investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Fokuserar på att transaktioner förverkligas

Investerar framgångsrikt på nya marknader

Stärker sin globala position

Innehaven tillförs aktieägarna

Investerarbrevet #4 2018
Välj nummer
Innehåll

”Vi ska bli en utdelningsmaskin”

Publicerad 2018-04-16

Med regelbundna utdelningar till ägarna ska Raire Invest locka investerare. ”Det är de tidiga investerarna som tar den största risken och är därmed de som ska belönas mest”, säger Mattias Ahlberg, verksamhetschef på bolaget vars affärsidé är att bistå andra företag vid noteringar. Inför en planerad marknadsnotering senare i år genomför Raire Invest nu en nyemission.

– Målet är att bolaget ska bli en utdelningsmaskin.

Det säger Mattias Ahlberg som är verksamhetschef och IR-ansvarig på bolaget Raire Invest - bolaget som nu tar in nytt kapital inför en planerad marknadsnotering.

Affärsidén är klar: Raire Invest bistår bolag som är på väg att bli noterade på en marknadsplats, i första hand någon av listorna First North, NGM Nordic MTF eller Aktietorget. Det inbegriper både rena konsulttjänster, upprättande av prospekt och memorandum samt marknadsföring av bolaget gentemot investerare. Tjänsteutbudet består också av projektledning och inte minst ägarspridningar av klientbolagens aktier.

Raire Invest har också utvecklat ett system som gör det lättare för investerare att teckna aktier vid emissioner. Raire Invest tar dock inte på sig rollen som emissionsinstitut, utan samarbetar istället med dessa.   

– Men den kanske allra viktigaste tjänsten är att vi bistår företagen när det gäller kommunikationen med aktieägarna. Betydelsen av den kommunikationen kan inte överskattas då ett bolag aldrig är starkare än sina aktieägare, poängterar Ahlberg.  

Får ersättning i aktier - som delas ut
Ersättningen från klientbolagen till Raire Invest sker dels i form av kontantbetalningar, det vill säga konsultarvoden, men också i form av aktier i det aktuella bolaget. Dessa aktier ska i nästa skede delas ut till Raire Invests ägare.– Då ger både en värdeökning till våra ägare samt bidrar till en automatisk ägarspridning av klientbolagens aktier, vilket ofta är nödvändigt vid marknadsnoteringar, säger Ahlberg. 

Även om Raire Invest är ett nytt bolag, så har dess föregångare Raise Reach, som tidigare var en bifirma till huvudägaren, under ett år varit verksamt som samarbetspartner till bolag som varit på väg mot notering. För att effektivisera verksamheten – och för att öka antalet ägare – genomfördes i höstas en bolagisering av bifirman under namnet Raire Invest.

Att innehaven delas ut till aktieägarna ger både en värdeökning till våra ägare samt bidrar till en automatisk ägarspridning av klientbolagens aktier, menar Mattias Ahlberg, som är verksamhetschef på Raire Invest.  Bolaget har under tiden byggt upp ett betydande nätverk av investerare. Detta nätverk utökades ytterligare när bolaget förvärvade Trader Invest Europe, som förutom en omfattande kontaktlista till investerare också driver webbtidningen Aktiebladet med mer än 50 000 prenumeranter. 

– Det gör att våra klientbolag omedelbart exponeras mot ett stort antal möjliga investerare, säger Ahlberg, som menar att deras verksamhet kan liknas vid en form av crowdfunding.

– Men en viktig skillnad att vi bara samarbetar med bolag som kommit igång med verksamheten. Det måste finnas ett kassaflöde, säger Ahlberg. 

Dessutom, menar Ahlberg, har alla bolag som Raire Invest samarbetar med en tydlig och konkret exitplan som vanligtvis innebär en marknadsnotering.     – De aktier vi delar ut till våra ägare kommer därmed att vara likvida, eller på väg att bli likvida, poängterar han.

