investerarbrevet.se

Hela denna sektion är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Levererar fina resultat

Ser stor potential till ökad produktion

Fokuserar på de större klinikerna i Europa

D&Company nyemitterar och ansöker om notering

Investerarbrevet #11 2018
Välj nummer
Innehåll

Teknik på atomnivå ger stora pengar

– Nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion AB.

Publicerad 2015-10-15

Med en färdig produkt som redan är ute på marknaden och med en plattform som är på utvecklingsstadiet så ser framtiden ljus ut för det svenska teknikbolaget Insplorion. Den nyligen genomförda nyemissionen blev också rejält övertecknad.

– Vi är nu på gång på ett helt annat sätt än tidigare, säger Patrik Dahlqvist, som är vd för Insplorion AB, ett bolag som utvecklar och säljer instrument inom nanotekniken. 


– Eftersom vi har utökat och effektiviserat organisationen så kan vi nu intensifiera våra marknadsföringsaktiviteter, fortsätter han.


I våras genomfördes en nyemission, och intresset var mycket stort för bolaget, som utvecklar instrument för analyser av extremt små objekt, så kallad nanoteknik. Emissionen övertecknades rejält med en teckningsgrad på mer än 800 procent. Totalt inbringade emissionen 9,6 miljoner kronor. Pengarna ska främst användas till att stärka företagets organisation och marknadsföring av sin nuvarande produkt. Aktien är sedan i juni noterad på Aktietorget.  


Det stora intresset beror i sin tur på den mycket stora marknadspotentialen som bedöms finnas för företagets produkter. Marknaden för det mätinstrument som redan saluförs uppskattas vara värd över en miljard. En viktig kundgrupp är universitet, och det finns cirka 3 000 potentiella kunder i den kategorin, och varje instrument kostar omkring 500 000 kronor. Insplorion har hittills bara penetrerat marknaden högst marginellt – i dag har bolaget åtta befintliga kunder – och utrymmet för en ökning bedöms därmed som mycket stor.


– Det blir lättare att sälja våra produkter ju fler som använder dem, säger Dahlqvist, som berättar att arbetet till stor del är av uppsökande karaktär.


– Men nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, fortsätter han.


Även om dagens kunder främst utgörs av universitet, flertalet av dem utländska, så finns stor potential bland industri- och teknikföretag.


– Inom den här branschen vill företagen ofta vänta och se vad de akademiska forskarna tycker, men framöver kommer industrin bli en allt viktigare kundbas, säger Dahlqvist.     


Försäljningen av mätinstrumentet är i dagsläget inte självbärande. Men det genererar ett kontinuerligt kassaflöde, och bedömningen är att instrumentet kommer att generera ett överskott inom två år. Konkurrensen är begränsad då Insplorion är i stort sett ensam om sin teknik. Bolagets huvudpatent har blivit godkänt i Japan, och behandlas i USA, EU och Kina och bedöms där vara i slutfasen.  


Om mätinstrument kan sägas vara Insplorions första ben så är utvecklingen av ett sensorsystem för industriell övervakning, bland annat av batterier för fordon, det andra. 


– Här är möjligheterna så pass stora att de knappast ens går att kvantifiera, säger Dahlqvist.


Konceptet har utvecklats i samarbete med Volvo Technology AB, och enligt Volvo skulle ett användande av sensorn innebära stora besparingar inom fordonsbranschen. Tekniken, som syftar till att mäta batteriers laddstatus och återstående livstid mer exakt, innebär att batteriernas drift kan effektiviseras, vikt minskas och onödig service undvikas. I dagsläget har systemet varit inriktat på traditionella bilbatterier, men i ett senare skede bedöms den växande marknaden för elbilar bli ett mycket intressant segment. Affären utvecklas med fordonstillverkaren, men i slutändan är det licensavtal med batteritillverkare och etablerade sensortillverkare som är målet. Företaget har ansökt om patent för tekniken som gas- och batterisensor.


Även privatmarknaden generellt har mycket stor potential eftersom sensorn kan användas för en mängd olika funktioner. Ett av flera användningsområden som undersöks är att använda sensorn som styrsignal vid uppsamling av koldioxid, så kallad Carbon Capture.  


– Systemet går att utvecklas och nyanseras på en mängd olika sätt, och det går också att massproducera, säger Dahlqvist, som menar att det i så fall handlar om att Insplorion säljer licenser.  


I dagsläget tillverkar Insplorion själva sina produkter, som alltså i huvudsak består av det ovan beskrivna mätinstrumentet. Tillverkningen sker i Sverige, även om vissa insatskomponenter är importerade. 


Det bolag som senare skulle bli Insplorion startades av fyra forskare från Chalmers tekniska högskola och Chalmers Entreprenörsskola i januari 2010. Efter den senaste emissionen äger bolagets grundare omkring 15 procent av bolaget. Ett par pensionsförvaltare är största ägare med en sammanlagd ägarandel på drygt 30 procent.  

  

  • Faktaruta

  • Nanoteknik (en nano = en miljondels millimeter) omfattar teknik som utförs på atomnivå. Tekniken används ofta för att manipulera och bygga ihop olika beståndsdelar i ett ämne för att utveckla speciella egenskaper och funktioner. Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. Tekniken används vid tillverkning av allt från UV-filter i solskyddskrämer till implantat och mikrochips. Insplorions mätinstrument gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner under arbetet inom nanoteknik. Det sensorsystem som håller på att utvecklas för batterier går ut på att mäta laddstatus genom att mäta direkt i batteriets kemi, vilket ger ett mer exakt resultat. Den osäkerhet som är förknippad med traditionell mätning innebär användande av överdimensionerade batterier och utförande av service onödigt tidigt. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund och ska inte tolkas som Privata Affärers åsikter eller ställningstaganden. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.Succé för Småbolagsjakten Live

Han löser lagringen av grön energi

Så lagras grön energi.

