Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Attana genomför uppdragsforskning åt andra läkemedelsbolag, vilket betyder kontinuerliga intäkter. Nu ska verksamheten expandera.

Publicerad 1 nov 2017

Biotechbolag med stabila intäkter på väg till börsen

Sprider ägandet inför notering Investeringar i biotechbolag är vanligtvis riskfyllda. Men forskningsbolaget Attana har utvecklat en teknik som redan från början möter en stor marknad och som därmed genererar intäkter. För att expandera verksamheten genomför bolaget nu en nyemission och ansöker om listning av bolagets aktie på NGM Nordic MTF

– Nu fokuserar vi på att etablera vår teknik i större skala för att öka intäkterna, säger Attanas vd Teodor Aastrup.

Bolagets affärsidé är att med sin patenterade teknologi effektivisera utvecklingen av nya läkemedel genom att utföra forskning åt andra läkemedelsbolag, så kallad uppdragsforskning. 

– En av tio läkemedelsmolekyler i klinisk fas når ända fram och blir ett säljbart läkemedel. Med vår teknik kan vi i ett tidigare skede avgöra vad som fungerar eller vad som krävs för att det ska fungera, säger Aastrup, som menar att detta innebär stora kostnadsbesparingar och ökade intäkter för bolagets kunder.

En indikation på hur mycket pengar det handlar om är att utvecklingen av läkemedel i världen kostar omkring 150 miljarder dollar per år (Källa: IFPMA Facts and figures 2017). Den genomsnittliga kostnaden för att ett nytt läkemedel ska nå marknaden är över 1,5 miljarder dollar. Samtidigt visar beräkningar att avkastningen på utvecklingen av nya läkemedel har gått ned från 10 procent 2010 till 3,7 procent 2017.  Läkemedelsbolagen söker därför kontinuerligt efter nya tekniker och processer för att effektivisera forsknings- och utvecklingsarbetet. 

Teodor Aastrup är teknologie doktor från KTH och var 2002 med och grundade Attana. Affärsidén var redan från början att effektivisera utvecklingen av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid.

– Vad det handlar om är att vi med patenterad och egenutvecklad teknik mäter hur läkemedelsmolekyler interagerar med andra molekyler och celler. I ett tidigt skede kan vi testa verkan av läkemedelskandidater, säger Aastrup, som menar att antalet djurförsök kan minskas och kostsamma kliniska studier kan undvikas i de fall testerna visar att medlet inte har någon egentlig verkan.

Kan se varför ett medel inte ger effekt
– Men ett stort mervärde av vår metod är att vi också kan se varför, eller varför inte, ett medel fungerar, fortsätter Aastrup.

– Uppdragsgivare kan då tack vare informationen från Attana ändra läkemedelsmolekylen, och testa den på nytt, förklarar han.

Det innebär att Attana kan vara en aktiv part under i stort sett hela den pre-kliniska fasen när ett bolag utvecklar ett läkemedel.

Bolaget har varit verksamt i femton år, och det är under senare år när tekniken blivit färdigutvecklad som det verkliga lyftet kommit. Omsättningen och antalet uppdrag har ökat så pass bolaget är redo för expansion. 

– Vi har redan i dag en kommersiellt bevisad produkt och ett kassaflöde, men med mer aggressiv marknadsföring så kan vi nå ut till fler kunder på nya marknader, säger Aastrup, som berättar att det är främst till just marknadssatsningar som emissionslikviden ska användas till.

En viktig förklaring till att uppdraget ökar är, menar Aastrup, att Attana varit delaktigt i flera framstående forskningsprojekt. Det har i sin tur lett till flera uppmärksammade vetenskapliga artiklar. Bolaget gynnas också av trenden där nya mediciner i större utsträckning tas fram på biologiska molekyler. 

I dag har Attana kontraktforskningslaboratorium i Stockholm, Köpenhamn och London.  I planerna finns ökad närvaro i övriga Europa samt en etablering i Nordamerika. Bolaget har också avtal med en partner för expansion i Sydostasien. 

Av de 15 miljoner kronor som Attana hoppas få in i emissionen är 10 miljoner garanterade av ett garantikonsortium. Investeringsbolaget Dividend Sweden har förvärvat aktier i Attana och kommer att dela ut dessa till sina ägare. Det innebär att Attana i ett slag kommer att öka antalet aktieägare från dagens 35 till omkring 3 500. 

– Att öka antalet ägare är viktigt eftersom vi också ansöker om notering på NGM Nordic MTF, säger Aastrup.

Attana har utvecklat en egen teknik att utvärdera läkemedelskandidater under den tidiga fasen i utvecklingsprocessen. Inte främmande för kommande affärer
Att bli köpt av ett större bolag är ofta ett uttalat mål för många mindre forskningsintensiva företag, och med fem patentfamiljer i portföljen torde Attana vara en attraktiv uppköpskandidat. – Det är inget vi fokuserar på just nu. Och i ett längre perspektiv blir det kanske vi som köper ett andra företag, säger Aastrup, som inte har några problem att peka på fördelarna med den egna verksamheten.

– Läkemedel är riskfyllt för investerare. Det kan ge väldigt mycket tillbaka, men det kan också sluta med att det inte ger något alls. Med Attana är det annorlunda. Så länge det pågår forskning kommer vi att alltid att ha intäkter.  

Emissionen i korthet – Attana AB     

Teckningstid: 9 november – 30 november 2017
Emissionsvolym: 15 MSEK
Teckningskurs: 0,60 SEK/aktieEmissionsgarantier: 10 MSEK (67 procent) av emissionen garanteras av ett garantikonsortium.Värdering (pre-money): 62 MSEKAttana har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Läs mer om emissionen här.       Läs mer om Attana här.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.