Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Det finns många små bolag som börjar närma sig intressanta skeden", säger Analyst Groups VD Patrik Olofsson.

Publicerad 15 jan 2019

Analytikerns favoritaktier

Krönika: Patrik Olofsson, Analyst Group Intresset för små och medelstora bolag väntas hålla i sig under 2019. Men investerarna väntas bli mer selektiva. I en krönika går Analyst Groups vd Patrik Olofsson igenom förutsättningarna för segmentet och lyfter även fram några av Analyst Groups favoritaktier. I slutet av krönikan kan du även ta del analyserna på analyshusets favoriter.

Vi såg en avmattning i riskvilja under senare delen av 2018 med en tilltagande oro för börsen som helhet. Många noteringar och emissioner nådde inte ända upp till fullteckning, något som man under många år nästan kunnat se som en självklarhet. Vad detta beror på kan ha många olika förklaringar. Har värderingarna blivit för höga? Har det varit sämre kvalitet bland bolagen? Eller har det bara allmänt att göra med att man i oroliga tider söker stabila och vinstdrivande bolag snarare än tillväxtbolag som ännu inte är lönsamma? Vi får väl se. Vad vi i alla fall kan konstatera är att det på senare tid varit en högre volatilitet i marknaden och stora skillnader i avkastning bland privatinvesterare.Vi tror på fortsatt många emissioner under 2019, framförallt med tanke på att det under de senaste åren noterats många så kallade förhoppningsbolag, det vill säga bolag vars stora potential och [förhoppningsvis] lönsamhet ligger i framtiden. Bara under 2018 var Analyst Group med och marknadsförde ungefär 40 emissioner och IPOs till en ackumulerad likvid om cirka 800 miljoner kronor. Det säger en del om hur kapitalbehovet bland småbolag har sett ut under det senaste året.


Bolag med spännande lösningar, men som ännu ej nått lönsamhet, är oftast på börsen för att få enklare tillgång till nytt tillväxtkapital, oftast aktiekapital.  Detta för att kommersialisera sin verksamhet och med tiden bli lönsamma. Med tanke på de risker som finns på vägen brukar investerare kräva en rabatt, vilket översätts till en lägre värdering på bolagen.


Vi tror att investerare nu i allt högre grad kommer dra öronen åt sig och undersöka och värdera bolag på ett annat sätt än tidigare. Vi har sett de mesta bisarra idéerna på börsen som under de senaste åren fått in hutlöst mycket kapital, trots att idéerna inte ens testats utanför ritbordet. Dessa bolag menar vi kommer att drabbas allra hårdast om klimatet skulle vara bistert framöver.


För att bolag under 2019 ska lyckas med sin finansiering tror vi fortsatt på att det är viktigt för bolag att nå ut långt och brett med välpaketerade investeringsidéer som privatinvesterare enkelt kan förstå. Vad är det som gör bolaget intressant och hur skall de nå dit de vill?


Vi vet att det finns många intressanta småbolag på börsen, varav många börjar närma sig intressanta skeden i sin utveckling, och vi ser fram emot att fortsatt följa deras resor under 2019. Vi ser med spänning fram emot att följa speciellt dessa fyra småbolag: Axkid, AdCityMedia, Ayima och AcuCort, vilka alla är i olika branscher och stadier. Utöver dessa fyra intressanta investeringsmöjligheter ser vi som helhet såklart även fram emot ett spännande börsår 2019! Top picks 2019


Axkid
Axkid är ett svenskt bolag inom tillverkning och försäljning av bakåtvända bilbarnstolar. Axkid är primärt verksamma i Norden, Spanien och Polen men har även försäljning i bland annat Kina och Storbritannien. Axkid grundades 2009 i Göteborg ur, enligt Bolaget, ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns trygghet. Grundarna Tony Qvist och Tony Broberg äger tillsammans strax under 25 procent av Bolaget. Axkid säljer främst sina bilbarnstolar genom en lång rad etablerade återförsäljare som Lekia, Babyproffsen och Big Baby.


Värderingen i Axkid har kommit ner de senaste månaderna över oro kring framtida tillväxt utanför Norden. Samtidigt uppvisar Bolaget stark tillväxt och kontinuerligt förbättrade marginaler. Analyst Group ser goda möjligheter för tillväxt utanför Norden framgent med starka marginaler, således är bedömningen att nuvarande värdering på EV/EBIT 9,2x och EV/S 1x är för låg, sammantaget ser vi aktien som ett starkt köp.Läs hela analysen här!