Omställningen till förnybar energi pågår för fullt. Två viktiga nötter att knäcka är hur man storskaligt lagrar grön energi och hur de ojämnare energiflödena från vind- och solenergi ska hanteras. Miljöteknikföretaget Pumped Hydro har lösningen.

Medicinteknikbolaget ökar säljtrycket

Fokuserar på de större klinikerna i Europa.

Efter flera lyckade studier har medicinteknikbolaget Emotra gått från att vara ett forskningsbolag till att vara ett kommersiellt inriktat företag. Marknadspotentialen bedöms som betydande, och när försäljningsarbetet nu intensifieras med fokus på Europa så tar bolaget in nytt kapital i en nyemission.

Hon hittar vinnarna med hållbar stockpicking

Ger stabil överavkastning.

Med ett tydligt fokus på hållbar stockpicking och en purfärsk Svanenmärkning levererar Länsförsäkringars fond LF Sverige Aktiv överavkastning till sina andelsägare. Här berättar förvaltaren Anette Dahlberg om hur hon lyckats så pass bra och lämnar dessutom några köptips.

Nya samarbetsavtal för svenska medtechbolaget

CLS breddar produktportföljen.

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems har nyligen ingått två internationella samarbetsavtal, som bägge kommer att få stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Avtalen innebär att bolaget i ett slag kommer att tiodubbla sin säljstyrka, får tillgång till ett nytt högintressant marknadsområde samt ges förutsättningar till en breddad produktportfölj.

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Ryskt guld glimrar

Brasilien kassako för svenskt oljebolag

Ser stor potential till ökad produktion.

Med två brasilianska oljefält – förvärvade när oljepriset var lågt – har oljebolaget Maha Energy skapat sig en mycket gynnsam position. ”Trots att vi har den stora produktionsökningen framför oss har vi redan säkrat flera år av positivt kassaflöde”, säger bolagets vd Jonas Lindvall.

Här är aktien som flyger under radarn

Levererar fina resultat.

Trots att bolaget levererat en rad fina resultat under sommaren och hösten står aktien ännu och stampar. Men det kan det snart bli ändring på. Håll koll på aktiekursen och på den teckningsoption som finns ute.

Certico expanderar och gör företag mer lönsamma med sin tjänst Healthylane

Breddar ägandet och expanderar.

Certico kan svart på vitt visa att de sänker sina kunders sjukfrånvaro med upp till 40 procent. Det är en viktig förklaring till att efterfrågan på bolagets tjänst Healthylane ökar. Nu lägger bolaget in en ännu högre växel.

Konservativ bransch förnyas med ny teknik

D&Company nyemitterar och ansöker om notering.

Optikerbranschen har hittills inte påverkats av digitaliseringen i någon större utsträckning. Men nu stundar förändring. Svenska D&Company hårdsatsar på att införa ny teknik i en konservativ bransch. Och satsningen har alla förutsättningar att bli framgångsrik.

Insplorion inleder samarbete med ABB

Flyttar fram positionerna i snabbväxande marknad.

Genom att inleda ett samarbete med ABB flyttar teknikbolaget Insplorion fram sina positioner ytterligare inom området för batterilagring. Tekniken för energilagring i batterier är en viktig del i övergången till mer klimatanpassad energi och därför en marknad som växer snabbt.

Vi tar klimatförändringarna på allvar – följer de andra med?

Krönika av Kajsa Brundin.

Sällan har en fråga varit mer aktuell än vad klimatförändringarna är just nu.

Stort intresse för Investerarbrevet.live

Uppskattat event.

Årets upplaga av Investerarbrevet.live med tema ny teknik blev en mycket välbesökt och uppskattad tillställning. Eventet – som gick av stapeln i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg – besöktes av hundratals personer. Dessutom följdes det av tusentals personer via webben. Här kan du se filmer från Investerarbrevet.live i efterhand.

Storaffär ekonomiskt lyft för svenska guldbolaget

Lovande avstamp.

Det svenska guldprospekteringsbolaget Kopy Goldfields är på väg att ro hem en verklig storaffär i Ryssland. Går affären i lås så blir det ett rejält ekonomiskt lyft och ett bra avstamp inför kommande prospekteringsaktiviteter.

Lär dig mer om optioner!

Välkommen till event med välkände derivatexperten.

Investerarbrevets prenumeranter får ett unikt erbjudande att träffa derivatexperten Carl Björkegren. Den 28 november bjuder vi in till en utbildningskväll på Nasdaq. Björkegren kommer att dela med sig av sina rika kunskaper om derivatinstrument, främst optioner och terminer.

Utbildning: Så lär du dig handla med optioner

Investerarbrevet i samarbete med Carl Björkegren.

Varför ska en aktieförvaltare sitta och justera sin portfölj med en skruvmejsel? Då är det bättre att använda hela verktygslådan. Möt derivatexperten Carl Björkegren vars affärsidé är att utbilda såväl privata som institutionella placerare om hur en aktiv förvaltning kan bli effektivare med hjälp av optioner och terminer. Inom kort kommer hans kurs till webben.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.