investerarbrevet.se

Hela denna sektion är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Möjlighet att investera i hyresfastigheter

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet

En fond mot strömmen

Bolaget för smarta hus växlar upp

Investerarbrevet #2 2019
Välj nummer
Innehåll

Teknik på atomnivå ger stora pengar

– Nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion AB.

Publicerad 2015-10-15

Med en färdig produkt som redan är ute på marknaden och med en plattform som är på utvecklingsstadiet så ser framtiden ljus ut för det svenska teknikbolaget Insplorion. Den nyligen genomförda nyemissionen blev också rejält övertecknad.

– Vi är nu på gång på ett helt annat sätt än tidigare, säger Patrik Dahlqvist, som är vd för Insplorion AB, ett bolag som utvecklar och säljer instrument inom nanotekniken. 


– Eftersom vi har utökat och effektiviserat organisationen så kan vi nu intensifiera våra marknadsföringsaktiviteter, fortsätter han.


I våras genomfördes en nyemission, och intresset var mycket stort för bolaget, som utvecklar instrument för analyser av extremt små objekt, så kallad nanoteknik. Emissionen övertecknades rejält med en teckningsgrad på mer än 800 procent. Totalt inbringade emissionen 9,6 miljoner kronor. Pengarna ska främst användas till att stärka företagets organisation och marknadsföring av sin nuvarande produkt. Aktien är sedan i juni noterad på Aktietorget.  


Det stora intresset beror i sin tur på den mycket stora marknadspotentialen som bedöms finnas för företagets produkter. Marknaden för det mätinstrument som redan saluförs uppskattas vara värd över en miljard. En viktig kundgrupp är universitet, och det finns cirka 3 000 potentiella kunder i den kategorin, och varje instrument kostar omkring 500 000 kronor. Insplorion har hittills bara penetrerat marknaden högst marginellt – i dag har bolaget åtta befintliga kunder – och utrymmet för en ökning bedöms därmed som mycket stor.


– Det blir lättare att sälja våra produkter ju fler som använder dem, säger Dahlqvist, som berättar att arbetet till stor del är av uppsökande karaktär.


– Men nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, fortsätter han.


Även om dagens kunder främst utgörs av universitet, flertalet av dem utländska, så finns stor potential bland industri- och teknikföretag.


– Inom den här branschen vill företagen ofta vänta och se vad de akademiska forskarna tycker, men framöver kommer industrin bli en allt viktigare kundbas, säger Dahlqvist.     


Försäljningen av mätinstrumentet är i dagsläget inte självbärande. Men det genererar ett kontinuerligt kassaflöde, och bedömningen är att instrumentet kommer att generera ett överskott inom två år. Konkurrensen är begränsad då Insplorion är i stort sett ensam om sin teknik. Bolagets huvudpatent har blivit godkänt i Japan, och behandlas i USA, EU och Kina och bedöms där vara i slutfasen.  


Om mätinstrument kan sägas vara Insplorions första ben så är utvecklingen av ett sensorsystem för industriell övervakning, bland annat av batterier för fordon, det andra. 


– Här är möjligheterna så pass stora att de knappast ens går att kvantifiera, säger Dahlqvist.


Konceptet har utvecklats i samarbete med Volvo Technology AB, och enligt Volvo skulle ett användande av sensorn innebära stora besparingar inom fordonsbranschen. Tekniken, som syftar till att mäta batteriers laddstatus och återstående livstid mer exakt, innebär att batteriernas drift kan effektiviseras, vikt minskas och onödig service undvikas. I dagsläget har systemet varit inriktat på traditionella bilbatterier, men i ett senare skede bedöms den växande marknaden för elbilar bli ett mycket intressant segment. Affären utvecklas med fordonstillverkaren, men i slutändan är det licensavtal med batteritillverkare och etablerade sensortillverkare som är målet. Företaget har ansökt om patent för tekniken som gas- och batterisensor.


Även privatmarknaden generellt har mycket stor potential eftersom sensorn kan användas för en mängd olika funktioner. Ett av flera användningsområden som undersöks är att använda sensorn som styrsignal vid uppsamling av koldioxid, så kallad Carbon Capture.  


– Systemet går att utvecklas och nyanseras på en mängd olika sätt, och det går också att massproducera, säger Dahlqvist, som menar att det i så fall handlar om att Insplorion säljer licenser.  


I dagsläget tillverkar Insplorion själva sina produkter, som alltså i huvudsak består av det ovan beskrivna mätinstrumentet. Tillverkningen sker i Sverige, även om vissa insatskomponenter är importerade. 


Det bolag som senare skulle bli Insplorion startades av fyra forskare från Chalmers tekniska högskola och Chalmers Entreprenörsskola i januari 2010. Efter den senaste emissionen äger bolagets grundare omkring 15 procent av bolaget. Ett par pensionsförvaltare är största ägare med en sammanlagd ägarandel på drygt 30 procent.  

