Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

”Den amerikanska flygbranschen har genomgått en betydande omstruktureringsprocess och drivs betydligt mer målmedvetet och effektivt idag än tidigare samtidigt som de kvarvarande aktörerna har en hög beläggningsgrad”, säger Björn Persson, produktspecialist på Legg Mason.

Publicerad 30 apr 2015

Amerikanska aktier med potential att stiga

USA-fonden Legg Mason Opportunity fond, som förvaltas av den legendariske värdeförvaltaren Bill Miller, har utvecklats betydligt bättre än index hittills i år. Detta trots att flera av fondens största innehav ännu inte har visat sin fulla potential.

Kapitalförvaltaren Legg Masons USA-fond LM Opportunity Fund, som förvaltas av den välkände värdeförvaltaren och ”fondgurun” Bill Miller (mest känd för att ha slagit S&P 500 15 år i rad) tillsammans med Samantha McLemore, har utvecklats betydligt bättre än marknaden hittills i år (10,2% per den 28 april jämfört med 3% för S&P 500). Även det senaste året har fonden gått utmärkt och tillhör de översta 3 procenten av fonderna inom sin kategori med mandat att investera i bolag oavsett börsvärde.


Uppgången kan tillskrivas innehav i bolag som Intrexon, Amazon, Apple, Netflix, men enligt Björn Persson som är Client Relationship Manager på Legg Mason finns stor potential kvar i fondens portfölj.


– Flera av fondens största innehav som inkluderar flygbolag, banker och bolag inom husbyggnation har ännu attraktiva värderingar så det finns goda möjligheterna för fonden att fortsätta sin starka utveckling under resten av året. Att avkastningen trots detta är betydligt högre än index visar samtidigt på en riktig fingertoppskänsla i portföljens sammansättning, säger Björn Persson.


Eftersom fonden investerar med stor frihet gentemot index passar den väl som ett sätt att diversifiera på den amerikanska aktiemarknaden, och såväl institutionella investerare som privatpersoner använder den som ett välbeprövat komplement till andra USA-fonder eller indexinvesteringar med lägre volatilitet.


Pågående uppvärdering av amerikanska flygbolag

En av fondens större positioner under 2012-2014 är investeringar i amerikanska flygbolag som American Airlines, Delta Airlines och United Airlines. Dessa aktier har utvecklats betydligt bättre än marknaden under de senaste tre åren, men enligt portföljförvaltarna Bill Miller och Samantha McLemore finns det fortfarande mer att hämta.


– Den amerikanska flygbranschen har genomgått en betydande omstruktureringsprocess och drivs betydligt mer målmedvetet och effektivt idag än tidigare samtidigt som de kvarvarande aktörerna har en hög beläggningsgrad. Det är även positivt att antalet aktörer i branschen har blivit färre samt att oljepriset har sjunkit kraftigt. Detta har återspeglats i aktiekurserna vilket har bidragit positivt till fondens resultat under de senaste tre åren. Vi förväntar oss ökade vinster framöver, vilket gör att vi ser fortsatt potential i dessa bolag, förklarar Björn Persson.


Räntehöjningar positivt för banksektorn

Bill Miller och hans team har även investerat i den amerikanska banksektorn i form av bolag som Bank of Amerika, Citigroup och JP Morgan. Denna sektor har tidigare pressats av låga räntenivåer (viket sänker marginalerna för in- och utlåning), men i takt med att den amerikanska ekonomin återhämtar sig och räntorna höjs till mer normala nivåer finns stor potential för en uppvärderingsfas.


– Banksektorn tillhör en av de få sektorer i USA som handlas under sin normala historiska nivå, och det är en rabatt som sticker ut även med beaktande av högre kapitalkrav och ökade regulatoriska kostnader. Den amerikanska centralbanken Feds planerade räntehöjningar senare i år samt fortsatt ekonomisk tillväxt är två viktiga faktorer som kan komma att lyfta dessa aktier framöver, menar Björn Persson.


Stort uppdämt behov av nya bostäder 

En annan sektor som Bill Miller och Samantha McLemore tror på i ljuset av en allt starkare amerikansk ekonomi är bolag som är verksamma inom husbyggnation.


– Under 2015 har vi börjat se en positiv kurstrend för dessa bolag och vi tror på en fortsatt uppgångsfas även under resten av året. Det finns ett antal faktorer som talar för detta, inte minst det faktum att det har byggts alldeles för lite bostäder i USA under de senaste åren. När arbetsmarknaden och arbetslöshetssiffrorna nu förbättras kan byggandet komma igång igen på allvar, och möjligheterna är goda att en uppgångsfas kan bli uthållig på grund av det uppdämda behov av bostäder som finns på marknaden i kombination med en stark efterfrågan från så kallade millennials, säger Björn Persson.


Sammantaget ser Björn Persson positivt på fondens möjligheter att fortsätta slå marknaden under 2015, mycket på grund av att fonden skiljer sig så mycket från index. Denna verkligt aktiva investeringsfilosofi ger andelsägarna god valuta för pengarna de lägger på fondens förvaltningsavgift.


– Jag tycker att Bill Miller och hans team har en mycket intressant portfölj i dagsläget, men de har även ett antal nya intressanta case under utvärdering. Dessa hoppas jag få tillfälle att återkomma till i en kommande artikel, avslutar Björn Persson.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.