Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 mar 2020

AcouSorts teknik effektiviserar vården: Kraftigt ökat globalt intresse

Fartfylld inledning på 2020. Det nya året har inneburit en stor satsning på att kommersialisera svenska AcouSorts innovativa teknik. Med tekniken går det snabbare att diagnostisera sjukdomar. Dessutom är det billigare och effektivare, vilket vården efterfrågar. Nu har tekniken börjat nå kommersiell framgång på allvar.

AcouSorts teknik använder skonsamma ljudvågor för att separera celler och andra partiklar i biologiska vätskor, exempelvis från blodprover. Tekniken gör det möjligt att automatisera och integrera hanteringen av blodprover in i analysinstrument. På så sätt kan blodproverna analyseras med en gång utan att behöva skickas till laboratorium, vilket innebär att patienten kan få svar direkt på plats. Denna typ av testning kallas Point of Care och är en stor trend inom hälso- och sjukvården.

Ju tidigare en sjukdom identifieras, desto större är chansen att den kan behandlas med framgång. Det är naturligtvis extra viktigt vid livshotande sjukdomar som till exempel cancer, blodförgiftning och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Manuell hantering av prover är en barriär som bromsar den medicinska utvecklingen. Med vår teknik, som snabbar på och automatiserar dessa processer, kan vi göra vårdens arbete snabbare. Dessutom kan vi underlätta för forskare att göra banbrytande vetenskapliga framsteg, förklarar AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Kommersialiseringen av AcouSorts teknologi har nu börjat ta fart på allvar

AcouSorts teknik återfinns i bolagets två fristående forskningssystem AcouTrap och AcouWash, samt i de OEM-komponenter och moduler som utvecklas för att andra medicintekniska bolag ska använda dem i sina system. (Se faktaruta)

De senaste månaderna har bolaget placerat flera forskningssystem hos både framstående universitet och stora bolag inom Life Science, till exempel Umeå universitet samt hos stora industriella aktörer i Japan och Frankrike. Dessa affärer har stor potential att leda till större uppdrag där AcouSorts OEM-komponenter och moduler integreras i framtida medicinska instrument som kunderna själva utvecklar. Det är i dessa avtal som den riktigt stora kommersiella potentialen finns.

– Våra forskningssystem är utmärkta för att ge stora bolag möjligheten att utvärdera vår teknik, och lära sig hur de kan dra fördel av den. Det är en god grund för mer djupgående samarbeten där vi licensierar ut vår teknologi eller producerar komponenter till instrumenten som de större bolagen utvecklar. Det är vår primära strategi, säger Freltoft. 

Ger vården chansen att snabbare ge diagnos

AcouSorts huvudsakliga fokus de kommande åren är att utveckla och anpassa sin teknologi för att stötta utvecklingen av nya verktyg som förbättrar diagnostiken av patienter inom några av världens vanligaste och dödligaste sjukdomsområden.

 – Det handlar om cancer och immunterapi, infektionsmedicin samt hjärt- och kärlsjukdomar. Globalt orsakar dessa sjukdomsgrupper två av tre dödsfall. Ju tidigare man kan diagnostisera dessa sjukdomar desto större är chansen att patienten klarar sig, så här har vår teknik en viktig roll att fylla, säger Freltoft.

Den tidiga diagnosen som Torsten Freltoft framhäver kräver ofta att man isolerar specifika partiklar i patientens blodprov, vilket AcouSorts teknik gör snabbare och enklare än de traditionella tekniker som används idag. Det är i dessa specifika partiklar man kan hitta så kallade sjukdomsmarkörer redan i ett tidigt stadie av sjukdomen.

Så separerar AcouSort partiklar med ljud

Ljudvågor kan användas för att separera partiklar i lösningar då partiklar med olika utseende/egenskaper (storlek, densitet) reagerar olika på ljudvågor. Tekniken kan användas för att separera bland celler i vätskor. Bolaget utvecklar och producerar kritiska komponenter för nästa generations diagnostiksystem och har avtal kring utveckling eller licensiering av teknologin med flera globalt ledande aktörer inom Life Science.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.