Hela denna sektion �r en bilaga fr�n Företagarbrevet.se � en tj�nst fr�n Laika consulting
VD Kjell Stenberg svarar på varför Cyxone är en intressant investering
Företagarbrevet.seCyxone är ett biomedicinskt utvecklingsföretag baserat på naturliga växtproteiner, cyclotider, som kan skräddarsys för att ge nya effektiva, biologiska läkemedel. Bolaget har förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till en patentsökt läkemedelskandidat, T20K, med mycket goda prekliniska effekter mot multipel skleros. Cyxone ska genomföra ett fokuserat utvecklingsprogram inklusive fas I studier med T20K i människa under de närmast åren samt söka efter nya cyclotider med goda farmakologiska effekter.

Cyxone bildades 2015 efter att bolaget förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till cyclotidteknologin och T20K utvecklade vid det Medicinska Universitetet i Wien och Universitetskliniken i Freiburg. Bolaget har även rättigheter till de innovationer som forskarnas fortsatta arbete inom cyclotidområdet kommer att generera.


Läkemedelskandidaten T20K är en kemiskt modifierad cyclotid som hämmar immunologiska funktioner centrala för utvecklingen av MS utan att ge de biverkningar som är typiska för immunnedsättande läkemedel. Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem gradvis bryter ner nervernas isoleringsämne som gör att det drabbade organet tappar sin förmåga att fungera normalt. Cyxone vill utveckla T20K för att potentiellt kunna erbjuda människor med MS ett säkert och effektivt ”bromsmedel” som hindrar sjukdomsutvecklingen att orsaka de allvarlig symptom som annars skulle uppstå under patientens livstid. 


Cyxone avser att driva ett målinriktat utvecklingsprogram för T20K under de närmaste åren i syfte att visa att T20K är överlägsen dagens MS-läkemedel. Tydliga, positiva resultat under utvecklingen kan ge Cyxone ett gynnsamt partnerskap med läkemedelsföretag etablerade i MS marknaden.


Bolaget kommer inte att etablera egen laborativ verksamhet utan i stället samarbeta med företag och forskare som är experter på de många olika typer av studier som krävs för att uppfylla de krav som myndigheterna ställer på ett nytt läkemedel. 


Bolagets styrelse och ledning har mångårig erfarenhet av att utveckla läkemedelskandidater genom kontraktslaboratorier och att driva utveckling av nya MS-läkemedel.


Jag har omfattande erfarenhet av att utveckla MS-läkemedel efter 25 år vid AstraZenecas FoU och som global licenschef i neurologi och från att under nio år arbetat i styrelsen för BioMS Medical Corp i Kanada varav de sista fem åren som bolagets chef för klinisk fas III utveckling av dess MS-läkemedel mot svår MS. BioMS ingick under utvecklingen ett partnerskap med Eli Lilly i Indianapolis där BioMS fick $87 m vid signering, mer än $500 m i milstolpar och ett tvåsiffrigt procenttal i royalty på försäljning av färdigt läkemedel.


I styrelsen för Cyxone finns också Bert Junno och Mikael Lindstam som har helt unik bakgrund genom att inom bara några år lyckats ta universitetsteknologier och ur dessa skapa flera framgångsrika företag inom life science området, t.ex. WntResearch, Galacto Biotech, Gabather och Aptahem. Theresa Comiskey Olsen är en amerikansk advokat verksam i Norge och har bl.a. arbetat i läkemedelsbolaget Nycomed. Hon har dessutom stor erfarenhet av styrelsearbete i olika life science bolag i Norge. Saad Gilani är en amerikansk finansman verksam vid Yorkville Advisors i New York. Saad har lång erfarenhet av att arbeta med life science bolag, främst med finansiella frågor.


Den vetenskapliga kompetensen i Bolaget representeras av Bolagets vetenskapliga råd, som består av forskarna, bakom T20K, Associate Professor Christian Gruber i Wien och Dr. Carsten Grundemann i Freiburg vilka båda har lång forskningserfarenhet i området cyclotider och dess effekter. Genom Drs. Gruber och Grundemann har Cyxone också tillgång till deras internationella nätverk av ledande forskare i området.


Med min bakgrund i MS-området från AstraZeneca och från BioMS Medical så är jag speciellt glad över att få driva utvecklingen av T20K. Den goda terapeutiska effekt utan biverkningar i MS-djurmodell som T20K visat i kombination med dess starka hämning av nyckelprocesser i utvecklingen av MS sjukdomen gör den till en av mest lovande läkemedelskandidater som jag har upplevt under min långa, internationella karriär. Jag hoppas att Du delar min vision av att skapa ett nytt läkemedel med T20K för att ge människor med MS ett långt liv med hög livskvalité på liknande sätt som bromsmediciner för HIV ger infekterade patienter ett nästan normalt liv.


Kjell G. Stenberg, Dr Med Sc CEO, Cyxone AB

Direkl�nk till denna artikel: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/investerarbrevet/?inramad=http://www.investerarbrevet.se/default_bilaga.aspx?a=MTUxOQ==-10n9+ah4iG8=
Denna artikel �r framtagen av investerarbrevet.se och ska inte tolkas som B�rsguidens �sikter eller st�llningstaganden.
L�s fler artiklar p� Företagarbrevet.se