investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Sund försiktighet i familjeägda bolag

Undvik reavinstskatten

Bildar nytt dotterbolag

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning

Investerarbrevet #12 2018
Välj nummer
Innehåll

SPP/Storebrand: Låg risk och bra avkastning med faktorförvaltning

Andreas Poole, senior förvaltare hos SPP/Storebrand, tar faktorförvaltningen till nya höjder.

Publicerad 2018-11-29

Efter framgångarna med fonden Storebrand Global Multifactor lanserar kapitalförvaltaren nu en förfinad variant av fonden. Den nya fonden SPP Global Multifactor Plus blir en fossilfri variant av den tidigare succéfonden.

Med en årlig avkastning på 18,8 procent de senaste fem åren* framstår Storebrand Global Multifactor som en av marknadens vassaste globalfonder. Fonden är en så kallad faktorfond, även kallat smart-beta. Det innebär att den är exponerad mot väldokumenterade faktorer som förväntas ge meravkastning över tid.I SPP/Storebrands fall handlar det om de fyra faktorerna värde, momentum, storlek och volatilitet, där varje faktor står för 25 procent.De fyra faktorerna som skapar avkastning till låg volatilitet.

– Om vi till exempel tittar på storlek som faktor, har det visat sig att små företag går bättre över tid än stora. De andra faktorerna har även de egenskaper som över tid genererar överavkastning, säger Andreas Poole, senior förvaltare hos SPP/Storebrand.Låg volatilitet

En del av strategin är att de olika faktorerna inte korrelerar med varandra. Det gör att avkastningen i fonden blir mindre volatil. En annan viktig parameter är att de aktier som ingår fonden inte hamnar utanför kriterierna i någon av faktorerna. 

– En aktie som till exempel identifierats som rätt val för faktorn värde kommer att väljas bort om den har för hög volatilitet, säger Poole.Har lång erfarenhet

Även om faktorinvesteringar är en ganska ny förvaltningsmetod har SPP/Storebrand lång erfarenhet inom området. Deras första så kallade faktorfond startades redan 2006 och sedan dess har de fortsatt utveckla förvaltningen.Till skillnad mot många andra förvaltare, som väljer olika teman och tror på olika sektorer i olika perioder, har SPP/Storebrand valt en regions- och sektorneutral strategi. Det innebär att de inte över- eller underviktar dessa parametrar i förhållande till index.– Vi anser helt enkelt att det inte är värt risken, då det är svårt att tajma sådana svängningar, säger Poole.I fonden placeringsuniversum (MSCI World Index) ingår cirka 1 600 bolag. Utifrån dessa investerar fonden i 300-400. Det gör att fonden ger en blandning av aktiv- och metodisk indexförvaltning. Fondens största innehav står i dag endast för 1 procent av det totala fondvärdet. Ökat intresse för faktorförvaltning

Framgången för Storebrand Global Multifactor har lett till ett ökat intresse för bolagets faktorförvaltning och efter konkreta kundförfrågningar har SPP/Storebrand startat upp en svensk version av fonden, SPP Global Multifactor Plus den 24 oktober i år.– Den nya fonden har utöver våra hållbara grundkriterier även fossilkriterier och tar bort bolag som producerar/distribuerar alkohol, vapen, pornografi och spel, säger Andreas Poole.Med den nya fonden höjer SPP/Storebrand nivån för exkluderingen, något som Andreas Poole tror att allt fler kommer att göra.– Trenden mot att exkludera vissa branscher växer sig allt starkare och där vill vi gå i bräschen. Det finns inget i detta som visar att exkludering långsiktigt skulle medföra lägre avkastning, snarare tvärt om.  Att välja bort vissa branscher kan mycket väl ha en positiv inverkan på förvaltningsresultatet, säger Poole.Han tror heller inte att exkludering nämnvärt kommer att påverka fondens volatilitet, då placeringsuniversumet fortfarande är brett och det primärt är faktorvalet som minskar risken i förvaltningen.– Även om volatiliteten i en multifaktorfond normalt är lägre än aktivt förvaltade fonder, så passar den bäst för långsiktiga placerare. Jag har följt en långsiktig strategi de senaste åren och det kommer jag att göra även framgent, avslutar han.*) 2013-08-31 till 2018-08-31 har fonden årligen avkastat 18,8% och fondens jämförelseindex (MSCI World NR USD ) 17,5%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.Fakta om SPP Fonder

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Vi har 28 stycken fonder och ett förvaltat kapital på närmare 200 miljarder kronor. SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här"Att annonsbyråerna inte tror på vår idé tar jag som kvitto på att vi ligger helt rätt", säger Dick O`Brien.

