investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet

Ridercam lyfter upplevelseindustrin

Möjlighet att investera i hyresfastigheter

Ligger väl positionerade på växande marknad

Investerarbrevet #2 2019
Välj nummer
Innehåll

Snabb tillväxt på miljardmarknad - dags för notering

Ridercam är det enda bolaget i världen vars filmkameror monteras fast på t ex en berg- och dalbanevagn. Färden filmas och direkt efter färden kan filmen köpas och spridas på sociala medier.

Publicerad 2019-02-01

Ny teknik driver nöjes- och eventindustrins starka tillväxt. Den utvecklingen spelar techbolaget Ridercam i händerna och bolaget har redan tecknat omfattande avtal. Nu har du möjlighet att träffa bolaget i Stockholm, Göteborg och Malmö inför den kommande noteringen mars.

Digitaliseringen av nöjesparker runt om i världen förändrar förutsättningarna för parkernas försäljning rejält. Idag kommer 30 procent av nöjesparkernas försäljning från konsumtion i parken och hela 10 procent av detta kommer från souvenirprodukter i form av stillbilder. Noteringsaktuella Ridercam är med sin unika systemlösning och digitala videoteknik just nu ensamt i världen om att leverera högupplösta bilder och videos som efterfrågas i allt högre omfattning.– Vår bedömning är att fotosouvenirmarknaden är värd cirka 9,6 miljarder kronor per år och att den är växande, säger Ridercams vd Dominic Berger.Dominic Berger

Upplevelsen i fokus
De flesta som besökt en nöjespark och åkt berg- och dalbana har nog köpt en bild av upplevelsen, en bild som tagits av en fastmonterad kamera. Men i dagens allt mer digitaliserade värld är det video som gäller. Och det är just det som Ridercams teknik levererar. Filmerna från åkturen kommer direkt till mobilen och sedan är det bara att dela direkt på sociala medier.– Nöjesparkerna och besökarna kräver i allt större omfattning video. Parkerna säljer upplevelser och goda minnen och just därför är vårt system en nyckel till framgång för parkerna, säger Berger och berättar att bolaget redan har avtal med sex nöjesparker världen över.Ridercam har under tio år arbetat med att ta fram en produkt och systemlösning som klarar av de stora påfrestningarna som en modern berg- och dalbana genererar. Tills för bara några år sedan var det omöjligt att ha kameror monterade på vagnarna i en berg- och dalbana. En vanlig actionkamera klarar inte av påfrestningarna den utsätts för och går sönder på grund av vibrationer och G-krafter. Att själv filma ombord är inget alternativ, då det både är farligt och förbjudet.


Långvariga samarbeten med Kodak och Magic Memories
Fotosouvenirbranschen domineras av bland andra Kodak och Magic Memories som båda har valt Ridercam som samarbetspartner för digital videoproduktion på attraktioner i utsatta miljöer.


Men Ridercam samarbetar inte bara med befintliga fotosouvenirförsäljare på nöjesparkerna. Bolaget har nyligen tecknat ett avtal med Vekoma, som är världens största leverantör av åkattraktioner. Detta innebär att Ridercam kan sluta avtal direkt med nöjesparker och därmed förbättras marginalerna avsevärt. Direktavtal ger 45 procent av intäkterna mot 20 procent vid avtal med souveniroperatörer.


Att Ridercam nyligen tog beslutet om att prioritera direktavtal leder därmed till både högre intjäning och en större flexibilitet i intäktsmodellen. Bland annat innebär direktavtal att nöjesparkerna står för service och underhåll av systemen.Reklam ger ökade intäkter
De videofilmer som spelas in säljs till besökaren för mellan 50 och 100 kr, beroende på marknad och längd på inspelningen. Med Ridercams unika system kan filmerna även kompletteras med information om attraktionen samt innehålla information om andra erbjudanden som finns i nöjesparken.Utöver detta kan Ridercam erbjuda olika alternativ för att för att få besökarna att beställa filmer av sina åkturer. Genom att inkludera externa reklambudskap i filmerna skapas en annan form av intäkter för nöjesparkerna.


– Allt som kan driva reklam på sociala medier blir stort. Med extern sponsring kommer intresset öka rejält, vilket gör filmerna billigare och lönsamheten bättre, säger Dominic Berger.


Överträffade prognosen med råge
Ridercams första kommersiella videosystem installerades i november 2017 på en ny berg- och dalbana i Warner Brothers nöjespark Movie World utanför Brisbane i Australien. Ridercam hade prognostiserat en försäljning 375 sålda videor första månaden, det blev 2 238.


Avtalet i Brisbane har ingåtts med Magic Memories och är ett så kallat andrahandskontrakt, vilket gjorde att intäkterna första månaden stannade på 53 000 kronor. Hade avtalet i stället varit ett så kallat direktavtal hade intäkterna uppgått till 141 000 kronor.


– Skillnaden mellan de olika kontrakten blir påtaglig, och det är en av förklaringarna till att vi prioriterar direktavtal i framtiden, säger Berger.


Ridercam har hittills tecknat avtal med sex nöjesparker om nya installationer. Bolaget vill dock inte lämna någon resultatprognos, men uppger att de kommer att nå break-even vid 15-20 installationer. Positivt kassaflöde kommer Ridercam, enligt Dominic Berger, att nås mot slutet av 2020.


Ridercam ansöker nu om listning på Nasdaq First North och genomför i samband med detta en nyemission på 23 miljoner kronor. Emissionslikviden ska i allt väsentligt användas för att öka installationstakten.


