investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Peer 2 peer-lending vinner mark

Levererar enligt plan

Invenstmenbolaget tar in nytt kapital

Fortsatt uppåt för den ryska börsen?

Investerarbrevet #12 2017
Välj nummer
Innehåll

Så kan du investera i onoterade framtidsbolag

"Det var när jag upptäckte att den typ av investmentbolag jag själv skulle vilja investera i inte fanns, som jag beslutade att starta upp ett sådant bolag", säger Jan Cerdervall, medgrundare och huvudägare av Etikinvest.

Publicerad 2017-10-23

– Många mindre onoterade bolag behöver nytt kapital för att expandera. Men de har svårt att attrahera större investerare, vilket gör att många företag med goda framtidsutsikter är undervärderade. Det är där vi kommer in i bilden.

Det säger Jan Cedervall, medgrundare och huvudägare av investmentbolaget Etikinvest. Bolaget investerar i etiska företag och företag vars verksamheter förbättrar människors levnadsförhållanden. Sju år efter starten går bolaget nu ut till allmänheten för att ta in nytt kapital.– Vi har nu kommit så pass långt att vi ser att vi kan göra betydligt större nytta med mer kapital, säger Jan Cedervall apropå den nyemission som pågår fram till slutet av december.

Etikinvests affärsidé är att aktiefonder och andra institutionella investerare ska investera i Etikinvest, som i sin tur huvudsakligen kommer investera i framtidsbolag utanför börsen. 

– Det var när jag upptäckte att den typ av investmentbolag jag själv skulle vilja investera i inte fanns, som jag beslutade att starta upp ett sådant bolag, säger han. 

Allokera kapital till onoterade bolag
– Det handlar om att hitta de bolag som de större förvaltarna och investerarna inte ser, främst för att de helt enkelt inte tillåts gå in i onoterade bolag, säger Cedervall. 

Han menar att det i dag är många mindre bolag som inte kan växa i tillräcklig omfattning samtidigt som många investerare går miste om de kanske bästa möjligheterna.

 – Det är när företag efter några år är redo att ta nästa steg som bolagsvärderingarna ofta är som mest attraktiva, förklarar Cedervall.Etikinvests egna placeringar har utvecklats väl, vilket tyder på att strategin så här långt varit framgångsrik. Aktievärdet baserat på det underliggande bedömda marknadsvärdet i portföljen har mångdubblats på några år, enligt Cedervall.

Den aktuella emissionen vänder sig främst till privata placerare och till stiftelser. 

– I ett lite lägre perspektiv, när vi blivit noterade, vill vi möjliggöra för aktiefonder och andra större placerare att investera i Etikinvest, säger han och är samtidigt noga med att poängtera att Etikinvest är ett investmentbolag och inte en fond.

Planerad marknadsnotering
Höstens emission, vars mål är att inbringa bolaget upp till 7,5 miljoner kronor, är den första av totalt tre planerade emissioner. Målet är att ta in totalt mellan 60 och 100 miljoner kronor de kommande två åren. Ett viktigt syfte med emissionerna är – förutom att ta in nytt kapital – att bredda ägandet. 

– Vår ambition med den här emissionen är att få in åtminstone 100 nya ägare, säger Cedervall, som menar att detta är viktigt med tanke på den framtida utvecklingen. 

– Vår plan är att marknadsnotera Etikinvest inom två till tre år, säger han.

Vill påverka utvecklingen i ett större perspektiv
Som namnet indikerar så har bolaget också ytterligare ett syfte med verksamheten. 

– Vi investerar bara i etiska företag och företag vars verksamheter förbättrar människors levnadsförhållanden, säger Cedervall, som är fullt medveten om att många nog tycker att det låter pretentiöst.

– Men det handlar om ny teknik som är hållbar och som motverkar klimatförändringen, säger han och påpekar att detta inte på något sätt är begränsade när det gäller om målet med hög avkastning.

– Det är inom miljövänlig och hållbar teknik som vi ser den snabbaste tillväxten.  