Han ska revolutionera marknadsföringsbranschen

Tvåsiffrig ränta – låna ut till fastighetsbranschen!

Tvåsiffrig ränta till privata långivare.

När bankerna blir allt mer restriktiva med utlåningen har privata investerare seglat upp som en allt viktigare finansieringskälla för många fastighetsutvecklare. En aktör som observerat utvecklingen är Tessin, vars plattform för privata sparare förmedlat miljardbelopp till fastighetsbolag.

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning.

Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden - nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

Ranplan flyger under radarn

Mjukvarubolaget växer så det knakar.

Mjukvarubolaget Ranplan, som noterades i juli i år, fortsätter att leverera en mycket starkt tillväxt. Under 2019 räknar dessutom bolaget med att 5G ska driva detta ytterligare och Ranplan kommer därför fortsätta att investera i sin försäljningsorganisation.

Kursraketen Redsense får ett nytt intäktsben

Bildar nytt dotterbolag.

Medicinteknikbolaget Redsense Medical har utvecklat de nya produkterna smarta plåster och smarta bandage. Marknadspotentialen är stor och bolaget har redan inlett diskussioner med större aktörer. För Redsense betyder det att verksamheten breddas och att bolaget nu får ett helt nytt marknadsområde.

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

"Till stor del tycks fondexperterna kunna hantera dagens politiska landskap med sina nuvarande förvaltningsprocesser, och de tycks inte påverkas i så hög utsträckning av enstaka politiska utspel. Det är något som privatpersoner kanske kan dra lärdom av i sitt eget sparande." Det säger Lars Pettersson, försäljningschef på SPP/Storebrand fonder.

Fondexperterna tror på nordamerikanska aktier

Söderberg & Partners är årets komet i Prosperas Private Banking-undersökning

Nöjda kunder.

Enligt Kantar Sifo Prosperas branschundersökning klättrar Söderberg & Partners mest av Sveriges Private Banking-aktörer. På ett år har Söderberg & Partners klättrat från plats sex till plats två, och nästa år går de för den totala förstaplatsen.

Så blir du rik på onoterade aktier

Undvik reavinstskatten.

Möjligheten att tjäna pengar på onoterade aktier har aldrig varit bättre. Bakgrunden är Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade tillgångar, som gör alla vinster fria från reavinstskatt.

Lönsam tillväxtraket omdanar konservativ bransch

Konsekvent tillväxtstrategi.

Tillväxtraketen Ecoclimes affärsmodell är lika enkel som den är effektiv. Resultatet? De tre senaste åren har omsättningen – under lönsamhet – ökat från 3 miljoner till 65. Och om tre år ska den vara 500 miljoner.

Hon lyfter förvaltningen med ESG

Spännande hållbarhetsstrategi ger framgång.

Med rötterna i Asien är HSBC Global Asset Management en av världens vassaste förvaltare inom Emerging Markets. Och med en tydlig hållbarhetsstrategi (ESG) hittar de vinnarna som andra ratar.

”Det finns orörda volymer i den här marknaden”

Tar in kapital och breddar ägandet inför notering.

Invajo har en imponerande kundlista med bland andra Volvo, H&M och Com Hem. Dessutom har kundstocken mer än femdubblats på knappt två år. Och det på en marknad som växer oerhört snabbt, och som lockar till sig allt fler investerare.

Fintechbolaget FX International laddar om

Ökad omsättning stundar.

Med en ny vd, en ny ledning och ny ägargrupp siktar FX International på att växa kraftigt. Bolagets algoritm, Genova FX, har med artificiell intelligens framgångsrikt handlat med valutor i flera år. Nu breddas verksamheten och en kommersialisering står för dörren

Han hittar vinnarna bland de familjeägda bolagen

Sund försiktighet i familjeägda bolag.

