investerarbrevet.se

Hela denna sektion är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Teckningsoptioner att hålla koll på

En av de vassaste småbolagsfonderna

Fastigheter lockar både sparare och låntagare

Se videokonferensen i efterhand

Investerarbrevet #9 2018
Välj nummer
Innehåll

Teknik på atomnivå ger stora pengar

– Nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion AB.

Publicerad 2015-10-15

Med en färdig produkt som redan är ute på marknaden och med en plattform som är på utvecklingsstadiet så ser framtiden ljus ut för det svenska teknikbolaget Insplorion. Den nyligen genomförda nyemissionen blev också rejält övertecknad.

– Vi är nu på gång på ett helt annat sätt än tidigare, säger Patrik Dahlqvist, som är vd för Insplorion AB, ett bolag som utvecklar och säljer instrument inom nanotekniken. 


– Eftersom vi har utökat och effektiviserat organisationen så kan vi nu intensifiera våra marknadsföringsaktiviteter, fortsätter han.


I våras genomfördes en nyemission, och intresset var mycket stort för bolaget, som utvecklar instrument för analyser av extremt små objekt, så kallad nanoteknik. Emissionen övertecknades rejält med en teckningsgrad på mer än 800 procent. Totalt inbringade emissionen 9,6 miljoner kronor. Pengarna ska främst användas till att stärka företagets organisation och marknadsföring av sin nuvarande produkt. Aktien är sedan i juni noterad på Aktietorget.  


Det stora intresset beror i sin tur på den mycket stora marknadspotentialen som bedöms finnas för företagets produkter. Marknaden för det mätinstrument som redan saluförs uppskattas vara värd över en miljard. En viktig kundgrupp är universitet, och det finns cirka 3 000 potentiella kunder i den kategorin, och varje instrument kostar omkring 500 000 kronor. Insplorion har hittills bara penetrerat marknaden högst marginellt – i dag har bolaget åtta befintliga kunder – och utrymmet för en ökning bedöms därmed som mycket stor.


– Det blir lättare att sälja våra produkter ju fler som använder dem, säger Dahlqvist, som berättar att arbetet till stor del är av uppsökande karaktär.


– Men nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, fortsätter han.


Även om dagens kunder främst utgörs av universitet, flertalet av dem utländska, så finns stor potential bland industri- och teknikföretag.


– Inom den här branschen vill företagen ofta vänta och se vad de akademiska forskarna tycker, men framöver kommer industrin bli en allt viktigare kundbas, säger Dahlqvist.     


Försäljningen av mätinstrumentet är i dagsläget inte självbärande. Men det genererar ett kontinuerligt kassaflöde, och bedömningen är att instrumentet kommer att generera ett överskott inom två år. Konkurrensen är begränsad då Insplorion är i stort sett ensam om sin teknik. Bolagets huvudpatent har blivit godkänt i Japan, och behandlas i USA, EU och Kina och bedöms där vara i slutfasen.  


Om mätinstrument kan sägas vara Insplorions första ben så är utvecklingen av ett sensorsystem för industriell övervakning, bland annat av batterier för fordon, det andra. 


– Här är möjligheterna så pass stora att de knappast ens går att kvantifiera, säger Dahlqvist.


Konceptet har utvecklats i samarbete med Volvo Technology AB, och enligt Volvo skulle ett användande av sensorn innebära stora besparingar inom fordonsbranschen. Tekniken, som syftar till att mäta batteriers laddstatus och återstående livstid mer exakt, innebär att batteriernas drift kan effektiviseras, vikt minskas och onödig service undvikas. I dagsläget har systemet varit inriktat på traditionella bilbatterier, men i ett senare skede bedöms den växande marknaden för elbilar bli ett mycket intressant segment. Affären utvecklas med fordonstillverkaren, men i slutändan är det licensavtal med batteritillverkare och etablerade sensortillverkare som är målet. Företaget har ansökt om patent för tekniken som gas- och batterisensor.


