Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Forskningsföretaget A1M Pharma stärker styrelsen genom Christina LIyod.

Publicerad 1 okt 2014

A1M Pharma stärker styrelsen med erfaren medicinsk affärsstrateg

Christina LIoyd föreslås som ny styrelsemedlem i läkemedelsföretaget A1M Pharma. Nyheten ger ytterligare en positiv signal till marknaden inför företagets potentiella marknadslansering av en unik behandling och diagnostik inom havandeskapsförgiftning.

A1M Pharmas huvudinriktning är att utveckla en ny och unik diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med hjälp av det kroppsegna proteinet alpha-1-mikroglobulin. Havandeskapsförgiftning är ett potentiellt livsfarligt tillstånd som drabbar över åtta miljoner gravida kvinnor varje år och bara i Sverige drabbas årligen 3–7 procent av alla gravida kvinnor.

 

Nyligen meddelade läkemedelsbolaget att deras läkemedelskandidat som utvecklas för diagnos och behandling av preeklampsi samt njurskada erhållit särläkemedelsstatus inom flera viktiga marknader och nu kommer nästa positiva besked till marknaden. Christina LIoyd väntas vid en extra bolagsstämma den 13 oktober väljas in som ny styrelsemedlem. 

 

– Min förhoppning är att kunna tillföra nyttiga kunskaper till styrelsen och bidra med mina erfarenheter från att både ha arbetat kliniskt med patienter som drabbats av preeklamasi och inom läkemedelsindustrin där jag har haft flertalet ansvarsområde. För mig handlar uppdraget också om att bistå med ett strategiskt tänk genom hela värdekedjan, allt från tidig läkemedelsprövning fram till dess med att ett läkemedel lanseras och att förbereda marknaden på ett optimalt sätt säger Christina LIoyd.

 

Christina LIoyd, född 1961, är specialist inom gynekologi och obstetrik och har en lång erfarenhet bland annat som Nordic Medical Affairs Director på Ferring Pharmaceuticals och nu som Clinical Medical Regulatory Director vid Novo Nordisk Scandinavia. Christina har även ingått som rådgivare i ett antal Advisory boards under sin tid som praktiserande gynekolog och obstetriker.

 

– Mina första år inom läkemedelsindustrin kombinerade jag med visst kliniskt arbete vilket gav mig en bra erfarenhet för att kunna ge en balanserad input inför strategiska beslut. Mitt intresse för den mer affärsmässiga delen intensifierades efterhand och jag fick möjlighet att vidareutbilda mig inom Medical Business Strategy, MBS, på Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn. Det lade en bra grund för mitt fortsatta arbete inom läkemedelsindustrin, för att kunna utveckla strategier och få en djupare kunskap kring affärsverksamheten, berättar Christina. 

 

Inom Novo Nordisk Scandinavia har Christina ett övergripande ansvar förfas 1-4 studier inom bolagets kontinuerliga läkemedelsutvecklingsprogram, andra typer av kliniska studier och medicinska projekt och arbetar parallellt med att förbereda marknaden för kommande lanseringar. Hon konstaterar att det tvärfunktionella samarbetet mellan forskning, den övergripande medicinska verksamheten, marknad och försäljning är en förutsättning för en lyckad lansering. Det handlar till stor del om att försöka lyfta ett "business mindset" inom den mer medicinska verksamheten men också om att säkerställa att marknad och försäljning är införstådda med den djupare vetenskapen och behovet av en kontinuerlig, långsiktig vetenskaplig kommunikation som ligger bakom framtagandet av ett visst läkemedel.

 

Christina berättar att hon med tillförsikt ser framstegen som rapporteras kring A1M Pharmas utveckling inom diagnos och behandling av preeklampsi och njurskada.

 

– Jag är fascinerad över hur långt forskningen har kommit inom företaget och över kompetensen som ligger bakom framstegen. Jag har också stor klinisk erfarenhet inom området och väl medveten om de risker som det innebär för ett barn att födas för tidigt. Varenda dag som ett prematurt barn under bra förutsättningar har möjlighet få stanna i sin rätta miljö, dvs i livmodern, har stor betydelse för dess möjligheter till att födas friskt utan komplikationer och för en bra framtid. Styrelseuppdraget och forskningsområdet ligger mig därför väldigt varmt om hjärtat, säger Christina. 

 


  • Om A1M Pharma 

  • A1M Pharma AB (publ) bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning med hjälp av det kroppsegna proteinet alpha-1-mikroglobulin (A1M). Under 2013 beslutade bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion. 

  • A1M Pharmas aktier handlas på AktieTorget med förkortningen A1M.

  • Mer information hittar du på bolagets hemsida a1m.se

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.