Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 31 aug 2017

Auriant Mining avser öka guldproduktionen med 500 procent

Rena guldgruvan I syfte att utöka sin verksamhet, effektivisera produktionen och minska skulderna gör Auriant Mining en nyemission på 178 miljoner kronor. Ambitionen är bland annat att öka produktionen från nuvarande ett ton guld per år till fem ton guld inom fem år.

Under 2016 uppnådde guldproducenten Auriant Mining sin målsättning om att producera ett ton guld. Samtidigt redovisade bolaget ett nettoresultat på cirka 55 miljoner kronor.

– Vi har hittills fokuserat på att utveckla våra befintliga tillgångar. Det var också ett att skälen till att vi nådde våra produktions- och lönsamhetsmål under 2016. Nu är det dags att vidareutveckla verksamheten, säger Auriant Minings VD Sergey Ustimenko.

Utökad verksamhet
Auriant Mining är ett svenskt bolag som bedriver sin gruvverksamhet i Ryssland. Under 2016 hade bolaget en total guldproduktion på 1 078 kilo guld från sin producerande gruva i ryska Tardan. I juni utökades verksamheten. Bolaget har nu två producerande gruvor och tre prospekteringsegendomar. Samtliga finns i stabila områden med en väl fungerande infrastruktur.

Den planerade vidare utvecklingen av verksamheten gör nu att Auriant Mining genomför en nyemission på 178 miljoner kronor. En stor del av emission är redan säkerställd genom att bolaget har erhållit en teckningsförbindelse från huvudägaren och garantiåtaganden från externa investerare till ett värde om cirka 142,4 miljoner kronor.

Investerar för kraftigt förbättrad utvinningsgrad
Kapitaltillskottet från emissionen kommer bland annat att investeras i ny teknik, som väsentligt förbättrar utvinningsgraden av guld ur malmen. Med nuvarande tekniken ligger utvinningsgraden på cirka 60 procent, en nivå som beräknas höjas till 90 procent med den nya tekniken. Det medför även att produktionskostnaderna kommer att bli lägre samtidigt som gruvans livslängd förlängs.

De investeringar som Auriant Mining nu har för avsikt att genomföra kommer att leda till att guldproduktionen successivt kommer att förbättras. Bolagets långsiktiga strategi är att produktionen ska öka från fjolårets ett ton till fem ton per år inom fem år.

En annan viktig anledning till nyemission är att minska bolagets skuldsättning. Detta ska ske genom att en del av den konvertibel som huvudägaren har kommer att kvittas i emissionen.
I samband med offentliggörandet av prospektet gick bolaget ut med en mer detaljerad resultatprognos med en prognostiserad guldproduktion på 960 kg guld och ett EBITDA-resultat om cirka 125 miljoner kronor för räkenskapsåret 2017.

Analytiker ser stor uppsida
I en analys från Analyst Group, som bygger på ett ”bullscenario” där marknadspriserna fortsatt är gynnsamma, skulle Auriant Mining kunna nå ett EBITDA-resultat på drygt 1 miljard kronor år 2022.

”Förutsatt att Auriant Mining levererar enligt den uppsatta investeringsplanen, producerar enligt prognos och att marknadspriser inte gör allt för stora skiften, bedöms summan av bolagets framtida produktion resultera i en indikativ uppsida om 105 % år 2022”, skriver Analyst Group i en analys.

  • Fakta om emissionen

  • Emissionens storlek: ca 178 MSEK.
  • Teckningskurs: 2,50 SEK.
  • Teckningsperiod: 23 Augusti – 8 September
  • Pre-money värdering: ca 45 MSEK.
  • Tecknings- och garantiåtaganden om 80 procent av den totala emissionen.
  • Varje tecknad aktie kommer att ge rätten till en teckningsoption utan kostnad.
  • För fullständigt prospekt, klicka här
  • För att teckna online via Mangold, klicka här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.