Även privatmarknaden generellt har mycket stor potential eftersom sensorn kan användas för en mängd olika funktioner. Ett av flera användningsområden som undersöks är att använda sensorn som styrsignal vid uppsamling av koldioxid, så kallad Carbon Capture.  


– Systemet går att utvecklas och nyanseras på en mängd olika sätt, och det går också att massproducera, säger Dahlqvist, som menar att det i så fall handlar om att Insplorion säljer licenser.  


I dagsläget tillverkar Insplorion själva sina produkter, som alltså i huvudsak består av det ovan beskrivna mätinstrumentet. Tillverkningen sker i Sverige, även om vissa insatskomponenter är importerade. 


Det bolag som senare skulle bli Insplorion startades av fyra forskare från Chalmers tekniska högskola och Chalmers Entreprenörsskola i januari 2010. Efter den senaste emissionen äger bolagets grundare omkring 15 procent av bolaget. Ett par pensionsförvaltare är största ägare med en sammanlagd ägarandel på drygt 30 procent.  

  

  • Faktaruta

  • Nanoteknik (en nano = en miljondels millimeter) omfattar teknik som utförs på atomnivå. Tekniken används ofta för att manipulera och bygga ihop olika beståndsdelar i ett ämne för att utveckla speciella egenskaper och funktioner. Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. Tekniken används vid tillverkning av allt från UV-filter i solskyddskrämer till implantat och mikrochips. Insplorions mätinstrument gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner under arbetet inom nanoteknik. Det sensorsystem som håller på att utvecklas för batterier går ut på att mäta laddstatus genom att mäta direkt i batteriets kemi, vilket ger ett mer exakt resultat. Den osäkerhet som är förknippad med traditionell mätning innebär användande av överdimensionerade batterier och utförande av service onödigt tidigt. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund och ska inte tolkas som Privata Affärers åsikter eller ställningstaganden. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.Aino Health VD Jyrki Eklund ser ljust på framtiden och räknar med att tillväxten ska hålla i sig.

Han säkrar storaffärer inom företagshälsovård

Appföretaget stärker sin ställning genom förvärv

Genomför offensiv nyemission.

Marknaden för appar växer med rekordfart. Svenska Appspotr, som redan har etablerat sig på den kinesiska marknaden, satsar nu ytterligare. Bolaget genomför ett strategiskt förvärv, och för att finansiera köpet genomför Appspotr en nästintill helt säkerställd nyemission.

SPP/Storebrands nya hållbarhetsanalys träffar FN:s hållbarhetsmål

Högre krav, förfinad analysmetod.

Med fokus på FN:s 17 hållbarhetsmål har SPP/Storebrand vidareutvecklat sin hållbarhetsanalys. För att skapa ytterligare värde för spararna och för att effektivt bidra till att FNs mål uppnås.

Cleantech: Svenska båttvättar till USA

Går in som ägare i båttvättar.

Miljöteknikbolaget RentUnder – som utvecklar och säljer miljövänliga båttvättar – expanderar ytterligare i USA. Med kapitalet som nu tas in ska bolaget bygga ut verksamheten genom att öka sitt ägande i fler båttvättar, vilket ger löpande intäkter.

Växande optimism hos Ranplan

Orderstocken ökade fem gånger.

Det går bra för det nynoterade bolaget Ranplan. Under årets andra kvartal ökade omsättningen med hela 159 procent och bolaget räknar med att den starka tillväxten kommer att fortsätta de kommande åren.

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Det säger Petter Löfqvist, ansvarig portföljförvaltare för Danske Invests Småbolagsfond.

Danske Invest: Småbolagen de stora vinnarna

Här är företaget som rider på Internet of things

Går mot ljus framtid.

Att Internet of things kommer att växa explosionsartat råder det ingen tvekan om. Det råder heller ingen tvekan om att det svenska high tech-bolaget Imsys har hittat en minst sagt intressant nisch. Navigerar bolaget rätt kan det bli jackpott. Nu genomförs en spridningsemission inför en kommande notering.