Till Etikinvests största portföljföretag hör Solarus Sunpower. Företaget utvecklar solfångare med extra hög verkningsgrad som kan leverera såväl elkraft som varmvatten. Ett annat innehav är Cortus Energy, som utvecklat en metod för framställning av biobaserad syngas.Till Etikinvests större investeringar hör Solarus Sunpower, vars utvecklade solfångare bland annat finns i Sydafrika. 

Läs mer om Etikinvests portföljinnehav här.

– Det är alla företag som ligger i framkant och vars potential både ligger både på det finansiella och det mänskliga planet, säger Cedervall.

Inte en riskfri placering
Eftersom Etikinvest ännu inte är noterat så vill Cedervall poängtera att de som nu investerar i Etikinvest bör vara beredda att åtminstone ligga kvar med sin investering tills att bolaget är noterat, vilket betyder i två till tre år. 

Något som skulle kunna göra Etikinvest till en än mer attraktiv placering för privata placerare är möjligheten att lägga innehav i bolaget i en kapitalförsäkring. Bolaget har fört diskussioner med kapitalförsäkringsföretaget Kaptena, och även om inget konkret är bestämt så kommer diskussionerna att fortsätta.   

– Precis som alla investeringar så är det inte riskfritt att investera i Etikinvest. Men med vår strategi och placeringsfilosofi så ser jag framför mig mycket goda förutsättning till både avkastning och till att vi bidrar till en långsiktigt bättre värld, säger han.   • Emissionen i sammandrag – Etikinvest AB
 •  
 • Teckningsperiod: 22 oktober – 22 december 2017
  Emissionsvolym: maximalt 7,5 miljoner kronor
  Teckningskurs: 3 000 kronor per unit. En unit består av 23 aktier (serie B) för 125 kr/styck, 2 teckningsoptioner (serie A), för 25 kr/styck och 3 teckningsoptioner (serie B) för 25 kr/styck.

  Minsta teckning är 2 unit (6 000 kronor) för nya aktieägare och 1 unit (3 000 kronor) för tidigare aktie- eller teckningsoptionsinnehavare.

  Läs mer mer om Etikinvest och om emissionen här.    

   

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härAlexander Bafer är grundare och ordförande för Recall Studios.

Recall Studios genomför private placement

Småbolagsfond lockas av svenskt e-handelsbolag

Mindre ger mer.

I ett längre perspektiv är avkastningspotentialen betydligt högre för småbolag än för större bolag. Framförallt i osäkra tider tenderar mindre bolag att klara sig bättre. Det gör småbolagsfonder till ett allt intressantare alternativ för placerare som vill se en långsiktigt hög värdeökning.

Här är fonden som platsar i Rysslandsportföljen

Fortsatt uppåt för den ryska börsen?.

I spåren efter Trumps seger steg den ryska börsen. Men sedan vände den när oljepriset dök. Men de senaste månaderna har pendeln svängt tillbaka med besked. Är uppgången uthållig?

A1M Pharma redo för kliniska studier

Levererar enligt plan.

A1M Pharmas aktie steg kraftigt i november då bolaget uppnått de två sista prekliniska milstolparna med läkemedelskandidaten ROSgard. Bolaget färdigställer nu en ansökan om att inleda kliniska studier, det vill säga studier på människor, under det första kvartalet 2018.

Vi har tagit hållbara investeringar ett steg längre

Förvaltare tar hjälp av forskningen.

En av de större kapitalförvaltarna har lanserat en aktiefond där investeringarnas inverkan på miljö och människor utvärderas med en helt ny metod. Detta för att säkerställa att hållbara investeringar får det genomslag som eftersträvas.

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #5 2019

Investerarbrevet #4 2019

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Sparlåns VD Jonathan Klein och kommersiella chefen Andreas Thim.

Så får du en ränta på 6-8 procent

Så jämnar du ut svängningarna på börsen

Aktier ger mest, men....

Även om aktier är den placering som ger högst avkastning över tid kan de stora svängningarna på marknaden leda till stora förluster. En analytiker på ett internationellt analyshus menar att det är viktigt att kapa både topparna och dalarna i avkastningskurvan. Och att göra det är heller inte alltför komplicerat.

