grupp som är beredd att lägga både tid och pengar på sitt intresse.

– Och i Europa finns närmare 7 miljoner jägare som vi alltså ska börja bearbeta, fortsätter han.

Den svenska marknaden för jaktprodukter omsätter omkring ett par miljarder kronor per år. I hela Europa omsätter marknaden cirka 160 miljarder kronor.Hög målsättning
Med detta i åtanke så menar Marklund att Intropris målsättning om en omsättning på 200 miljoner kronor och en vinstmarginal på 8 procent inom fem år är fullt realistisk. (Den senaste 18-månadersperioden 2016–17 var omsättningen för koncernen 45 miljoner kronor). 

Något som Intropris också vill föra fram som en tillväxtfrämjande faktor är bolagets tekniska administrativa system. 

– Med det kan vi inte bara följa upp försäljningen i realtid. Vi kan också effektivisera lagerhållningen och stärka sammankopplingen mellan de olika butikerna och e-handelsplattformarna, säger Marklund, som tillägger:

– Intropris kommer inte bara att växa med marknaden. Med stärkta resurser kommer vi också att bearbeta nya marknader samt ta marknadsandelar på de marknader där vi redan är verksamma.  

Emissionen i sammandrag – Intropris ABTeckningsperiod: 20 november – 4 december 2017
Emissionsbelopp: 23,5 miljoner kronor
Företrädesrätt: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 november erhålles en teckningsrätt som ger rätt att teckna en aktie.
Avstämningsdag: 16 november 2017
Teckningskurs: 20 kronor per aktie Teckning utan teckningsrätter: Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras under teckningsperioden.

Notering: Intropris har ansökt om notering av bolagets aktie på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.   För att skicka intresseanmälan, klicka här.

Läs mer om Intropris här.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.