ANNONSBILAGA FRÅN INVESTERARBREVET

Revolutionen inom båtbranschen

Svenskt bolag i täten. Det paradigmskifte som sker inom bilbranschen har nu också kommit till båtbranschen – och det går sn…

Läkemedelsbolaget ISR – en kommande kursraket?

Flyttar fram sina positioner. ISR är ett litet bolag med en läkemedelsportfölj i pipeline som ett större läkemedelsbolag. Längst f…

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på …

De gör miljövänligt bränsle av koldioxid

Crowdfunding. Med anläggningar i anslutning till stora utsläppare av koldioxid ska Liquid Wind tillverka klimat- o…