ANNONSBILAGA FRÅN INVESTERARBREVET

På jakt efter långsiktigt hållbar överavkastning i svenska aktier

Fonden Danske Invest Sverige ger en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden med fokus på bola…

Oljebolaget som letar nya fyndigheter

Siktar på fortsatt hög tillväxt. Strategin är klar och framgångsrik. Maha Energy köper underpresterande oljefält, men med hög framtid…

När e-handeln ökar: Butiksdöd eller nya möjligheter?

"En brutal digitalisering". Att näthandeln ökat dramatiskt de senaste åren, och även fortsätter att öka, betyder inte bara att f…

Med ny teknik väcker han döda havsbottnar till liv

Stark tillväxt. Börsnoterade Ecomb har startat en aktiebaserad crowdfunding-kampanj för dotterbolaget Ecomb Ocean Re…