investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Samarbeten stärker potentialen

För höga multiplar

Bolag i medvind tar in nytt kapital

Positiva signaler från kliniska projekt

Investerarbrevet #5 2019
Välj nummer
Innehåll

”Vårt perspektiv är långsiktigt”

"Jag ser det här som en offensiv nyemission som ger oss ökad handlingsfrihet", säger FundedByMe's VD Daniel Daboczy.

Publicerad 2019-04-29

FundedByMe har haft en tuff tid på börsen sedan noteringen i mars. Men då bolaget de senaste åren har investerat tungt i verksamheten så ser VD Daniel Daboczy ljust på framtiden och väljer själv att teckna aktier för en miljon kronor i den pågående nyemissionen. Här berättar han om bakgrunden till emissionen samt hur han ser på möjligheterna för bolaget samt branschen i sin helhet. Läs även analysen från Stockpicker.

I början av mars gjorde ni som första svenska bolag en så kallad direktnotering. Nästan två månader senare aviserar ni en nyemission. Berätta lite om hur ni tänkte kring direktnoteringen?Läs analysen på FundedByMe från Stockpicker här.


– Startups och fintech-bolag är svåra att värdera. Vi har tidigare tagit in kapital utifrån externa oberoende värderingar som noga tagit hänsyn till vår omsättning, tillväxt, globala positionering, medlemsbasen snittinvesteringen och dess möjlighet samt liknande affärer i Sverige och utomlands. Nu ville vi låta marknaden stå för värderingen och därför inte ta in kapital till en viss kurs i samband med noteringen. Vårt perspektiv är långsiktigt, men det är klart att vi inte hade räknat med den dramatiska och kortsiktiga reaktion som vi fått uppleva.


Vad har hänt sedan noteringen som gör att ni redan nu behöver ta in nytt kapital?


– Vi har hela tiden haft för avsikt att ta in kapital i en noterad miljö. Dessutom har det dykt upp möjligheter och vi har därför beslutat att ta in kapital tidigare än vi först planerade. Vi ser också att marknadsläget förändrats snabbare än förväntat och vi vill stå väl rustade. Jag ser det här som en offensiv nyemission som ger oss ökad handlingsfrihet.


Du säger att detta är en offensiv nyemission, kan du utveckla det?


– Kapitalet ger en ökad handlingsfrihet och vi vill fortsätta växa, inte bara organiskt utan även strategiskt genom närvaro i fler geografier där vår expansionsmodell är mycket kostnadseffektiv. Dessutom vill vi ha möjlighet att förvärva när möjligheten dyker upp.


Du nämner att ett av motiven till emissionen är kunna fortsätta förhandlingar med bolag som passar in er förvärvsstrategi, kan du utveckla det och gärna bli konkret?


– När det gäller eventuella förvärv kan jag tyvärr inte vara mer konkret innan något är klart. Men sedan vi blev noterade märker vi av fler konkreta förfrågningar än tidigare.


Om vi tittar på fenomenet crowdfunding, så har det hänt mycket de senaste åren. I Sverige har ett antal bolag dykt upp och branschen verkar vara här för att stanna. Hur ser du på utvecklingen för crowdfunding generellt och hur ser möjligheterna ut för FundedByMe?


– Crowdfunding har varit omdiskuterat och ifrågasatt. Initialt var det till och med lite hipt och läckert att finansiera sig via crowdfunding. Nu har det blivit bredare och mer etablerat. För oss som verkar i branschen blir det nog lite tråkigare framöver när det inte anses vara lika coolt. Det blir mer mainsteam.


Men det finns naturligtvis stora fördelar med det. Allt fler börjar se värdet av crowdfunding i och med att det blir en mer naturlig del av det finansiella ekosystemet. Och då det blir vanligare och inte längre ses som udda ökar möjligheterna för att attrahera flera olika kundtyper i olika mognadsgrader.


Hur ska ni som bolag kunna ta del av den förväntade tillväxten? Vad gör ni som andra inte gör och hur ska ni få lönsamhet i detta?


– Till att börja med så har vi investerat mycket i verksamheten, vilket gör oss väl rustade att möta tillväxten. Vi har gjort stora investeringar i bland annat teknik och även i att bygga upp vår utländska verksamhet, vilket har krävt stora resurser. Vi har valt en global positionering eftersom vi tror att detta är ett globalt fenomen, precis som när det gäller andra finansieringslösningar.


– Nu ska vi dra nytta av de investeringar vi gjort. Man skulle kanske kunna kalla det för intern konsolidering, men utan att göra avkall på tillväxten. Till skillnad mot andra i branschen är vi inte nischade, utan jobbar brett inom såväl branscher som geografi.


FundedByMe har ju inte bara verksamhet i Sverige. Ni finns även i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai. Berätta om hur det går för dessa verksamheter och vad vi kan förvänta oss i framtiden?


– Alla våra verksamheter utomlands är självständiga och har funnits olika länge. Det gör att vissa har kommit längre än andra. Precis som i Sverige har det handlat om att bygga nätverk och få tillstånd på plats. Därifrån kan det dock se lite olika ut, då marknaderna skiljer sig åt.