Ny lagstiftning om hållbarhet gynnar sparare

Fond och finans

Nyligen beslutade Riksdagen att svenska fondbolag ska redogöra för hur varje fond tar hänsyn till hållbarhet i förvaltningen. De nya reglerna börjar gälla från årsskiftet. Syftet är att det ska bli enklare för vanliga sparare att välja fond efter hållbarhet. För fondbranschen är det positivt, anser Maria Mähl på kapitalförvaltaren Arabesque.

Gruppen som ger dig koll på onoterade framtidsbolag

Facebook-gruppen Onoteratjakten lanserad.

Investerarbrevet har lanserat Facebook-gruppen Onoteratjakten, en grupp som följer privata och publika onoterade bolag. Onoteratjakten är en sluten grupp, vilket innebär att du först ansöker om medlemskap innan du kan ta del av informationen.

Svensk återvinningsteknik går på export

Gör el av restgaser.

Med en helt färdigutvecklad produkt och en klar marknadsstrategi står nu svenska Ripasso Energy redo att bearbeta en marknad som globalt är värd närmare tio miljarder kronor. – Vi har upptäckt att det finns andra energikällor än sol och vind som är otroligt billiga, säger bolagets vd Gunnar Larsson.

Rent under båten ger börsbolaget fina vinster

Bolaget Rentunder expanderar i USA.

Bolaget Rentunder, som nischat in sig på miljövänliga båttvättar, har en vinstmarginal på 18 procent under ökad omsättning. Rentunder är noterat på NGM och den internationella expansionen utvecklas väl.

Pressträff Direkt: A1M Pharma, Maha Energy och Peckas Naturodlingar

Webb-TV

Parisavtalet – hög finansiell risk att äga oljebolag

Han har nagelfarit oljebolagen.

Med oljebolagens framtidsplaner kommer inte Parisavtalet att nås. Genom att ”rösta med fötterna” och placera i rätt fonder kan du som investerare bidra till att temperaturökningen hålls under 2 grader och därmed kan Parisavtalet bli en realitet.

Peckas Naturodlingar expanderar internationellt

Emissioner

Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar har byggt en anläggning för storskalig produktion av fisk och tomater året runt. Den första skörden når marknaden i januari. Nu tar bolaget nästa steg och expanderar utomlands som en följd av ett stort internationellt intresse.

Läkemedelsbolaget går in i ny fas efter positiva testresultat

Nytt vaccin med stor marknadspotential.

Eurocine Vaccines kommer allt närmare ett nasalt influensavaccin för barn och äldre. Resultaten från bolagets kliniska studie blev klara i september och visade på önskad effekt. I syfte att ta läkemedelskandidaten Immunose FLU genom nästa kliniska studie genomför bolaget en nyemission på 42 miljoner kronor.

Nyemission: ”Våra orderböcker för 2018 är välfyllda”

Amnode genomför emission.

Efter ett genomgripande förändrings- och rationaliseringsarbete står verkstadskoncernen Amnode redo att växla upp verksamheten. Med kapitalet från en emission, som är garanterad till 100 procent, och en välfylld orderbok ser framtiden lovande ut.

Intuitive Aerial vinnare på tillväxt i filmindustrin

Användes till senaste James Bond-filmen.

En kraftigt växande marknad inom avancerad stabiliseringsteknik för nya TV-format gör att Intuitive Aerial nu ser möjligheter att bli en ledande underleverantör till filmindustrin. Bolaget förhandlar med de stora i branschen, en bransch som beräknas uppvisa en tillväxt på över 30 procent de kommande åren.

Prisat Internet of Things-bolag växlar upp

Ny marknad i fokus.

Bolaget har utsetts till ett av de 100 hetaste teknikbolagen i världen. Och Affärsvärlden och Ny Teknik har korat det som ett av de mest lovande svenska teknikbolagen. Inom kort noteras företaget på First North och expanderar med en helt ny IoT-tjänst för industrin.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png