Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Ulric Grönvall, förvaltare på Danske Invest, ser goda chanser till fortsatt uppgång på den svenska börsen under resten av året.

Publicerad 1 jul 2015

Aktiv allokeringsfond intressant helhetslösning för svenska aktier och obligationer

I en tid med stora svängningar på både aktie- och räntemarknaden kan en fond med mandat att investera aktivt i både aktier och obligationer vara en smart lösning för långsiktigt sparande. Det menar Ulric Grönvall som har förvaltat fonden Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning med gott resultat sedan år 2003.

Perioden efter den globala finanskrisen har präglats av stigande aktiekurser och fallande räntenivåer, men svängningarna eller volatiliteten har samtidigt varit hög. De senaste månaderna har exempelvis de långa räntorna stigit kraftigt samtidigt som krisen i Grekland skapat turbulens på aktiemarknaderna. Enligt Ulric Grönvall finns det stora fördelar med en fond som kan ändra fördelningen mellan aktier och räntor i det rådande marknadsläget.

 

– På 80- och 90-talet minskade intresset för denna typ av aktiva allokeringsfonder (kallas även blandfonder) under perioder då börsen bara tycktes röra sig uppåt, men de senaste åren har allt fler återigen börjat förstå vikten av att kunna variera fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar. Ofta kan denna fördelning vara viktigare för avkastningen än innehaven i enskilda värdepapper, och då säger det sig självt att sparare som inte ser över sina innehav så ofta riskerar att bli förlorare gentemot de som löpande ser över sin allokering mellan olika tillgångsslag.

 

Ulric Grönvall menar att det framförallt är långsiktiga placeringar, såsom pensionssparande, som kan ha nytta av att använda sig av en aktiv allokeringsfond. Det beror på att de finansiella marknaderna oundvikligen kommer att genomgå perioder med både positiva och negativa trender när sparhorisonten sträcker sig över flera årtionden.

 

En helhetslösning för den svenska marknaden
För den som är intresserad av att investera i en aktiv allokeringsfond finns det ett flertal olika alternativ, och det är bland annat viktigt att bestämma sig för rätt geografisk inriktning. Danske Invests fond Aktiv Förmögenhetsförvaltning fokuserar på Sverige och har ett brett mandat inom både ränte- och aktieförvaltningen samt en grundfördelning om 50 procent aktier och 50 procent obligationer. Ulric Grönvall tvekar dock inte att öka andelen aktier när marknaden bedöms vara gynnsam.

 

– Hittills i år har vi haft en positiv syn på börsen och fondens allokering har pendlat mellan 60 och 70 procent aktier. I början av året låg andelen aktier kring 70 procent, men vi sålde av en del efter ett par månader med kraftigt stigande kurser. Sedan köpte vi mer aktier igen i mitten av juni. Så vi utnyttjar verkligen vårt mandat att ändra fondens allokering över tid.

 

Fondens historik visar också tydligt att förvaltarna har lyckats att skapa en god avkastning med en lägre risknivå än en ren aktiefond genom att fördela kapitalet aktivt mellan olika tillgångsslag. Till och med slutet av maj i år var den genomsnittliga årsavkastningen drygt 10 procent under de senaste fem åren.

 

Baserad på prisbelönt aktieförvaltning
Fonden är dock inte bara aktiv när det gäller fördelningen mellan aktier och räntor, utan använder sig även av specialiserade förvaltarteam inom ränte- och aktiedelen. Aktieförvaltningen liknar till stor del fonden Danske Invest Sverige som erhållit flera utmärkelser, bland annat årets bästa Sverigefond 2012 i sin kategori av Morningstar och Dagens Industri.

 

– Den här fondens aktieinnehav liknar vår rena Sverigefond exklusive de allra minsta bolagen för att vi ska kunna ändra allokeringen mellan aktier och räntor över tid på ett effektivt sätt. Dessutom har den även ett inslag av preferensaktier som ger en ökad stabilitet i portföljen. Det är en mix som har fungerat väldigt bra sedan starten 2003, och räntedelen förvaltas på ett kompetent sätt av min kollega Henrik Holmin som även arbetar med Danske Invests rena räntefonder. Fonden har ett brett räntemandat och kan investera i ett flertal olika typer av obligationer med varierande duration.

 

Positiv syn på den svenska börsen
När Ulric Grönvall blickar framåt ser han ganska positivt på den svenska börsen och menar att det finns goda chanser till en fortsatt uppgång under resten av året.

– För tillfället tycker jag att den svenska börsen ser relativt attraktiv ut, även om sommaren troligtvis kommer att vara stillsam, delvis på grund av att aktiviteten sjunker under semestertider. Vi tittar mycket på vinstprognoser och idag skulle jag vilja säga att de är realistiska. Den globala konjunkturen har varit svag men stabil de senaste åren, och då rör sig inte vinsterna så kraftigt vilket gör att jag inte är rädd för någon vinstbubbla i stil med år 2007/08.

 

För den som är intresserad av att investera i Aktiv Förmögenhetsförvaltning finns mer information på Danske Invests hemsida, www.danskeinvest.se, och fonden finns även tillgänglig via såväl finansiella rådgivare som de populära internetbaserade investeringsplattformarna Avanza och Nordnet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.