Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Conny Myhberg, Head of Sales & Marketing Sweden – Exchange Traded Solutions Global Equities & Commodity Derivatives BNP Paribas

Publicerad 7 jan 2013

BNP Paribas lanserar Bull & Bear med hävstång 10

I Sverige kanske många känner igen BNP Paribas, främst som en välkänd tennissponsor, snarare än en av världens största banker. Nyligen startade banken verksamhet i Sverige. Vi blev nyfikna. I en artikelserie lär vi känna BNP Paribas lite bättre.

BNP Paribas är en ledande bank i Frankrike och en av de största bankerna i världen. Conny Myhrberg, Head of Sales & Marketing Sweden – Exchange Traded Solutions Global Equities & Commodity Derivatives, berättar mer om den nystartade verksamheten i Sverige:

 

– I Sverige startade BNP Paribas verksamheten inom börshandlade investeringsprodukter för ungefär ett år sedan. Det är ett långsiktigt projekt där banken bygger upp en produktplattform genom webbsidor och integration. BNP Paribas har ingen egen försäljning, utan produkterna handlas direkt via börsen, berättar Conny Myhrberg.

 

Conny berättar att börshandlade investeringsprodukter blev populära i Sverige under början av 2 000-talet. En övervärderad börs bidrog till att den vedertagna sanningen, att värdet på aktieinvesteringar alltid går upp, började ifrågasättas. Investerare började söka efter komplement till investeringsportföljen.

 

– I dag är börshandlade investeringsprodukter, som exempelvis warranter och certifikat, vanliga i Sverige. Ett tio-tal banker erbjuder produkterna, som är standardiserade och relativt lika i konstruktionen. Det gör att konkurrensen är hård. BNP Paribas försöker konkurrera med bra produkter och trygghet genom kunskap, beskriver Conny Myhrberg.

 

Conny Myhrberg berättar vidare att BNP Paribas är en global bank med närvaro i över 80 länder och med kontor i de nordiska huvudstäderma. För produktområdet börshandlade investeringsprodukter togs de första spadtagen för ca 10 år sedan i ett flertal marknader i Europa och Asien och turen har nu kommit till Sverige.

 

– I Sverige tenderar investerare att handla mycket med högriskprodukter. Vi valde därför att börja i den ändan. Förhoppningen är att vi på sikt ska kunna positionera oss även inom andra mindre riskfyllda produkter, berättar Conny Myhrberg.

 

Högriskprodukter kräver kunskap

Conny Myhrberg konstaterar att högriskprodukter endast bör utgöra en del av den totala investeringsportföljen, kanske 5-10 procent, men att det till stor utsträckning beror på investerarens situation. Han poängterar att produkterna inte är ett alternativ till aktieinvesteringar, utan snarare ett komplement. Placeringen ställer också krav på investeraren:

 

– Riskhantering är en psykologisk process. Precis som vid bostadsvisningar kan investeraren lätt ryckas med i ett psykologiskt race. Investerare bör därför bestämma sig tidigt, helst redan innan de investerar, för i vilket läge de tänker sälja. Vi ser också en trend med en relativt liten grupp som handlar mycket i dessa produkter, medan en större grupp gärna vill handla i produkterna men känner att de saknar tillräcklig kunskap. Precis som vid skidåkning behöver investeraren känna sig säker innan han eller hon beger sig ut för den svarta backen.

 

Årets Nyhet – Bull & Bear med hävstång 10 

I januari lanserar BNP Paribas som första bank i Sverige Bull & Bear-certifikat med hävstång 10.

 

Bull & Bear certifikaten passar investerare som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om de tror på uppgång eller nedgång. Ett Bull-certifikat innebär att investeraren tjänar pengar när marknaden stiger, medan ett Bear-certifikat innebär att investeraren tjänar pengar när marknaden faller. Värdet på investeringen ökar, eller minskar med den underliggande tillgångens dagliga avkastning multiplicerat med den aktuella hävstången<a tabindex="-1" name="_GoBack">.

 

Conny Myhrberg är noga med att understryka att Bull & Bear certifikat endast passar riskbenägna investerare med kort placeringshorisont, högst ett fåtal dagar:

 

– Bull & Bear certifikat har tagit närmare 70 procent av den svenska warrant- och certifikatmarknaden de senaste åren. Tian sticker ut och ger möjlighet att maximera avkastningen. Det är en högriskprodukt som passar aktiva investerare med god investeringskunskap. På BNP Paribas är vi noga med att betona detta – vi vill tjäna pengar för att det går bra för våra kunder, sammanfattar Conny Myhrberg.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.