Aktieproffset: Bästa aktien i portföljen

En av de vassaste småbolagsfonderna.

Med strategin ”bästa aktien i portföljen” har Länsförsäkringars fond Småbolag Sverige utklassat sina konkurrenter. Hittills i år har fonden gått upp med drygt 18 procent, samtidigt som jämförelseindex ökat med omkring 14 procent. Här berättar Fredrik Skoglund, en av förvaltarna, om vad som ligger bakom framgången och lyfter även fram några spännande aktier.

Hit går sparare som tröttnat på bankernas nollränta

Fastigheter lockar både sparare och låntagare.

Den plattform för investeringar i fastighetsprojekt som bolaget Raise Reach lanserade under sommaren har mottagits mycket väl på marknaden. Intresset har varit extra stort under den tidiga hösten, och uppenbart är att sparare lockas av den höga fasta avkastningen och den förhållandevis låga risken.

Invesco ser fortsatt potential i USA

Större svängningar att vänta.

Värderingarna på den amerikanska börsen är trots den långa uppgångsfasen inte allt för avskräckande. Det gör att amerikanska aktier mycket väl kan utvecklas starkt också i fortsättningen. Däremot finns det skäl vara mer försiktig när det gäller tillväxtmarknader.

Investerarafton 24 september

Event

Varmt välkommen till höstens första Investerarafton! Under kvällen får du träffa två spännande svenska bolag inom ny teknik och du har möjlighet att ställa frågor direkt till talarna!

Allt större intresse för onoterat – så minskar du skatten

Ingen reavinstskatt.

Alla stora bolag ha en gång varit små och den stora värdestegringen sker i regel långt innan bolagen noteras. Det är mot bakgrund av detta som Kaptena tagit fram en kapitalförsäkring för onoterade värdepapper. Kaptena är unika med sin försäkring, som innebär att vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria på samma sätt som i ISK.

Rekordomsättning för Redsense Medical

Utvecklingen i USA talar för fortsatt uppgång.

Medicinteknikbolaget Redsense Medical fortsätter att leverera starkt. Omsättningen nästan femdubblades under andra kvartalet. Även om USA står för den största ökningen stärks nu också bolaget ställning i Europa. Den stora utmaningen nu är att kunna öka produktionen.

IsoTimber tecknar avsiktsförklaring värd 150 miljoner

IsoTimbers ska växa 300 procent i år.

Med sin unika och miljövänliga byggteknik går IsoTimber en ljus framtid till mötes. Med en vecka kvar för den pågående nyemission har IsoTimber tecknat en avsiktsförklaring med F4H Bostad som kan leda till en ordervolym på upp till 150 miljoner kronor.

Stark utveckling för svenskt oljebolag

Se videokonferensen i efterhand.

Oljebolaget Maha Energy fortsätter att utvecklas starkt. Även om resultatet för årets andra kvartal var något lägre än för det första – vilket var helt enligt planerna - visar siffrorna på en mycket snabb resultatökning räknat på årsbasis.

Stamcellsbolaget NextCell Pharma – en kommande kursraket?

Teckningsoptioner att hålla koll på.

Stamcellsbolaget NextCell Pharma har levererat mer än det lovat, men det har ännu inte återspeglats i kursen. Fortsätter bolaget att leverera kan aktien stiga. Och den teckningsoption som nu finns ute kan bli en fin affär.

Han säljer Internet of Things till storbolag

Svenska teknikbolaget genomför nyemission.

Med orders från bland annat från Scania befinner sig teknikbolaget H&D Wireless i en mycket expansiv fas. För att möjliggöra en fortsatt expansion genomför bolaget nu en nyemission.

Foodtech – nästa stora tillväxtbransch

Gynnas av nästa megatrend.

Med en tydlig tillväxtstrategi ska Ecoliving bli en vinnare på den snabbväxande foodtechmarknaden. Bolaget – som har tagit fram ett växtbaserat alternativ till kött – ser en tillväxt på 30 – 50 procent de kommande åren.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.