I Dubai ser vi goda möjligheter på lokal nivå då vi erhållit några riktigt tunga och viktiga tillstånd. Men vi bedömer även att nätverket i exempelvis Dubai och de andra länderna vi verkar i kommer att bidra med kapital till våra andra marknader. Dessutom är exempelvis Dubai en språngbräda in i hela den arabisktalande världen likväl som Malaysia och Singapore kan vara för den asiatiska marknaden. I Polen har vi redan stängt två framgångsrika rundor, varav den ena stängde redan efter 37 minuter. Det kan mycket väl vara någon typ av rekord inom crowdfunding.


– Som jag nämnde tidigare anser vi att crowdfunding, precis som annan finansieringsverksamhet, är internationell och för oss rör det sig i rätt riktning på alla våra utländska marknader.


Slutligen. Du kommer ju investera en hel del själv i emissionen. Vilka är de viktigaste skälen till att man ska delta i emissionen?


– Till att börja med är FundedByMe ett bolag med stor potential. De stora investeringarna är tagna samtidigt som bolaget verkar på en marknad som växer rejält. Tittar vi historisk har FundedByMe alltid levererat det som utlovats. Jag ser långsiktigt på FundedByMe och anser att kursnedgången är en enorm möjlighet.

Läs mer om emissionen härEmissionen i korthet

Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 april 2019, oavsett om A- eller B-aktier. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B. Teckningskursen är 4,45 SEK per unit, det vill säga 4,45 SEK per nytecknad aktie av serie B. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Teckning av Units sker under perioden 30 april 2019 – 17 maj 2019
Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B till kurs 8,90 SEK.
Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 18 maj 2020 – 2 juni 2020
Teckningsoptionen tillför Bolaget 12 MSEK vid full teckning före emissionskostnader
Bolaget tillförs vid full teckning ca 6 MSEK före emissionskostnader
Teckningsåtagande finns från vd:n Daniel Daboczy á 1 MSEK.

FundedByMe äger sedan augusti 2018 Laika Consulting som ger ut investerarbrevet.se


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här– Vi har som mål att göra 2-3 nyemissioner om året, beroende på marknad och vilka objekt vi kan identifiera. Vi kommer att sätta kapitalet i arbete direkt då vi just nu har en väldigt intressant pipeline, säger Daniel Gorosch.

SBF Bostad ger avkastning på 6 -9%

Nytt intäktsben för svenska teknikbolaget

Tar in kapital inför marknadslansering.

Teknikbolaget Insplorion står i startgroparna för att lansera sin luftkvalitetssensor som mäter luftföroreningar i realtid. Efterfrågan, både i Sverige och internationellt, är stark och drivs av ett ökat fokus på miljö. Lanseringen kommer också att gynnas av Insplorions samarbete med en redan etablerad marknadsaktör.

Livesänd pressträff med Maha Energy

Event

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy medverkade i onsdags på Pressträff Direkt, som direktsändes via Facebook och YouTube. Under sändningen, som också kan ses i efterhand, presenterades bolagets senaste kvartalsrapport.

Svenskt satellitbolag når nya höjder

Samarbeten stärker potentialen.

Svenska bolaget ÅAC Microtec ska bli störst inom sin bransch. Och det är en bransch som förväntas växa mångdubbelt de kommande åren. Det handlar om rymdmarknaden som nu på allvar öppnas upp för kommersiella aktörer. ÅAC har en stark position och en tydlig plan för hur bolaget ska fortsätta växa

Småbolagsjakten Live 28 maj 2019

Event

Välkommen till den direktsända investerarträffen Småbolagsjakten Live! Under eftermiddagen och kvällen har du möjligheten att träffa tolv intressanta bolag. Du kan antingen vara med på plats i Stockholm eller titta på eventet live och ställa dina frågor via Facebookgruppen Aktier - Småbolagsjakten.

Investerarbrevet #5 2019

Investerarbrevet #5 2019

Investerarbrevet #4 2019

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Atlant Fonder: ”Börsen ska ned och det har vi tagit höjd för”

Här är faktorfonden som klarat upp- och nedgångar

Navigerar svängningarna väl.

Många faktorfonder gick starkt fram till och med 2017. Men sedan tog det stopp. Här är fonden som klarade såväl stigande som fallande marknader. Förklaringen? En väl beprövad strategi som har testats i två år innan den gick skarp.

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 8 maj

Event

VibroSense Dynamics, Cell Impact, Ayima och FundedByMe höll i lyckade presentationer under årets femte Investerarafton. Här kan du se de filmade presentationerna.

Fossilfritt minskar risken och ökar avkastningen

Bättre möjligheter med fossilfritt.

SPP Global Företagsobligation Plus har hittat en tydlig nisch på företagsobligationsmarknaden. Med utökade hållbarhetskriterier minskas risken samtidigt som möjligheterna till god avkastning ökar.

Nytt samarbete lyfter Cell Impact

Bolag i medvind tar in nytt kapital.

Cell Impact, som redan har en stark ställning på den globala marknaden för bränsleceller, tar nu ett första steg in på den snabbt växande marknaden för elbilar. Samarbetet med en japansk leverantör inom bilindustrin är en tydlig bekräftelse på att det svenska bolagets teknik är konkurrenskraftig. Bolaget är nu positionerat för en snabb produktionsökning.

Positiva nyheter för Oncology

Positiva signaler från kliniska projekt.

Bolaget Oncology Venture har utvecklad en effektiv metod som ökar träffsäkerheten vid cancerbehandlingar. Till följd av nyligen publicerade positiva nyheter om bolagets utvecklingsprojekt så har bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden för den pågående nyemissionen.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png