Genomför en pre-IPO
Exempel på bolag som Raire Invest i dag har i portföljen, och som i framtiden kan bli aktuella för en utdelning, är Power & Tower Holding och Systemhus

Nu ska också Raire Invest ta in nya ägare i och med den nyemission som pågår fram till den 7 maj. En notering på en marknadsplats är planerad till hösten 2018. Då kommer också en större emission att genomföras.

– Det vi gör nu är en mindre pre-IPO i syfte att sprida ägandet, förtydligar Ahlberg, som inte har några problem att motivera en investering i Raire Invest.

– Förutom att våra ägare kommer att få löpande utdelningar i form av aktier i nya bolag så kommer de också att ingå i vårt nätverk av investerare som får investeringserbjudanden långt före allmänheten. Vår strävan är också att ha en kontinuerlig kommunikation med våra ägare och att alltid vara väldigt tydliga med vad vi ska göra.  

Mattias Ahlberg vill naturligtvis också poängtera att prognoserna pekar mot ett positivt 
resultat för bolaget redan under 2018.

Många tror att noteringsklimatet kommer att försämras det kommande året. Kommer i det i så fall att slå mot Raire Invests verksamhet?– Antalet noteringar kan mycket väl komma att minska. Men det sker så fall från en mycket hög nivå ner till en mer normal nivå. Dessutom kommer ett försämrat noteringsklimat förmodligen främst att slå mot start up-bolag i tidig fas. Och de bolagen är vi primärt inte intresserade av, säger Ahlberg. 

Raire Invest – pre-IPO i sammandrag

Teckningsperiod: t.o.m. 7 maj
Volym: 4,1 mkr
Teckningskurs: 0,41 kr per aktie
Värdering (pre-money): c.a. 82 mkr
Ställda garantier: 60 procentBolaget kommer i höst att ansöka om notering på en marknadsplats.Ladda ner teaser och investeringsmemorandum här.

Teckna emission här.Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade värdepapper
Raire Invest kan du med fördel teckna via Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade värdepapper. För teckning via försäkringen ska du vända dig direkt till Kaptena. Vill du läsa mer om Kaptena klicka här.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härTräffa Ranplan i Malmö, Stockholm och Göteborg

Glödhet marknad för ny typ av kontorshotell

Svenskt bolag investerar i coworking.

Marknaden för uthyrning av gemensamma arbetsplatser – coworking – är glödhet och tillväxten är stark. Ett bolag som effektivt har slagit mynt av den utvecklingen är United Spaces. Bolaget ökar nu investeringstakten, finansierar sig via crowdfunding och planerar för en notering.

Segelbåtstillverkaren gör emission med fulla orderböcker

Ocean of More seglar i medvind.

Stark tillväxt, fulltecknade orderböcker och attraktiv värdering. Att Ocean of More – som tillverkar, hyr ut och sköter om segelbåtar – har vind i seglen är uppenbart. Nu tar bolaget in det kapital som krävs för att producera båtarna som har beställts för kommande år.

Kom och lyssna på hur du kan spara klimatsmart den 4 maj!

Event

SPP sponsrar Klimatriksdagens storslagna invigningsgala som gästas av Malena Ernman, Helen Sjöholm, Marit Bergman med flera.

Investera i mindre företag till hög ränta

Hög avkastning lockar sparare.

På crowdlendingplattformen Toborrow kan mindre företag i behov av lån och mindre investerare i behov av attraktiva ränteplaceringar mötas. Behovet av den här typen av låneförmedling har sedan plattformen öppnade för fyra år sedan ökat ytterligare, och därför växlar nu bolaget upp verksamheten i syfte att öka volymerna.

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #4 2019

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Med tunga kunder är Ranplan redo för listning

Stjärnfonden som flugit under radarn – hittills

Investerar framgångsrikt på nya marknader.

Tillväxt- och gränsmarknader är glödheta. Här är fonden som går sin egen väg, slår index och som har ökat i vissa afrikanska länder – men minskat i Indien.

David som utmanade Goliat – och lyckades

Dragon Blood till Asien.

