Hela denna sektion �r en bilaga fr�n investerarbrevet.se � en tj�nst fr�n Laika consulting
Feminvest kommer till Göteborg
InvesterarbrevetFeminvest kommer till Göteborg med ett event där vi fokuserar på teknisk analys. Vi kollar på hur du kan börja använda några av de populäraste tekniska indikatorerna i din handel samt på lång- och kortsiktig nytta av teknisk analys. Träffa även tre intressanta bolag. Det bjuds på lättare mat och vin.
När: Den 21:a Februari
Var: Göteborg City Konferens, Östra Larmgatan 16

Program
17.30 Registrering och lättare förtäring
17.55 Feminvest hälsar välkomna
18.00 Utbildning i teknisk analys med Alexander Gustafsson, Nordnet

18.30 Ripasso Energy
Ripasso Energy är företaget som löst problemet med solenergins väderleksmässiga begränsningar. Genom en egenutvecklad teknik – en stirlingmotor – kombineras solvärme med bränslebaserad uppvärmning, såsom naturgas och etanol. Tekniken möjliggör leverans av elektricitet också under de mörka och molniga timmarna. 

18.50 Hybricon
Hybricon Bus system utvecklar energieffektiva rena och och tysta system för busburen kollektivtrafik. Företagets elbussar kan köra dygnet runt, alla dagar i veckan tack vare bolagets laddningssystem. Förutom elbussar och laddningsstationer erbjuder företaget service och eftermarknadsservice.

19.10 Opus Group
Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Idag utför gruppens bolag mer än 25 miljoner fordonskontroller årligen och expansionen fortsätter.

19.30 Mingel

Vi ser fram emot att träffa dig där!
Direkl�nk till denna artikel: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/investerarbrevet/?inramad=http://www.investerarbrevet.se/default.aspx?a=MjI4NA==-ALzd2DRstUI=
Denna artikel �r framtagen av investerarbrevet.se och ska inte tolkas som B�rsguidens �sikter eller st�llningstaganden.
L�s fler artiklar p� www.investerarbrevet.se