investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Marknaden uppskattas till miljarder inom några år

Svenskt bolag in på tredje största marknaden

Ratar hela branscher

Avtal i Danmark

Investerarbrevet #10 2018
Välj nummer
Innehåll

Utbildning: Så lär du dig handla med optioner

"De flesta som jobbar i den här branschen har sin specialitet, och de vet ofta inte mer än vad de absolut måste. Det innebär att de ofta inte ser det mervärde som kan uppnås med hjälp av derivatinstrument", säger Carl Björkegren.

Publicerad 2018-10-02

Varför ska en aktieförvaltare sitta och justera sin portfölj med en skruvmejsel? Då är det bättre att använda hela verktygslådan. Möt derivatexperten Carl Björkegren vars affärsidé är att utbilda såväl privata som institutionella placerare om hur en aktiv förvaltning kan bli effektivare med hjälp av optioner och terminer. Inom kort kommer hans kurs till webben.

Det hela började för åtta år sedan när Carl Björkegren fick frågan om han inte ville komma till Nasdaq och prata om finansiella derivat,  i huvudsak optioner och terminer. Arrangör var Nordnet och målgruppen var bankens kunder.

– Jag gick dit utan några speciella förväntningar. Men där satt hundra personer, och den kvart jag skulle hålla på och prata blev till en timme. Intresset var så pass stort, berättar Carl Björkegren.Här kan du anmäla dig till Carl Björkegrens optionsseminariumMen även om Björkegren gick till Nasdaq utan några speciella förväntningar så var det absolut inte någon tillfällighet att det var just han som blev tillfrågad. Med mer än femton års erfarenhet från flera banker och fondkommissionärsfirmor hade han nära nog unika kunskaper om derivatMångårig erfarenhet från marknaden
– Jag började på OM, som firman då hette, i mitten av 1990-talet. Sedan följde flera jobb på bland annat Swiss Bank, Nordea och Öhman, säger Björkegren, som tillägger att intresset för aktier faktiskt föddes redan innan han började på OM 1995.

– Ja, jag var i USA och studerade och då praktiserade jag under en tid på en mäklarfirma, och då väcktes intresset för framförallt optioner. 

Att intresset var stort under det första seminariet gjorde att den föreläsningen följdes av många fler. Samarbetet med Nasdaq har fortsatt, och Björkegren har bland annat utbildat personal hos många av börsens medlemmar, liksom deras kunder. Han har också haft andra uppdragsgivare, och haft kurser som riktat sig direkt till privatpersoner.

– Privatplacerare är ofta snabba på att ta till sig ny kunskap eftersom de hanterar sina egna pengar. 

Två missuppfattningar om optioner
Björkegren sticker inte under stol med att det finns tämligen stora kunskapsluckor när det gäller derivatinstrument, och det också bland dem som jobbar med placeringar.

– De flesta som jobbar i den här branschen har sin specialitet, och de vet ofta inte mer än vad de absolut måste. Det innebär att de ofta inte ser det mervärde som kan uppnås med hjälp av derivatinstrument, säger han, och fortsätter: 

– Med större kunskaper får en förvaltare tillgång till hela den finansiella verktygslåda som finns. När jag är ute och pratar om det här blir det inte sällan en trevlig aha-upplevelse för många inom branschen.

När det gäller de missuppfattningar som Björkegren tycker sig se när det gäller optioner och terminer så är det framförallt två som sticker ut för att de är så pass vanliga.  

– Den första är att många tror att det går att tjäna väldigt mycket pengar på väldigt kort tid med derivat. Visst, den möjligheten finns, men sannolikheten är ganska liten. Det är inte heller det som derivathandel i första hand är till för.

– Istället, påpekar Björkegren, så handlar det dels om att genom så kallad hedging begränsa risken. Det handlar också om att genom hävstångseffekten få ytterligare avkastning i en viss aktie eller i hela portföljen.

Den andra missuppfattningen, eller kunskapsluckan, som Björkegren identifierat, är att många placerare inte är medvetna om att ett optionskontrakt har en begränsad löptid. 

– Det innebär att efter ett visst datum är optionen värdelös. En placerare måste således vara aktiv under löptiden och också ha en plan för hur han ska agera.

Björkegren är heller inte sen att peka på – vad han anser vara – den stora fördelen med optioner och terminer och varför dessa är så pass spännande. 