Är grundarna av ett företag verkligen de som är bäst lämpade att leda det, och är entreprenörsanda något som gynnar en långsiktig utveckling? Förvaltaren bakom BLI - Banque de Luxembourg Investments aktiefond för familjeägda bolag svarar tveklöst ja på bägge frågorna. Och trots en tuff höst talar fondens utveckling sedan start sitt tydliga språk.

Bolaget som revolutioner bredbandsmarknaden

Snabb hastighet, låga kostnader.

Det svenska teknikbolaget InCoax Networks står redo att som först i världen leverera en ny lösning för bredbandsanslutning till en bråkdel av kostnaden jämfört med sedvanliga fibernät. Marknadspotentialen beskrivs som gigantisk.

Succé för Småbolagsjakten Live

Event

Investerarbrevets satsning på ett större livesänt event för mindre bolag blev en riktig succé. Under namnet Småbolagsjakten Live fick hela tolv bolag möjlighet att presentera sig för åhörarna i fullsatta lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Dessutom var livesändningen i Facebook-gruppen Aktier - Småbolagsjakten välbesökt. Så här i efterhand kan vi konstatera att tusentals personer har valt att se på eventet live och i efterhand.

Elbusstillverkaren startar om

Hybricon på offensiven.

Med ett strategiskt förvärv stärker elbusstillverkaren Hybricon sin konkurrenskraft. Köpet ingår i det avstamp som även omfattar ökade marknadssatsningar och expansion till övriga nordiska marknader.

Så blir du en vinnare på hållbar energi

Så lagras grön energi.

Omställningen till förnybar energi pågår för fullt. Två viktiga nötter att knäcka är hur man storskaligt lagrar grön energi och hur de ojämnare energiflödena från vind- och solenergi ska hanteras. Miljöteknikföretaget Pumped Hydro har lösningen.

Svenska biotechbolaget Aptahem flyttar fram positionerna

Förbereder för klinisk fas 1-studie.

Sepsis drabbar varje år 30 miljoner människor, varav många avlider. Bioteknikbolaget Aptahem har kommit en bra bit på väg att utveckla ett effektivt motmedel, vilket i dag saknas på marknaden. Nästa år förväntas bolaget gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat Apta-1.

Hoylu – doldisbolaget med potential

Säkrar order från USA:s armé.

First North-noterade snabbväxaren Hoylu är väl värd att hålla ögonen på. Tillväxten skjuter fart, marginalerna är höga och på kundlistan finns till exempel Procter & Gamble, Daimler och Skanska. Nyligen gjorde bolaget en riktad emission och följer nu upp med ett konvertibellån till befintliga aktieägare.

We Don’t Have Time har fått globalt momentum

Uppvisar kraftig tillväxt.

På mindre än ett år har det sociala nätverket We Don’t Have Time som fokuserar på klimatkrisen seglat upp som en av de snabbast växande klimatorganisationerna på sociala medier. Med en social medieräckvidd på över 18 miljoner i månaden lägger We Don’t Have Time in en ännu högre växel och bjuder in investerare att vara med på den resa som ska sätta stopp för klimatkrisen.

Stort intresse för svenskt Alzheimervaccin

På väg mot vaccin för Alzheimer.

Alzinova tar nu sin läkemedelskandidat mot alzheimer till nästa nivå. Under andra kvartalet nästa år inleds en fas 1b-studie som beräknas vara klar mot slutet av 2020. Alzinova genomför därför en fullt garanterad emission på 45 miljoner kronor och byter även lista till Nasdaq First North.

Bolaget som hittar de onoterade guldkornen

Framgångsrik analys ger resultat.

Det är i den tidiga fasen i ett bolags utveckling som värdeökningen kan bli högst. När investerings- och rådgivningsbolaget Onoterat nyemitterar blir det nu möjligt för placerare att få del av denna värdeökning. Bolaget investerar i tillväxtbolag inom Gaming, Fintech och E-commerce.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png