AcuCort
AcuCort har utvecklat Dexa ODF, ett kortisonbaserat läkemedel som används vid akuta allergiska reaktioner. Dexa ODF, en patenterad produkt, är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig film som smälter på tungan på 10-15 sekunder med hjälp av munnens saliv. Filmens förpackning är ungefär lika stor som ett visitkort, vilket gör att produkten är smidig att alltid ha med sig. Vidare finns potential för Dexa ODF att användas inom fler områden, t.ex. vid viral krupp för småbarn och vid illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2017.


AcuCorts produkt Dexa ODF väntas nå marknadsgodkännande mot slutet av 2019 och försäljningen påbörjas då under mitten av 2020. Dexa ODF har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om 135 MSEK, motsvarande 10,9 SEK per aktie, i ett Base scenario.Läs hela analysen här!

AdCityMedia
AdCityMedia AB är ett svenskt företag som erbjuder helhetslösningar inom utomhusreklam. ACM har reklamytor fördelade över 260 orter i Sverige och majoriteten av Bolagets reklamytor är av digital karaktär i form av storformatsskärmar och mindre skärmar stationerade i butiksmiljöer. Inom affärsområdet Media har ACM ett utbud av digitala skärmar och vepor (annonsformat tryckt på duk) på platser som Bolaget själva äger. Inom affärsområdet Retail Tech (tidigare Creative) hjälper ACM kunder att skapa sina egna analoga och digitala ”mediakanaler”, vilket delas in i två huvudinriktningar: digital signage (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production (analog storformatsreklam på fasad och butik).


Efter intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och möjlighet till fler förvärv bäddar för en ljus framtid. Närmast prognostiseras ACM omsätta cirka 175 MSEK för helåret 2018. Efter den presenterade Q3-rapporten har aktien kommit ner och nuvarande värderingsnivå bedöms som attraktiv inför rapporteringen av sista kvartalet 2018. Under 2019 estimeras ACM fortsätta växa och omsätta ca 227 MSEK. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling och en målmultipel om EV/EBITDA omkring 10, erhålls ett potentiellt värde om 200 kr per aktie i ett Base scenario på 2019 års prognos.Läs hela analysen här!

Ayima
Ayima AB är ett konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Bolaget har i dagsläget ett antal affärsområden, där de största är Search Engine Optimization (SEO), Paid Media och Digital Analytics. Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för sökmotoroptimering, Pay Per-Click och för marknadsföring via sociala medier. I dagsläget är Bolaget verksamma i Storbritannien, Nordamerika och Sverige, men Bolagets kunder är i många fall globalt verksamma. Ayima noterades på Spotlight Stock Market under maj 2017 och är sedan september 2018 noterade på First North Stockholm.


Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. Omsättningen efter tio månader 2018 överstiger helårs-omsättningen för 2017, och under Q3-18 nådde Bolaget lönsamhet.  Framöver väntas den nordamerikanska marknaden driva tillväxten. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 273,6 MSEK och ett EBIT-resultat om 14,5 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 32,6 SEK.Läs hela analysen här!Om Analyst Group

Analyst Group grundades 2014, en tid då informationen att tillgå gällande små- och medelstora bolag ansågs vara bristfällig. Därför valde Analyst Group att starta upp en analystjänst med visionen att belysa och sprida korrekt information för att ge bättre stöd i investeringsbeslut. I dag är Analyst Group ett snabbväxande analyshus med huvudsäte i Stockholm med filial i Lund. Vi arbetar utifrån värdeorden engagemang, passion och förtroende, med ambitionen att skriva korrekta och objektiva analyser. Därför erbjuder vi två typer av analys. Vi erbjuder dels bolag som vi anser intressanta, att på uppdrag, utföra analyser mot ersättning. Samtidigt tillhandahåller vi oberoende analyser på bolag som vi anser har särskilt intressant investeringsidé.Som länk mellan investerare och företag ger vi stöd i investeringsbeslut, kapitalallokering och kommunikationsvägar. Vår filosofi bygger på vår bakgrund som investerare och analytiker – Vi skriver analyser såsom vi skulle vilja läsa dem.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.