ANNONSBILAGA FRÅN INVESTERARBREVET

Svenskt bolag stöper om industrin med grön gas

”Vi är nära nu”. Med flera internationella kontakter och en unik och patenterad teknik att producera miljövänlig ener…

Revolutionen inom båtbranschen

Svenskt bolag i täten. Det paradigmskifte som sker inom bilbranschen har nu också kommit till båtbranschen – och det går sn…

Läkemedelsbolaget ISR – en kommande kursraket?

Flyttar fram sina positioner. ISR är ett litet bolag med en läkemedelsportfölj i pipeline som ett större läkemedelsbolag. Längst f…

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på …