Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 15 jan 2019

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden - nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

– Det är de miljö- och klimatmässiga fördelarna som gör att politikerna vill främja den industriella återvinningen, säger Björn Grufman, vd för Metallvärden, bolaget vars affärsidé är att återvinna basmetaller – bland annat aluminium, bly och koppar – för industriellt bruk. 

– Men politisk påverkan behövs egentligen inte - de ekonomiska vinsterna är ändå så pass betydande för företagen, tillägger Grufman. 

Återvinning är en nyckelindustri för att uppnå  ett nödvändigt ekologiskt hållbart samhälle. Detta innebär att utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras, att återvinning prioriteras och att energihushållning i alla delar av samhället bli en självklarhet.   

Politikerna har mer och mer börjat hörsamma dessa krav, och på såväl nationell som internationell nivå pågår ett intensivt arbete med att genom lagar, förordningar och direktiv  skapa regelverk som stimulerar till ett framtida ekologiskt hållbart samhälle.   

– En ökad återvinning kan bidra till en väsentlig utsläppsminskning av växthusgaser – den globala metall- och pappersåtervinningsindustrin bidrar redan i dag till ett minskat utsläpp som motsvarar mer än 700 miljoner ton koldioxid, vilket i det närmaste motsvarar en mängd som är dubbelt så stor som vad hela flygindustrin orsakar, säger Grufman, som också vill poängtera de ekonomiska fördelarna med återvinning.  

–  Energiåtgången för att utvinna metall ur återvunnen råvara uppgår till en bråkdel jämfört med energiåtgången för att utvinna metall från primär råvara. Dessutom har den återvunna råvaran inte sämre kvalitet än den ursprungliga råvaran. I vissa fall faktiskt bättre, förklarar han.   

Förutom att återvinna och förädla metallerna har Metallvärden också en betydande handel med råvaror. Kunderna utgörs främst av smältverk, stålverk och gjuterier i norra Europa. Svenska kunder köper återvunnen metallråvara till ett värde mellan 5 och 6 miljarder kronor på årsbasis.

Verksamhet i tre dotterbolag 

Metallvärden, som funnits i dess nuvarande form sedan 2010, är via sina tre helägda dotterbolag aktivt när det gäller återvinningen av tre basmetaller (bly, aluminium och koppar).  För att tillvara marknadstillväxten tar bolaget nu in nytt kapital i en företrädesemission. Metallvärden ska i första hand bearbeta den nordiska marknaden för metallåtervinning men också utveckla sin handelsverksamhet.   

– Samtliga våra dotterbolag har en specialisering i sin förädling, vilket innebär högre förädlingsvärde än traditionell skrothantering. Det innebär ett positivt genomslag på intäkterna vid ökad produktion, poängterar Grufman.

Energiåtgången för att utvinna metall ur återvunnen råvara uppgår till en bråkdel jämfört med energiåtgången för att utvinna metall från primär råvara.

Transformatorer är en väsentlig del av framtiden 

Det område där Metallvärden ser en stor potential är återvinning av koppar, som härrör från återvinning av transformatorer som i sin tur kommer från utbyte av transformatorer vid uppgradering av befintliga elnät. De närmsta åren planerar många eldistributörerna att byta ut sina transformatorer. När det gäller produktion av koppar är det ungefär en tredjedel – som är baserat på skrotråvara.

– Eftersom gamla transformatorer ofta innehåller miljöfarliga substanser, till exempel PCB-förorenad olja, krävs det tillstånd från myndigheterna, i det här fallet Naturvårdsverket, för att hantera transformatorer, berättar Grufman.

– Vårt dotterbolag Svensk Kabel- och Metallgranulering är ett av tre svenska företag som har detta tillstånd, tillägger han. Vi har en klar konkurrensfördel i en marknad som växer.   

I bolagets tillväxtstrategi ingår även potentiella förvärv. I och med att bolaget får en ny finansiellt stark delägaren i Casa Services har Metallvärden nu en betydligt starkare position än tidigare att kunna vara en aktör i den strukturomvandling som pågår inom branschen.   

– Branschen kännetecknas av ett par stora aktörer men även av ett stort antal mindre aktörer. Det är bland de mindre vi tror vi ser möjligheter att kan hitta ett eller ett par intressanta bolag, avslutar Grufman.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: t.o.m. 8 februari 2019 
Teckningsvolym: 10,1 MSEK
Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie 

Tidigare aktieägare har företrädesrätt.
Handel med teckningsrätter pågår t.o.m. 25 januari.

Emissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 

Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF.

Läs memorandum.
Ladda mer anmälningssedel för teckning utan företräde.  

Läs mer här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.