Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation(FAO) uppger att antalet pollinatörer minskat med en tredjedel under det senaste decenniet.

Publicerad 3 feb 2014

Biet och aktiemarknaden

Världens bin minskar. Brittiska Schroders har undersökt konsekvenserna för världsekonomin.

Djurens pollinering är av stort värde för världsekonomin, men nu riskerar betydelsefulla arter att försvinna. Det konstaterar Rick Stathers chef för ansvarsfulla investeringar inom den brittiska kapitalförvaltaren Schroders.


I en färsk rapport granskar Schroders minskningen av insekter och andra arter med förmåga att pollinera växter runt om i världen. Fokus har framförallt legat på den kraftiga nergången av europeiska och nordamerikanska honungsbin som hör till de vanligaste och mest produktiva arterna.


– Betydelsen av bin för olika grödor varierar. Vissa växter klarar sig  genom att producera egna frön eller genom självpollinering, medan andra grödor är helt beroende av djuren. Sedan finns det också växter som utvecklas bättre vid djurens pollinering även om de inte är beroende av den för sin överlevnad, säger Stathers.  


Inom världens totala växtodling är cirka 40 procent av råvarorna beroende av djurens pollinering. Det innebär att den totala jordbruksproduktionen endast skulle minska med omkring  4-6 procent om pollinatörerna försvann. Rick Stathers konstaterar att ekonomiska konsekvenser av en minskad bistam trots det skulle kunna bli betydande.


– Mångfalden är stor inom råvaror som är beroende av djurens pollinering. Grödorna tenderar också att vara viktiga källor för proteiner, mineraler och vitaminer i vår kost, vilket innebär att de ofta har ett högre ekonomiskt värde än många andra växter, säger Rick.


Han berättar att ekonomiska förluster om djurpollinatörerna försvann skulle kunna uppgå till omkring 1 300 miljarder kronor för världsekonomin. Dessutom skulle det kunna tillkomma ytterligare förluster på mellan 1 600 och 2 600 miljarder kronor på grund av det förlorade konsumentöverskottet.


Företagen behöver uppmärksamma problemet

Schroders har i sin kartläggning granskat den publika informationen från ett 20-tal välkända bolag. Målet har varit att undersöka om företagen, med stor exponering mot jordbruksvaror, uppmärksammat frågan kring den minskade bistammen.  


– Vår kartläggning visar att det finns ett begränsat fokus bland företagen på det specifika problemet, men samtidigt ser vi ett bredare erkännande av vikten att bevara den ekologiska mångfalden, säger Rick Stathers. 


I Sierra Leone utgör jordbruket omkring 60 procent av BNP, medan det i Singapore endast står för cirka 0,1 procent av BNP. Det innebär att betydelsen av djurens pollinering varierar på ett nationellt plan. Vissa länder har också jordbrukssystem som är mer känsliga för djurens pollinering, medan andra länder än särskilt beroende av en viss gröda, exempelvis kaffe. 


– Vi har ännu inte sett att den minskade bistammen haft någon större inverkan på den globala ekonomin, men med tanke på det ökade behovet av livsmedel kommer bolagen behöva uppmärksamma problemet. Här spelar också investerare en viktig roll för att lyfta frågan med företagen, säger Rick Stathers.  


  • Ta del av hela rapporten

  • Läs hela rapporten på <a target="_blank" href="http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home/?id=a0j50000007L8FuAAK" tabindex="-1">SchrodersTalkingPoint
  •   
  •    

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.