Också på marknader som kännetecknas av regleringar och stor dominans av ett fåtal större aktörer kan mindre spelare slå sig in. Efter att de svenska spritmärkena Arouz och Dragon Blood blivit populära bland svenska konsumenter planeras nu en utlandssatsning. Som ett led i den satsningen genomför bolaget bakom de bägge märkena en kampanj på crowdfundingplattformen FundedByMe.

Investera i Smartster – Sveriges Amazon för rabatterade varor

Digital marknadsplats med potential.

Smartster har med sin digitala marknadsplats för shopping redan gått live i fem länder och bolaget befinner sig mitt i en internationell expansionsfas. En rad tunga investerare har redan investerat. Nu tar bolaget in kapital och vill ha ägarspridning inför den stundande noteringen.

Börsbolaget knoppar av – delar ut onkologiverksamhet

Bildar nytt bolag – accelererar utvecklingstakten.

Bioteknikbolaget Xintela förbereder sig för en möjlig avknoppning av sin onkologiverksamhet till ett nytt separat dotterbolag. Aktierna i det nya bolaget kommer att delas ut till Xintelas befintliga ägare och en notering står högt på agendan.

Bodyflights emission: ”Vi satsar på adrenalinstinna upplevelser”

Flygande expansion till Göteborg.

Upplevelseindustrin växer starkt. Ett bolag som definitivt har slagit mynt av den trenden är Bodyflight vars vindtunnel drar fullt hus. Nu expanderar bolaget till Göteborg. Expansionen finansieras dels med egna pengar och lån, dels med en emission som följs av en notering på Aktietorget.

Bolaget blir störst i världen efter förvärv

Forna konkurrenter går samman.

När Scandinavian Airport and Road Systems (Sarsys) köper sin största konkurrent så blir de världens största företag inom sin speciella nisch. "Vi får nu en betydligt starkare position på den växande marknaden för flygsäkerhet", säger bolagets tillträdande vd Fredrik Graflind. Han ser överlag stora möjligheter med förvärvet.

Redwood Pharma redo för nästa steg

Spännande framtid för Redwood Pharma.

Med ett positivt rådgivande möte med Läkemedelsverket och ett asiatiskt läkemedelsbolag som testar IntelliGel tar nu Redwood Pharma sin läkemedelskandidat RP101 till nästa nivå. Bolaget genomför nu en företrädesemission på 15,8 miljoner kronor och skaffar en kreditfacilitet på ytterligare 15 miljoner kronor som ska täcka kostnaderna för en kommande fas II-studie.

Överdriven oro för inflation och recession

Ingen recession i sikte.

Det finns ingenting som tyder på att vi står inför en kraftig uppgång i inflationen eller en kraftigt försämrad konjunktur i vare sig USA eller euroområdet. Det menar John Greenwood, chefekonom hos kapitalförvaltaren Invesco, som har studerat några av de vanligaste konjunkturindikatorerna.

Bolaget som digitaliserar optikermarknaden

Redan etablerade i Norden - expanderar i Europa.

Företaget D&Company, som digitaliserar optikerbranschen, har redan nått stora framgångar i Sverige och Norden. Nu tar bolaget nästa steg i utvecklingen och tar sikte på nya marknader i Europa. D&Company genomför en emission inför en kommande notering på Nasdaq First North.

Nanoteknikbolaget växlar upp med emission

Stärker sin globala position.

Med en ny strategisk plan ska nanoteknikbolaget Obducat ta ett hårdare grepp om marknaden. Den omfattar nya pilotanläggningar såväl i Sverige som utomlands samt ökat fokus på försäljning och marknadsföring.

"Vi ska bli störst i Norden på företagsaffärer"

Fokuserar på att transaktioner förverkligas.

Uppemot 200 000 småföretag planerar att byta ägare de närmaste fem åren. Men svårigheter att hitta köpare och få rätt värdering sätter ofta käppar i hjulen för att det ska bli verklighet. Detta ska ”nya” Bolagsplatsen ändra på. Bolaget går bortom de rena annonseringstjänsterna och fokuserar i stället på att förverkliga transaktioner.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png