Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Bland alternativa tillgångar förväntas private equity uppvisa den bästa utvecklingen.

Publicerad 11 aug 2015

Analys: De bästa tillgångsklasserna under de kommande sju åren

Placerare som vill ha positiv realavkastning under de kommande sju åren ska placera i bland annat aktier, företagsobligationer och alternativa tillgångar. Det visar kapitalförvaltaren Schroders senaste sjuårsprognos av olika tillgångsklasser. Men det finns även placeringar som du som investerare bör undvika.

Kapitalförvaltaren Schroders genomför regelbundet en sjuårsprognos för en rad olika tillgångsklasser, en prognos som uppdaterades i början av augusti. Den årliga förväntade avkastningen visas i tabellen nedan. 


– Vi anser att kontanter och obligationer överlag kommer att ha en negativ utveckling. Däremot kommer aktier att ge en positiv, och i vissa fall, mycket positiv avkastning, säger Craig Botham på Schroders. 


Bland aktiemarknaderna är Asia Pacific exklusive Japan den region som spås den högsta avkastningen, 10,2 procent i real avkastning per år. Även tillväxtmarknader i ett bredare perspektiv förväntas uppvisa en god utveckling i reala termer. Däremot ser det mörkare ut för USA, Storbritannien och Japan. 


När det gäller krediter anser Schroders analytiker att det ser ljusare ut för amerikanska företagsobligationer, såväl investment grade som high yield. Företagsobligationer utgivna i euro spås en medioker utveckling, speciellt de med ratingen investment grade som förväntas ge en negativ realavkastning. 


Bland alternativa tillgångar förväntas private equity uppvisa den bästa utvecklingen. Även räntebärande värdepapper utgivna i dollar av tillväxtländer (EMD$) har framtiden för sig. 


Schroders makroekonomiska analys visar att världsekonomin återhämtar sig. Kapitalförvaltaren har dock nedgraderat USAs tillväxt på kort sikt. 


– Vi anser att den amerikanska sysselsättningsutvecklingen och produktiviteten är två faktorer som tynger den amerikanska tillväxten på kort sikt, säger Craig Botham. 


Enligt Craigh Botham bör vissa tillväxtmarknader, till exempel Brasilien, genomföra strukturella reformer för att komma till rätta med sina respektive inflationsproblem. I den utvecklade delen av världen har inflationstrycket minskat som en följd av lägre olje- och råvarupriser. I Japan är det dock annorlunda. Där har inflationstrycket ökat som en följd av Abenomics, det vill säga penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser samt reformer. 


Läs hela analysen här. Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.