– Vad en aktie står i en viss dag återspeglas egentligen inte alls i vad bolaget bakom aktien är värt. Det återspeglar vad marknaden tror att bolaget är värt om ett år. Med hjälp av optioner får vi en ännu bredare bild av marknadens förväntningar. Om du läser aktieanalyser får du bilden av vad en person anser om en viss aktie eller om marknaden. Det är en viss skillnad.Till följd av det stora intresset och den stora efterfrågan så kommer nu Björkegren att ta sin kurs till webben.

– Det blir en on-line-kurs på ett antal veckor, och jag håller nu på att slutföra produktionen av materialet.Tidsplan?
– Någon gång strax efter nyår sätter vi gång!

Fakta: Investerarbrevets samarbete med Carl Björkegren

Följ Investerarbrevet för ytterligare information om Carl Björkegrens kommande on-line-kurs, liksom om det kursevent i Nasdaqs regi som är planerat till november.    


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härSmåbolagsjakten Live 14 november 2018

Insplorion inleder samarbete med ABB

Flyttar fram positionerna i snabbväxande marknad.

Genom att inleda ett samarbete med ABB flyttar teknikbolaget Insplorion fram sina positioner ytterligare inom området för batterilagring. Tekniken för energilagring i batterier är en viktig del i övergången till mer klimatanpassad energi och därför en marknad som växer snabbt.

Certico expanderar och gör företag mer lönsamma med sin tjänst Healthylane

Breddar ägandet och expanderar.

Certico kan svart på vitt visa att de sänker sina kunders sjukfrånvaro med upp till 40 procent. Det är en viktig förklaring till att efterfrågan på bolagets tjänst Healthylane ökar. Nu lägger bolaget in en ännu högre växel.

Storaffär ekonomiskt lyft för svenska guldbolaget

Lovande avstamp.

Det svenska guldprospekteringsbolaget Kopy Goldfields är på väg att ro hem en verklig storaffär i Ryssland. Går affären i lås så blir det ett rejält ekonomiskt lyft och ett bra avstamp inför kommande prospekteringsaktiviteter.

Succéstart för Adrigos nya hedgefond

Kanonstart för Adrigos nya fond.

Adrigos Small & Midcap hedgefond har fått en kanonstart. Sedan starten i oktober i fjol har den stigit med hela 16 procent. Här berättar förvaltaren Staffan Östlin vad som ligger bakom framgången och hur han ser på den närmaste framtiden.

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Svenska Bostadsfonden expanderar – tar in mer kapital

Han navigerar rätt bland Östeuropas obligationsmarknader

Hög avkastning till begränsad risk.

Med relativt låg risk och mycket aktiv förvaltning har den östeuropeiska räntefonden INVL Emerging Europe Bond dragit ifrån sina konkurrenter. Här berättar förvaltaren om strategin bakom framgången och var möjligheterna finns.

Ryskt guld glimrar

Svenskt bolag in på tredje största marknaden.

Guldgruvindustrin i Ryssland tillhör de mest expansiva i världen och är samtidigt den ryska industrisektor som är mest integrerad med omvärlden. Svenska bolaget SStarGold Resources ser potentialen och inför en intensifierad satsning tar bolaget in nytt kapital i en nyemission.

”Att våga välja bort är en styrka hos en fondförvaltare”

Ratar hela branscher.

Det säger Guy Wagner, VD på BLI – Banque de Luxembourg Investments som besöker Stockholm för att träffa existerande och potentiella kunder på den lokala partnern Intervalors kontor i Stockholm.

Dags att skilja ut de asiatiska guldkornen

Asienanalytiker positiva trots ökad osäkerhet.

Hittills i år har marknadsläget ändrats radikalt för de asiatiska aktiemarknaderna. Stigande volatilitet, högre räntor och ökade spänningar vad gäller handelsrelationer är några faktorer som ändrat förutsättningarna. I en intervju ger två experter från HSBC Global Asset Management sin syn på marknaderna i Asien.

Nordic Iron Ore listas på First North

Sitter på stora järnmalmsfyndigheter.

Gruvutecklingsbolaget Nordic Iron Ore noterades på Nasdaq First North den 1 oktober. I juni genomfördes en framgångsrik företrädesemission. Bolaget har siktet inställt på att bryta och sälja högvärdig järnmalm för den globala marknaden redan om tre år.

Framgångsrik kamp mot vanlig cancerform

Genomför företrädesemission inför fas 2-studie.