– Marknaden för vår produkt är väl etablerad och dessutom kraftigt växande. Vi är just nu de enda som kan leverera ett fungerande videosystem, säger Berger.


Även om Ridercam i dagsläget har fullt fokus på videosystem till nöjesparker betonar Ridercam-chefen att de långt ifrån är ett enproduktföretag. Bland annat kan bolagets kamerateknik användas för att till exempel filma publikupplevelser vid fotbollsmatcher och andra event.

– Vi är ett teknikföretag som just nu har fullt fokus på nöjesparksindustrin men vår teknik kan användas i många olika miljöer, avslutar han.Erbjudandet i sammandrag

• Pre-Money värdering: cirka 147 MSEK 
• Teckningstid: 12 februari – 13 mars 2019
• Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier.
• Teckningskurs: 5,75 SEK per aktie
• Emissionsvolym: Ridercam AB tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 23 MSEK vid full teckning.
• Marknadsplats: Ridercam har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Läs mer om erbjudande här!Redan nu kan du anmäla ditt intresse för de kommande investerarmötena i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Välj event nedan
Stockholm
Platser
Göteborg
Platser
Malmö
Platser
Fyll i dina uppgifter för att slutföra följande bokning
Investerarträff med Ridercam i Stockholm
Tisdagen den 5 mars klockan 17:45 - 20:00
Jag önskar även att kostnadsfritt prenumerera på Investerarbrevet.
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härArno Smit och Daniel Daboczy har tagit crowdfunding-bolaget FundedByMe från att vara ett ifrågasatt inslag på finansmarknaden till succé. Nu är det dags för en notering på NGM.

Från ifrågasatt till succé

"Det finns mycket pengar att tjäna på smart styrning av fastigheter"

Bolaget för smarta hus växlar upp.

Marknaden för smarta hus växer snabbt. Raybased, som har en färdig teknik för trådlös styrning av kommersiella fastigheter, växlar nu upp takten i försäljningsarbetet. Flera av Sveriges största fastighetsägare har köpt systemet.

Träffa Ridercam i Malmö, Stockholm och Göteborg

Event

Välkommen på investerarträffar! Under mars kommer vd, Dominic Berger presentera bolaget inför notering på Nasdaq First North.

”Vi fungerar som Booking.com för events”

Stöper om evenbranschen med skalbart system.

Att framtiden ser ljus ut för noteringsaktuella Evendo råder det knappast någon tvekan om. Tillväxten är stark, konkurrenterna lyser med sin frånvaro och bolagets marknadsplats för event är extremt skalbar. Framöver stundar en notering på First North.

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 12 februari

Event

Det var fullsatt på årets första Investerarafton när Ripasso Energy, Camanio Care och Vissla höll sina presentationer. Här kan du se de filmade presentationerna.

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Hyresfastigheter står stabilt när det blåser snålt på fastighetsmarknaden

Järnmalmsmarknaden gynnar svenska bolag

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet.

Den svenska gruvnäringen gynnas starkt av de senaste årens utveckling på den globala järnmalmsmarknaden. Det talar i sin tur för att exploateringen av de järnmalmsfyndigheter som finns i bland annat Bergslagen kommer att kunna möta en gynnsam marknad.

Offensiva investeringar ska ge tillväxt på het marknad

Högt uppställda mål för 2019.

Med högt ställda mål och ett helt nytt produkterbjudande går det digitala marknadsföringsbolaget TargetEveryone ut med ett attraktivt investeringserbjudande till marknaden. Fokus ligger nu på större kunder och den nya produkten har redan tilldragit sig stort intresse.

En stabil fond värd namnet

En fond mot strömmen.

Långsiktig stabilitet är vad många eftersträvar i sitt sparande. En fond som lever upp till detta är SPP Aktiefond Stabil, som under fjolåret levererade en positiv avkastning när de flesta andra fonder backade.

Svenska teknikbolaget flyttar fram positionerna

Kan få ännu en intäktskälla.

Teknikbolaget Insplorion flyttar nu fram positionerna inom projektet för luftkvalitetssensorer. Ett nytt samarbete med en annan svensk aktör ger förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering, vilket i så fall innebär att Insplorion får ytterligare ett intäktsben i sin verksamhet.

Livesänd videokonferens med Maha Energy 28 februari

Event

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy kommer på torsdagseftermiddagen att medverka på Pressträff Direkt, som direktsänds via Facebook och YouTube. Under sändningen kommer bolagets senaste kvartalsrapport att presenteras. Alla tittare kan ställa frågor under sändningen.

Bolaget som står redo för en rejäl nystart

Ligger väl positionerade på växande marknad.

Wifog har definitivt inte rosat marknaden på senare år. Men nu har bolaget laddat om för en rejäl omstart. Antalet medlemmar på bolagets digitala plattform ökar, produktutbudet likaså. Detta förväntas skjuta fart på intäkterna med besked.

FI varnar för "räddningsbolag"

Nyheter

Personer som råkat ut för ett investeringsbedrägeri utsätts regelbundet för nya bedrägeriförsök. Ett nu aktuellt fall handlar om ett så kallat räddningsbolag, som erbjuder sig att köpa tillbaka värdelösa aktier som sålts genom ett tidigare investeringsbedrägeri.

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning.

Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden - nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

Hedgefonden som håller vad den lovar

Hedgefonden levererar trots nedgång.

I en tid när många hedgefonder inte lyckas leverera vad de lovar står Atlant Opportunity stabilt. Med en avkastning på väl över 5 procent under 2018 utklassar fonden sina konkurrenter.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png