Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kvinnor har en lägre riskaptit i valet av sina investeringar i jämförelse med män. Det kan leda till skillnader mellan könen när det avser möjligheten att nå långsiktig avkastning på sparkapitalet.

Publicerad 28 apr 2016

BlackRock: Stor skillnad mellan kvinnors och mäns syn på investeringar

Problem i jämlikheten Det finns stora skillnader i Sverige kring hur kvinnor och män betraktar sin finansiella framtid. Det framkommer av en ny studie som genomförts av kapitalförvaltaren BlackRock.

En ny studie från BlackRock visar på tydliga skillnader mellan könen i Sverige kring hur de ser på sin framtida pension och sin personliga ekonomi. Män är betydligt mer villiga att ta risk i sina investeringar i jämförelse med kvinnor – något som kan komma att få stor betydelse för deras långsiktiga sparande.

 

Studien "Investor Pulse" från BlackRock visar att endast 54 procent av de tillfrågade kvinnorna i Sverige ser positivt på sin finansiella framtid. Det kan jämföras med hela 65 procent av männen som bedömer att de går en ljus finansiell framtid till mötes. Studien visar också att en betydligt högre andel kvinnor – 70 procent i jämförelse med 58 procent av männen – är osäkra på om inkomsterna kommer täcka utgifterna vid pensionen. 

 

– Sverige nämns ofta som ett land med jämställda möjligheter. Trots det visar vår studie på att det fortfarande finns skillnader kvar mellan könen när det kommer till finansområdet. Kvinnor är betydligt mer pessimistiska och osäkra kring sina möjligheter till en trygg tillvaro efter pensionen. Det här visar på ett stort problem i jämlikheten som bör uppmärksammas, säger Bob Hendriks, Head of Retail, för Norden och Nederländerna på BlackRock.

 

Kvinnor föredrar pengar på bankkontot

I studien framkommer att relativt lägre självförtroende bland kvinnor på den finansiella marknaden leder till att de väljer att ha en stor andel av sitt sparkapital som likvida medel. 64 procent av kvinnorna väljer att ha pengarna på bankkontot eller i plånboken, vilket kan jämföras med 51 procent av männen. Kvinnorna väljer också att spara en lägre andel av sin nettoinkomst än männen (12 procent jämfört med 16 procent för männen) och deras portföljer är i snitt uppbyggda på följande sätt: 61 procent likvida medel, 12 procent aktier, 4 procent obligationer, 5 procent fastigheter, 3 procent alternativa investeringar och 12 procent övriga tillgångar.

 

– På lång sikt kan även låga inflationsökningar underminera pengars köpkraft. Det faktum att många kvinnor har en så pass hög andel av sparkapitalet i likvida medel kan därmed leda till att det blir svårt för dem att nå sina långsiktiga finansiella mål, exempelvis en trygg pension. Dagens lågräntemiljö innebär också att en placering av sparkapitalet på bankkontot innebär en extremt låg eller obefintlig värdeökning, säger Bob Hendriks. 

 

Kvinnor är mer rädda än män för att ta risk

BlackRocks kartläggning visar att 12 procent av kvinnorna i Sverige tvivlar på att den statliga pensionen kommer att räcka till för att täcka deras utgifter vid pensionen. Samtidigt är endast 22 procent av dem villiga att ta en högre risk i sina investeringar för att få en bättre avkastning. 21 procent av kvinnorna anser att de har goda kunskaper om investeringar och 28 procent menar att pengar aldrig förlorar sitt värde. Hela 49 procent av kvinnorna uppger också att de aldrig tagit hjälp av professionell finansiell rådgivning. 

 

– Det är viktigt att finansaktörer blir bättre på att uppmuntra kvinnor att bli mer aktiva på marknaden. En portfölj med låg risk, som består av enbart pengar och obligationer, har historiskt underpresterat jämfört med aktieportföljer med högre risk. Det innebär att en lägre riskaptit bland svenska kvinnor kan leda till en lägre slutpension, vilket kan leda till en ännu större obalans mellan könen, säger Bob Hendriks. 

 • Fakta: BlackRock Investor Pulse Survey
 •  
 • BlackRock genomför regelbundet undersökningen "Investor Pulse" för att ta pulsen på sentimentet hos investerare i olika länder. Med hjälp av undersökningen kan BlackRock skapa sig en bild av hur vuxna människor mellan 25-74 år tänker om och känner inför sin finansiella framtid. Dessa insikter hjälper BlackRock att bättre förstå människors ekonomiska behov och prioriteringar och därmed även att hjälpa dem att lättare nå sina finansiella mål. 

 • Undersökningen bygger på synpunkter från 31 000 personer, varav 1000 svenskar, i 20 olika länder. 
 •  I årets undersökning identifierade BlackRock bland annat att svensken är mer bekymrad för boendekostnaderna i jämförelse med den genomsnittliga europén. Resultaten visar också att svenskarna är hängivna aktiesparare men fortfarande förlitar sig mycket på kontanter. Vidare visar undersökningen att bara en av fyra svenskar upplever att de är väl förberedda inför pensioneringen. Detta trots att det svenska pensionssparandet tillhör det högsta i Europa.

 • *59% av svenskarna är positiva till sin finansiella framtid
 • *69% av svenskarna sparar privat till pensionen
 • *40% av svenskarna avser använda bankbesparingar för att dryga ut pensionen
 • *49% av svenskarna tycker att pensionssystemet är förvirrande
 • *14% av svenskarna tror att den statliga pensionen kommer vara tillräcklig för att täcka inkomstbehovet vid pensionen 
 • *39% av svenskarna oroar sig för stabiliteten i den svenska ekonomin 
 • *33% av svenskarna oroar sig för den globala ekonomin
 • *33% av svenskarna oroar sig för skatteökningar
 • *28% av svenskarna oroar sig för boendekostnaderna

 • Här kan du ta del av resultaten från studien 

 


BlackRocks undersökning Investor Pulse, som genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Cicero Group mellan juli och september 2015 bland ett riksrepresentativt urval på 31 000 personer i 20 länder med åldern 25 till 74 år, varav 1000 var svenska medborgare. Resultaten av denna undersökning redovisas i informationssyfte. Slutsatserna syftar till att ge en indikation på den nuvarande inställningen till att spara och investera hos ett urval av medborgare i Sverige och bör inte användas i något annat syfte. De åsikter som uttrycks är BlackRocks i november 2015 och kan komma att ändras när som helst på grund av förändringar på marknaden eller i de ekonomiska förhållandena. Detta material är inte avsett att användas som en prognos, analys eller investeringsrådgivning, och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller sälja några värdepapper eller attanta en strategi. Utfärdat av BlackRock Investment Management (UK) Limited (auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority). Registrerad adress: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registrerat i England nr2020394. Tel: +44 (0)20 7743 3000. För att skydda kunden spelas telefonsamtal vanligtvis in. BlackRock är ett varumärke som tillhör BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2016 Blackrock, Inc. Eftertryck förbjudes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc.eller dess dotterbolag i USA och på andra platser. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 004655c-MC(NOV)- RSM-4036.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.