  

  • Faktaruta

  • Nanoteknik (en nano = en miljondels millimeter) omfattar teknik som utförs på atomnivå. Tekniken används ofta för att manipulera och bygga ihop olika beståndsdelar i ett ämne för att utveckla speciella egenskaper och funktioner. Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. Tekniken används vid tillverkning av allt från UV-filter i solskyddskrämer till implantat och mikrochips. Insplorions mätinstrument gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner under arbetet inom nanoteknik. Det sensorsystem som håller på att utvecklas för batterier går ut på att mäta laddstatus genom att mäta direkt i batteriets kemi, vilket ger ett mer exakt resultat. Den osäkerhet som är förknippad med traditionell mätning innebär användande av överdimensionerade batterier och utförande av service onödigt tidigt. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund och ska inte tolkas som Privata Affärers åsikter eller ställningstaganden. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här."När jag började jobba med Raybased såg jag snart att företaget var en oslipad diamant", säger Jonas Almquist, vd på Raybased.

"Det finns mycket pengar att tjäna på smart styrning av fastigheter"

Träffa Ridercam i Malmö, Stockholm och Göteborg

Event

Välkommen på investerarträffar! Under mars kommer vd, Dominic Berger presentera bolaget inför notering på Nasdaq First North.

Hyresfastigheter står stabilt när det blåser snålt på fastighetsmarknaden

Möjlighet att investera i hyresfastigheter.

Svenska Bostadsfonden fortsätter att leverera en stabil avkastning på en annars turbulent fastighetsmarknad. Med ett tydligt fokus på investeringar i hyresfastigheter har Svenska Bostadsfonden sedan starten 2003 levererat en årlig avkastning på 7,5 procent. Nu öppnar fonden upp för nya investerare.

”Vi fungerar som Booking.com för events”

Stöper om evenbranschen med skalbart system.

Att framtiden ser ljus ut för noteringsaktuella Evendo råder det knappast någon tvekan om. Tillväxten är stark, konkurrenterna lyser med sin frånvaro och bolagets marknadsplats för event är extremt skalbar. Framöver stundar en notering på First North.

Snabb tillväxt på miljardmarknad - dags för notering

Ridercam lyfter upplevelseindustrin.

Ny teknik driver nöjes- och eventindustrins starka tillväxt. Den utvecklingen spelar techbolaget Ridercam i händerna och bolaget har redan tecknat omfattande avtal. Nu har du möjlighet att träffa bolaget i Stockholm, Göteborg och Malmö inför den kommande noteringen mars.

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Patrik Dahlqvist, vd på teknikbolaget Insplorion, har anledning att vara optimistisk.

Svenska teknikbolaget flyttar fram positionerna

Järnmalmsmarknaden gynnar svenska bolag

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet.

Den svenska gruvnäringen gynnas starkt av de senaste årens utveckling på den globala järnmalmsmarknaden. Det talar i sin tur för att exploateringen av de järnmalmsfyndigheter som finns i bland annat Bergslagen kommer att kunna möta en gynnsam marknad.

Offensiva investeringar ska ge tillväxt på het marknad

Högt uppställda mål för 2019.

Med högt ställda mål och ett helt nytt produkterbjudande går det digitala marknadsföringsbolaget TargetEveryone ut med ett attraktivt investeringserbjudande till marknaden. Fokus ligger nu på större kunder och den nya produkten har redan tilldragit sig stort intresse.

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 12 februari

Event

Det var fullsatt på årets första Investerarafton när Ripasso Energy, Camanio Care och Vissla höll sina presentationer. Här kan du se de filmade presentationerna.

En stabil fond värd namnet

En fond mot strömmen.

Långsiktig stabilitet är vad många eftersträvar i sitt sparande. En fond som lever upp till detta är SPP Aktiefond Stabil, som under fjolåret levererade en positiv avkastning när de flesta andra fonder backade.

Livesänd videokonferens med Maha Energy 28 februari

Event

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy kommer på torsdagseftermiddagen att medverka på Pressträff Direkt, som direktsänds via Facebook och YouTube. Under sändningen kommer bolagets senaste kvartalsrapport att presenteras. Alla tittare kan ställa frågor under sändningen.

Bolaget som står redo för en rejäl nystart

Ligger väl positionerade på växande marknad.

Wifog har definitivt inte rosat marknaden på senare år. Men nu har bolaget laddat om för en rejäl omstart. Antalet medlemmar på bolagets digitala plattform ökar, produktutbudet likaså. Detta förväntas skjuta fart på intäkterna med besked.

FI varnar för "räddningsbolag"

Nyheter

Personer som råkat ut för ett investeringsbedrägeri utsätts regelbundet för nya bedrägeriförsök. Ett nu aktuellt fall handlar om ett så kallat räddningsbolag, som erbjuder sig att köpa tillbaka värdelösa aktier som sålts genom ett tidigare investeringsbedrägeri.

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning.

Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden - nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

Hedgefonden som håller vad den lovar

Hedgefonden levererar trots nedgång.

I en tid när många hedgefonder inte lyckas leverera vad de lovar står Atlant Opportunity stabilt. Med en avkastning på väl över 5 procent under 2018 utklassar fonden sina konkurrenter.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.