Med nya internationella samarbetsavtal och lovande kliniska studier ser framtiden ljus ut för medtechbolaget Spectracure. Inför den fortsatta utvecklingen av en behandlingsmetod av prostatacancer tar bolaget in nytt kapital i en nyemission samt förbereder ett listbyte till Nasdaq First North.

Ska förhindra världens vanligaste dödsorsak

Noterat

Det går bra för forskningsbolaget Cereno Scientific. Efter positiva resultat från bolagets fas I-studie, accelererar Cereno utvecklingen av läkemedelskandidaten CS1. Målet: att utveckla ett nytt läkemedel för att förebygga trombos (blodpropp) – världens vanligaste dödsorsak.

"Avkastning och hållbarhet går hand i hand"

Hittar rätt bland hållbara bolag.

SPP Global Solutions – tidigare SPP Global Topp 100 – har levererat starkt under åren. Här berättar förvaltaren om vad som drivit avkastningen och vilken typ av bolag han investerar i. Morningstar har utsett fonden till mest hållbara globalfond.

Bolaget som löser stort samhällsproblem

Avtal i Danmark.

Felmedicinering och kassering av läkemedel är ett stort och växande problem inom vården och omsorgen. Svenska medicinteknikbolaget MedicPen har utvecklat en unik metodik för att kraftigt reducera dessa problem och därmed både öka följsamheten och spara pengar. Bolaget vann i fjol en upphandling i Danmark och genomför nu en nyemission för att säkra kommande leveranser.

Systemhus noteras till våren – gör mindre pre-IPO

Tjänar pengar på hyresrätter.

Fastighetsutvecklaren Systemhus planerar för en notering i februari 2019 och behöver nu förstärka organisationen för att kunna möta den rejäla ökningen av inkommande projekt. Systemhus genomför därför en nyemission på 7 miljoner kronor och startar samtidigt det nya affärsområdet Crypto Properties.

Tillväxtmarknader: Varför UBS AM allokerar mer än 30 procent till Kina

Ser möjligheter i Kina.

"Varje gång Donald Trump twittrar påverkar det mina investeringar". Det berättar Geoffrey Wong som förvaltar UBS Global Emerging Markets Opportunity, en AAA-ratad fond hos Citiwire.

Så sätter du guldkant på ditt sparande

Fonden som sätter guldkant på ditt sparande.

Med bolag som Ferrari, LVMH och Prada har fonden Pacific Extraordinary Brands skapat en avkastning på över 50 procent sedan starten för drygt två år sedan. Här berättar förvaltaren Mattias Gromark om varför investeringar i lyxbolag är intressant samt vilka som är favoriterna inom detta exklusiva segment.

De ligger först med framtidens annonsering

Marknaden uppskattas till miljarder inom några år.

Med den oerhört snabba utvecklingen av medium som virtual reality och augmented reality följer också oanade möjligheter när det gäller annonsering. Svenska Adverty ligger i framkant i en marknad som växer lavinartat. När bolaget nu intensifierar den kommersiella fasen genomförs en nyemission inför en notering på First North.

Söderberg & Partners Summer Camp 2018 – en riktig succé!

Glada och studiemotiverade ungdomar.

För femte året i rad arrangerade Söderberg & Partners Summer Camp och det blev som vanligt en riktig succé! I somras fick 100 studiemotiverade ungdomar en kostnadsfri lägervecka där undervisningen blandades med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar och där ungdomarna skaffade nya vänner för livet.

Den klimatsmarta investeringen som ger hög avkastning

Solenergibolaget ger ut högavkastande obligation.

Nu finns en unik möjlighet för svenska placerare att vara delaktiga i energiomställningen i världens näst största ekonomi och samtidigt få en mycket attraktiv avkastning – över åtta procent per år i fem år.

Nytt bolag på börsen: ”Vi har en extremt god hävstång”

Tar marknaden med storm.

Jetty – som har utvecklat och säljer affärssystem för event management – expanderar kraftigt. Men tillväxtresan är bara i sin linda. Nu stundar internationell expansion, emission och notering på Spotlight.

Investerarafton 9 oktober

Event.

Investerarbrevets prenumeranter är välkomna till Investerarafton! Lyssna på Spiffbet och Kaydence Pharma. Du har möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Maha Energy bjuder in till aktieägarträff

Träffa Maha Energy.

I mitten av oktober får alla aktieägare samt även andra intresserade möjligheten att träffa styrelse och ledning för Maha Energy. Bolagets senaste kvartalsrapport tillhör de ämnen som kommer att tas upp på träffen.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png